Destapado unha fraude á Seguridade Social de máis de 27.503.000 de euros

As distintas intervencións, levadas a cabo entre os meses de maio e agosto, deron como resultado un total de 33 persoas detidas e 40 investigadas por delitos que afectan de maneira directa ou indirecta á Seguridade Social
Publicado por o día 17/10/2018 na sección de Sucesos

Destapado unha fraude á Seguridade Social de máis de 27.503.000 de euros

Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, levaron a cabo a operación ‘Pandora’, con actuacións nas provincias de Alacante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Xirona, Guipúscoa, Selecta, Huelva, As Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid e Zamora. Como resultado, destapouse unha fraude contra a Tesourería Xeral da Seguridade Social cuantificado ao redor dos 27.503.000 euros.

As investigacións comezaron a finais do ano 2017, cando a Tesourería Xeral da Seguridade Social e os seus diferentes organismos remitiron distintos escritos-denuncia á Sección de Investigación da Seguridade Social da Policía Nacional.

Durante a operación revisáronse e analizado 22 expedientes que afectaban a dezasete provincias de once comunidades autónomas, culminando coa implicación dos investigados en delitos contra a Seguridade Social (fraude de cotizacións), frustración á execución, fraude á Seguridade Social (fraude de prestacións), falsidade documental, estafa, insolvencia punible, branqueo de capitais e grupo organizado. Os responsables do delito resultaron ser principalmente os responsables de feito das empresas, pero tamén os seus homes de palla -que eran algúns traballadores que figuraban en conivencia- e familiares dos primeiros.

Na maioría dos casos realizáronse informes patrimoniais das persoas implicadas para que a Tesourería Xeral da Seguridade Social poida solicitar o embargo daqueles bens que considere pertinente ou, no seu caso, que o xulgado que entenda de cada unha das causas poida utilizalos co fin de cubrir as responsabilidades xeradas.

Diversas formas de defraudación

Co fin de eludir o pago das cantidades debidas e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesourería, é habitual entre as defraudadoras poñer en práctica as seguintes condutas:

– Creación de armazóns empresariais nos que a actividade societaria aparece nunha ou outra mercantil, segundo conveña, transferindo a actividade que viña desenvolvendo a debedora así como os elementos patrimoniais á non debedora co fin de continuar a actividade de maneira normal.

– A ocultación de bens, normalmente a través de sucesivas transmisións na titularidade que pasan dunha empresa a outra, ou ben a familiares ou persoas de confianza da trama, co fin de entorpecer o labor recadatorio dos diferentes Organismos da TGSS.

– Rotura de precintos de bens embargados.

– Denuncias falsas relacionadas con roubos dos bens embargados.

– Desaparición “fortuíta” deses bens embargados.

– Venda en negro dos bens embargados a terceiros de boa fe.

– A falsificación de certificados de estar ao corrente da obrigacións coa Seguridade Social de empresas co fin de figurar limpas de débeda ante terceiras e poder continuar coa actividade laboral mediante subcontrataciones, así como para acceder ao cobro de prestacións públicas ou obter bonificacións na cota de autónomos ou nas cotizacións de traballadores.

Destacado caso en Maspalomas (As Palmas)

Un dos casos máis característicos foi aquel por o que a Policía Nacional, a través dunha serie de investigacións policiais realizadas en Maspalomas (As Palmas), comprobou como dous cidadáns españois suplantaron a personalidade de administradores e representados de dúas empresas con actividade real e sede na illa de Gran Canaria. Atribuíronse os poderes cos que non contaban e, desta forma, obtiveron autorizacións en REDE, [email protected] e [email protected] para así poder tramitar o alta de traballadores de maneira ilícita e quedar indemnes no caso de que fose detectada tal simulación.

Os lexítimos representantes destas empresas, as cales se dedicaban á asesoría online e ao asesoramento técnico de arquitectura e enxeñería, e os seus administradores de dereito non foron realmente quen realizou e materializaron a trama fraudulenta nin quen conveu a simulación laboral cos supostos traballadores.

Quedou probado que existiu un concerto de vontades para a simulación da relación laboral entre os dous supostos empresarios, quen realizaba as xestións de alta no sistema da Seguridade Social mediante prezo acordado previamente cos traballadores ficticios. O único fin destes era a obtención de beneficios económicos e sociais.

Os supostos traballadores se lucraron economicamente de forma directa ou indirecta e púidose acreditar que obtiveron indebidamente prestacións por desemprego, períodos de cotización non baseados en actividade laboral real e acceso indebido ao Sistema Sanitario Público. Con todo isto consumaron un importante quebranto económico.

Detívose a nove persoas pola comisión de varios delitos de falsidade documental e contra a Seguridade Social e investigouse polos mesmos feitos a outras 11 persoas que non se atopaban no noso país, das cales se deu conta ao Xulgado correspondente.

Solicitouse a cuantificación da fraude aos servizos de saúde canario, xa que algunhas destas “altas ficticias” foron co obxecto de evitar a obrigación de contratación de seguro médico obrigatorio en estranxeiros.

Investigación en Huelva

O segundo dos casos máis rechamantes corresponde á investigación realizada pola Policía Nacional na provincia de Huelva a unha sociedade limitada unipersonal dedicada ao sector pesqueiro. Foi constituída en 1999 para a explotación de buques de pesca. Desde o ano 2012, converteuse en debedora sistemática á Seguridade Social ao non pagar as cotizacións dos seus mariñeiros.

No ano 2014, os donos orixinais simularon a venda da compañía a unha persoa insolvente ante notario, poñendo a salvo con esta manobra a propiedade e domicilio familiar ao seu nome na localidade onubense de Lepe.

Con posterioridade a este primeiro home de palla, colocouse á fronte a un segundo de características similares que o anterior: sen coñecemento algún do sector pesqueiro, carencia de vida laboral en xeral, con antecedentes policiais e con vinculación con centros sociais, atención a toxicómanos e entradas e saídas de prisión.

O verdadeiro dono da compra do barco en 2014 resultou ser o líder dunha importante organización criminal dedicada ao tráfico de drogas, polo que lle foi fácil colocar á fronte da mesma a persoas insolventes e toxicómanos que actuarían como homes de palla. Estes últimos propietarios mantiveron a actividade real no buque, contratando a pescadores para que exercesen unha actividade normal que non levantase sospeitas e poder ocultar, con esta actividade, a introdución de importantes cantidades de haxix e cocaína no territorio español.

A débeda coa TGSS vixente e esixible supón un importe total de 128.351,32 euros. Realizáronse imputacións por delito contra a Seguridade Social aos dous donos e responsables da sociedade pesqueira investigada desde a súa constitución ata mediados de 2014. Nese período xerouse gran parte da débeda imputada. Tamén se imputou aos dous verdadeiros adquirientes e responsables da sociedade, que aceptarían facerse cargo das débedas da mesma e, a pesar diso, as débedas foron aumentando conscientemente. E por último, tamén aos dous homes de palla insolventes colocados por estes últimos adquirentes da sociedade, que ocuparían cargos na devandita sociedade a cambio dunha contía económica dada a súa necesidade con/para as drogas, sendo estes últimos conscientes de non ter relación algunha na compañía.

Esta operación dá continuación a unha investigación explotada en decembro de 2016, na que se detivo a unha destas mesmas persoas que tiñan relación co narcotráfico por delitos de usurpación de estado civil e contra a Seguridade Social, ao acumular unha débeda de 187.167,65 euros nunha empresa do sector da hostalería. Ademais, colaborouse coa policía belga para conseguir que a súa operación contra o narcotráfico de haxix chegase a bo porto, lográndose o arresto dos implicados e a incautación dunha importante cantidade de droga.

Fraude en Zamora

Un terceiro caso notable produciuse na provincia de Zamora. A Policía Nacional desarticulou un grupo criminal ao que se lle imputou un delito contra a Seguridade Social, frustración da execución e o propio de grupo organizado en relación coas manobras levadas a cabo sobre un grupo empresarial que sistematicamente eludía o pago de seguros sociais á Seguridade Social.

Todas as sociedades investigadas estaban encadradas no sector da madeira e/ou a silvicultura, desenvolvéndoa no mesmo local. Para iso utilizaban indistintamente os mesmos provedores, os mesmos traballadores que intercambiaban entre empresas, a mesma materia prima, a mesma maquinaria, etc.

Chama a atención que uno dos administradores únicos detidos defraudou durante 37 anos un total de 1.026.153,47 euros á Tesourería Xeral. Entre os anos 1995 e 2018 (23 anos), non abonou as débedas xeradas coa Seguridade Social pola súa alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA), nin as débedas xeradas desde o ano 2001 ata o 2014 (14 anos) pola razón social ao seu nome. Esta persoa xa foi detida no ano 2006 por un delito de insolvencia punible cando formaba parte dun grupo de empresas dedicadas á hostalería.

A partir do ano 2007, os tres administradores uníronse para crear un grupo criminal organizado dedicado a defraudar á Seguridade Social, para o que crearon unha serie de empresas dedicadas ao tratamento da madeira, serradoiro e servizos de apoio á silvicultura.

Así, o líder do grupo sería o encargado de conseguir os provedores e os clientes mentres que outro, titular da asesoría autorizada REDE, encargábase da parte administrativa. Un terceiro puxo a disposición do grupo a nave na que desenvolveu a actividade, encargándose ademais de controlar aos traballadores e de supervisar o bo desenvolvemento da actividade laboral levada a cabo polos traballos na cadea de montaxe.

O grupo empresarial e o resto de empresas investigadas mantiveron durante o tempo de actividade un total de 349 traballadores, detectándose unha fraude á Seguridade Social por importe de 3.176.139,51 euros.

Irregularidades en Alacante

O cuarto caso destacable correspóndese a unha investigación de irregularidades detectadas en Alacante. Trátase da falsificación de varios formularios oficiais presentados para a obtención de prestacións familiares en virtude dun Convenio Internacional entre España e o Reino de Marrocos en materia de Seguridade Social. O obxecto era o pago dunha prestación económica dirixida a sufragar a manutención en Marrocos dos fillos a cargo de traballadores marroquís desprazados en España e ocupados de forma legal.

Grazas a iso, puido descubrirse que tres cidadáns marroquís puideran conseguir un formulario EM-14 (obtención de prestacións familiares) en branco cos selos válidos requiridos da institución marroquí. Dedicábanse a fotocopiarlos a cor e a encher os campos en branco cos datos precisos para que poidan acceder indebidamente á prestación tras presentalos ante a Seguridade Social.

Por tales feitos e á vista dos indicios existentes, procedeuse á detención dos tres principais autores dos feitos como presuntos autores de delitos de falsidade documental, estafa e fraude de prestacións.