Desde a plataforma “Un futuro sen carbón” demandamos a Endesa un calendario de peche das súas centrais térmicas de carbón

• As organizacións españolas que formamos parte da Plataforma requirimos a Endesa que clarifique a súa postura respecto das centrais de carbón tras o cambio na política enerxética impulsada polo novo Goberno. Tamén solicitamos que non invista máis nelas.
Publicado por o día 11/07/2018 na sección de Medio Ambiente

Desde a plataforma “Un futuro sen carbón” demandamos a Endesa un calendario de peche das súas centrais térmicas de carbón

As organizacións españolas que pertencemos á plataforma europea Un futuro sen carbón (Europe Beyond Coal) solicitamos ou a Endesa que faga público un calendario para o peche dos seus centrais de carbón. A compañía mostra ambigüidade na súa política climática e unha falta de transparencia sobre os seus plans para o peche das centrais térmicas en España tendo en conta o cambio de rumbo do novo Goberno e a creación do Ministerio de Transición Ecolóxica. Así, solicitamos maior transparencia a a  sobre os seus plans e que se teña en conta que o peche das centrais debe ir acompañado dun plan de transición xusta para as comarcas afectadas por eses peches. A Ministra Teresa Ribeira xa declarou de forma pública que cre que “o carbón ten pouco futuro” e a súa intención de levar a cabo unha transición enerxética cara a un escenario de futuro onde dominen as enerxías renovables para poder cumprir cos obxectivos do Acordo de París e da UE.
Endesa presentou recentemente o documento de “Boas Prácticas para a Xestión do CO2” e o seu Conselleiro Delegado, José Bogas, declarou a “necesidade e posibilidade de lograr unha transición suave cara á descarbonización plena en 2050”. Con todo, sen datas claras de peche de todos os seus activos en combustible fósil, en particular os seus centrais de carbón, eses fitos non poderán alcanzarse. O abandono do carbón é imperativo no marco do Acordo de París. En caso de non retirarse as instalacións existentes de xeración de electricidade con carbón, no ano 2030, as súas emisións seguirán sendo un 150% superiores do que deberían ser para cumprir o obxectivo de 1,5ºC. As centrais deben pechar como moi tarde en 2025, a pesar de que se realizaron investimentos para cumprir cos valores límite de emisión da Directiva de Emisións Industriais para alargar a súa vida uns anos máis.
Endesa é a empresa que emite máis toneladas de CO2 equivalente en España. É propietaria de 5 das 15 centrais térmicas de carbón que aínda funcionan no Estado. Ademais, estas centrais afectan de forma grave á saúde da poboación, e só as 5 propiedade de Endesa estiveron relacionadas con aproximadamente 1.316 mortes prematuras no ano 2015, segundo datos extraídos da plataforma europea Europe Beyond Coal.
Por todo iso, pedimos a Endesa que faga público un calendario de peche ordenado e progresivo dos seus centrais de carbón, e que non realice novos investimentos nelas, xa que non só supón un risco para os seus investidores, senón que ten un gran impacto na saúde e o medio ambiente.
Peticións de peche:
As centrais térmicas Compostilla (Castela e León) e Teruel (Aragón) emiten grandes cantidades de SO2 (dióxido de xofre) NOx (óxidos de nitróxeno) e partículas, sustancias contaminantes que provocan graves impactos na saúde e o medio ambiente. Ambas as instalacións atópanse na lista das 30 centrais que máis mortes prematuras causan en Europa (“Toxic 30”) elaborada pola plataforma Europe Beyond Coal. Enel, propietaria de Endesa, anunciou en 2017 que pecharía estas centrais en 2020. As dúas centrais atópanse na actualidade baixo o réxime de excepción do Plan Nacional Transitorio (PNT) da Directiva sobre as Emisións Industriais (DEI), en vigor até o 30 de Xuño de 2020, data na que deberán adaptarse aos valores máis estritos de emisión da DEI, ou pechar. Por este motivo, consideramos que Endesa debe solicitar as autorizacións de peche das centrais o máis axiña posible, para poder realizar un peche ordenado e facilitar unha transición xusta.
Para a central de É Murterar en Alcudia, Baleares, solicitamos o peche dos Grupos I e II para 2020. Este peche, que non afectaría á seguridade de subministración das illas, foi previsto en 2017 polo Govern Balear como parte da súa Lei rexional de Cambio Climático e Transición Enerxética e bloqueado polo anterior Goberno. Co novo clima político, favorable á transición a enerxías limpas, o peche deses grupos de É Murterar debería levar a cabo para o 1 de xaneiro de 2020, data na que finaliza a excepción ao límite de emisións da DEI de pequena rede illada na que a central está incluída. Doutra banda, para os Grupos III e IV deberíase á súa vez pór en marcha un plan de peche ordenado de face a 2025 como data máxima.
As centrais das Pontes (Galicia) e Litoral (Andalucía), pola súa banda, realizaron obras de adaptación aos valores límites de emisión da DEI que alargarán a súa vida uns anos máis. No entanto, tendo en conta a necesaria eliminación gradual do carbón en Europa para poder cumprir cos obxectivos do Acordo de París, Endesa debería establecer de forma clara o peche para 2025. O plan de peche destas centrais, como no resto de casos, debería acordarse o máis axiña posible para poder garantir un peche ordenado e progresivo xunto a unha transición xusta para os traballadores e rexións afectadas, segundo as organizacións asinantes.
***
Europa: Un Futuro Sen Carbón
Europa: Un Futuro Sen Carbón é unha rede española de organizacións integrada na plataforma Europe Beyond Coal, unha alianza de organizacións da sociedade civil traballando para acelerar o peche de minas de carbón e centrais térmicas, evitar a construción de novos proxectos de carbón, e impulsar unha transición xusta cara a un escenario de enerxía renovable e eficiencia enerxética. Pertence á plataforma Europe Beyond Coal.
A Plataforma “Un Futuro Sen Carbón” está formada por Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace, Instituto Internacional de Dereito e Medio Ambiente, SEOBirdLife, WWF