Denuncian que as enfermeiras, enfermeiros e fisioterapeutas seguen “traballando máis por menos”

SATSE súmase, un ano máis, á celebración do 1 de maio, Día Internacional dos Traballadores, esixindo o fin dos recortes que aínda hoxe seguen prexudicando ás enfermeiras, fisioterapeutas e a toda a cidadanía.
O Sindicato de Enfermería, SATSE, reclamou a gobernos e partidos políticos que na nova lexislatura que agora comeza a nivel estatal e, en poucos días, a nivel autonómico, recupérense todos os dereitos perdidos nos anos de crises e mellórense as condicións laborais duns profesionais, como son as enfermeiras, enfermeiros e fisioterapeutas, que seguen “traballando máis por menos”.
 
SATSE sumouse, un ano máis, á celebración do Día Internacional dos Traballadores, o 1 de maio, lanzando unha clara mensaxe, tanto ao próximo Goberno estatal, como aos que xurdan das eleccións autonómicas do 26 de maio, sobre a necesidade de acabar, dunha vez por todas, cuns recortes que, transcorridos xa uns anos de mellora da economía do noso país, seguen prexudicando ás enfermeiras, enfermeiros e fisioterapeutas e, como consecuencia, a todos os pacientes aos que prestan a súa atención e coidados.
 
“Levamos xa varios anos escoitando aos nosos responsables públicos que saímos do túnel e que a nosa economía crece por encima da doutros moitos países, pero os nosos traballadores continúan pagando por unha crise que non provocaron e que lles supuxo numerosas consecuencias negativas na súa vida laboral e tamén persoal”, apuntan desde a organización sindical.
 
Entre os recortes pendentes, o Sindicato de Enfermería lembra que aínda non se procedeu á recuperación da xornada laboral de 35 horas semanais en diversas comunidades autónomas, coas consecuentes repercusións negativas na seguridade e saúde dos pacientes e profesionais, así como a reactivación da carreira profesional.
 
De igual maneira, SATSE recalca que o incremento salarial acordado o pasado ano para os empregados públicos é “ irrisorio”, insistindo na necesidade de que este supere, polo menos, un 6 por cento e así paliar, en parte, a perda de poder adquisitivo sufrido polos profesionais de Enfermería e Fisioterapia ao longo dos últimos anos.
 
O claro déficit de persoais de Enfermería e Fisioterapia é outro gran problema do noso sistema sanitario, xa que compromete a seguridade na atención que se presta á cidadanía e aos pacientes, segundo SATSE. Respecto diso, a organización sindical espera que nesta nova lexislatura poida debaterse no Congreso dos Deputados a Lei de Seguridade do Paciente que está a impulsar e que os partidos lle dean o seu apoio para que se faga realidade canto antes.
 
Doutro lado, o Sindicato de Enfermería vén denunciando desde hai anos a discriminación que sofren as enfermeiras, enfermeiros e fisioterapeutas nos diferentes servizos de saúde, ao ser recoñecidos a nivel profesional dentro do subgrupo A2, algo que non lles corresponde pola súa formación académica de Grao. Por iso, defende que non haxa subgrupos (A1 e A2) e que os profesionais de Enfermería e Fisioterapia formen parte do Grupo A, sen ningún tipo de distinción con outros profesionais sanitarios porque todos son Grao.
 
Ademais de diferenzas a nivel retributivo, o seguir no subgrupo A2 comporta para os profesionais de Enfermería e Fisioterapia unha clara discriminación en aspectos como o acceso a postos directivos, grupos de investigación ou convocatorias de acceso a postos públicos, conclúen desde a organización sindical.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM