Desafectación dos terreos da PLISAN

Publicado por o día 03/12/2018 na sección de As Neves,Galicia

Desafectación dos terreos da PLISAN
O Consello de Administración acordou a innecesaridad e desafectación dos terreos que a APV ten en condominio na PLISAN, e autorizou a que dita desafectación efectúese formalmente polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, dado que foi o ente expropiatorio polo que se obtiveron os terreos, á vez que faculta á Presidencia e Dirección para que poidan realizar todos os actos ou resolucións que sexan necesarios para levar a cabo dita desafectación.
 
Segundo explicou López Veiga, con data 15 de novembro Portos do Estado recibiu o ditame solicitado por parte da Autoridade Portuaria de Vigo sobre a proposta dunha segunda adenda ao convenio do 3 de marzo de 2015, subscrito entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo, a APV e o Consorcio da Zona Franca de Vigo, polo que se acorda a resolución e ineficacia do Convenio para resolver o réxime de condominio dos terreos expropiados no marco da actuación da PLISAN asinado o 11 de decembro de 2006, e a volta a un réxime de condominio para o desenvolvemento do plan da PLISAN.
 
Este ditame conclúe que a totalidade do chan expropiado para a PLISAN é de natureza xurídica demanial, e non unicamente os terreos de titularidade da Autoridade Portuaria de Vigo. Así mesmo, conclúese que a desafectación de todos os terreos debe acordarse polos tres condominios actuais na PLISAN e efectuarse formalmente polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dada a causa expropiatoria pola que se obtiveron os terreos e a finalidade urbanística e de posta no mercado dos terreos urbanizados.
 
Por todo iso, a Avogacía Xeral do Estado resolve que todos os terreos integrantes da PLISAN teñen natureza demanial e non patrimonial e, por tanto, a desafectación en sentido material -constatación de que a finalidade expropiatoria cumpriuse e vontade de desafectar- dos devanditos terreos debe acordarse conxuntamente polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, a APV e o Consorcio da Zona Franca. A desafectación en sentido formal -procedemento de desafectación e exteriorización formal de desafectación na oportuna resolución ou acto- debe efectuarse polo Instituto Galego de Vivenda e Solo.
 

Outros asuntos de interese

 
O Consello de Administración aprobou a incoación dun expediente sancionador á empresa Autoestradas da Atlántico S.A. (Audasa) por presunta infracción grave e deu luz verde a unha modificación puntual da Instrución dos usos e actividades das instalacións pesqueiras, de acordo coas demandas da frota do cerco.
 
Igualmente, López Veiga informou o Consello do proceso de regularización levado a cabo no Porto Pesqueiro e, neste sentido, explicou que se produciron 20 novas altas no censo. No capítulo de concesións, o máximo responsable portuario destacou a aprobación da solicitude de prórroga dun ano no prazo establecido para o inicio e a finalización das obras da concesión outorgada a LIDL Supermercados S.A.U., así como o visto e prace á solicitude de concesión administrativa a Termicar Vigo S. L. para ocupar unha nave industrial na zona portuaria de Bouzas con destino á prestación de actividades auxiliares a vehículos, consolidación e almacenamento de mercadorías.
 
O Consello tamén aprobou a prórroga de seis meses no prazo establecido para a formalización da escritura pública de transmisión de concesións a favor de Iberconsa Seafood Processing S. L.Ou, das concesións cuxa titularidade ostenta Elaborados Freiremar Vigo S.A.
 
No que respecta á segunda terminal de cruceiros, o Presidente informou da resolución do concurso público para a selección dunha oferta que será obxecto de tramitación para o outorgamento, en réxime de concesión administrativa, dunha superficie de aproximadamente 360 m2, situada na planta baixa da Estación Marítima de Transatlánticos, con destino a Terminal de Cruceiros.
 
Por último, López Veiga referiuse ás obras en curso, entre as que destacou a mellora da accesibilidade e habilitación das oficinas centrais da APV, o acondicionamento do edificio de soportais do Berbés -ambas a piques de concluír- e a reordenación de accesos á Terminal de Transbordadores de Bouzas. Neste sentido, valorou as achegas recibidas por parte do Fondo de Compensación Interportuario que, no últimos tres anos, concedeu ao Porto de Vigo tres millóns de euros.