Día Internacional da loita contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada

Publicado por o día 05/06/2019 na sección de Mar

Día Internacional da loita contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada

O 5 de decembro de 2017, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou unha resolución proposta pola FAO sobre pesca sustentable, declarando o 5 de xuño como o Día Internacional da Loita contra a Pesca Ilegal, Non Declarada e Non Regulamentada (INDNR).

O primeiro Día Internacional da Loita contra a Pesca Ilegal, Non Declarada e Non Regulamentada (INDNR) celebrouse o 5 de xuño de 2018. A FAO liderou a conmemoración deste novo día internacional. Elixiuse esta data porque o 5 de xuño de 2016 entrou en vigor o primeiro tratado internacional destinado a poñer fin á pesca ilegal, o Acordo da FAO sobre medidas do Estado reitor do porto.

Este día internacional é unha oportunidade importante para destacar os esforzos que levan a cabo a nivel mundial, rexional e nacional para combater a pesca ilegal. Aplaudimos todos os esforzos dos países membros, organizacións de pescadores, organizacións da sociedade civil, a industria pesqueira e os grupos de consumidores para subliñar a importancia da loita contra a pesca ilegal neste día internacional.

Prácticas para promover o uso sustentable dos recursos pesqueiros

A pesca proporciona unha fonte vital de alimentos, traballo, lecer, comercio e benestar económico ao longo do globo. Nun mundo onde o crecemento da poboación é constante e a fame un problema persistente, o peixe converteuse nun importante produto para conseguir a seguridade alimentaria. Con todo, os esforzos da comunidade internacional para asegurar a pesca sustentable ven ameazados por actividades pesqueiras ilegais, non declaradas e non regulamentadas.

Segundo a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada é responsable da perda de 11 a 26 millóns de toneladas anuais de peixe, o que equivale a un valor económico estimado de 10 a 23 miles de millóns de dólares. Para reducir este impacto, a Meta 4 do Obxectivo 14 da Axenda do Desenvolvemento Sustentable adoptada en 2015 pola Asemblea Xeral da ONU, aprema á comunidade internacional a «regular eficazmente a explotación pesqueira e poñer fin á pesca excesiva, ilegal, non declarada e non regulada e ás prácticas pesqueiras destrutivas» para o 2020.

Para conseguir este ambicioso obxectivo requírese un enorme labor de concienciación para captar a atención do público xeral sobre os impactos negativos das actividades pesqueiras ilegais, non declaradas e non regulamentadas. Unha actividade na que a FAO participou activamente.

Pesca ilegal, non declarada e non regulamentada.

Para promover a conservación a longo prazo e o uso sustentable dos recursos pesqueiros, a Conferencia da FAO de 1995 adoptou o Código de Conduta para a Pesca Responsable da FAO.

O Código é voluntario e expón principios e estándares internacionais de actuación para prácticas responsables co fin de asegurar a conservación efectiva, a xestión e o desenvolvemento dos recursos acuáticos vivos, co debido respecto polo ecosistema e a biodiversidade.

En 2009, a Conferencia da FAO adoptou o Acordo sobre Medidas do Estado Reitor do Porto Destinadas a Previr, Desalentar e Eliminar a Pesca Ilegal, Non Declarada e Non Regulamentada. O Acordo é vinculante e estipula unhas medidas mínimas do Estado Reitor do porto para previr, desalentar e eliminar a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada. Entrou en vigor o 5 de xuño de 2016.