Día Mundial da Xustiza Social

O Día Mundial da Xustiza Social (World Day of Social Justice) celébrase todos os anos o 20 de Febreiro.
Publicado por o día 20/02/2017 na sección de Cultura,Social,Vigo

Día Mundial da Xustiza Social

O Día Mundial da Xustiza Social (World Day of Social Justice) celébrase todos os anos o 20 de Febreiro.

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas estableceu o “Día Mundial de Xustiza Social” segundo unha resolución adoptada por unanimidade. A iniciativa coincide coa promoción dos esforzos para enfrontar problemas tales como a pobreza, a exclusión e o desemprego por parte deste organismo mundial.

A xustiza social é un principio fundamental para a convivencia pacífica e próspera, dentro e entre as nacións. Defendemos os principios de xustiza social cando promovemos a igualdade de xénero ou os dereitos dos pobos indíxenas e dos migrantes. Promovemos a xustiza social cando eliminamos as barreiras que enfrontan as persoas por motivos de xénero, idade, raza, etnia, relixión, cultura ou discapacidade.

«Previr os conflitos e manter a paz co traballo decente» O mundo cambiou drasticamente. Xa non vivimos nun mundo deshabitado, con relativamente poucos seres humanos cos seus utensilios. Agora vivimos na «era do Antropoceno», nun mundo colmado, no cal a actividade humana está a alterar drasticamente os seus sistemas ecolóxicos de subsistencia.

Os nosos conceptos e modelos económicos tradicionais foron desenvolvidos nun mundo baleiro. Se queremos crear unha prosperidade sustentable, se buscamos «mellorar o benestar humano e a equidade social, reducindo significativamente os riscos ambientais e a escaseza ecolóxica», imos necesitar unha nova visión da economía e a súa relación co resto do mundo, unha visión que estea mellor adaptada ás novas condicións que enfrontamos. Imos necesitar unha economía que respecte os límites do planeta, que renove a dependencia do benestar humano coas relacións sociais e a xustiza, e que recoñeza que o obxectivo final é o benestar humano real e sustentable, non só o crecemento do consumo material.

A nova visión recoñece que a economía está integrada nunha sociedade e cultura que á súa vez están integradas nun sistema ecolóxico vital, e que a economía non pode crecer para sempre neste planeta finito.

A celebración do Día Mundial da Xustiza Social busca apoiar o labor da comunidade internacional encamiñada a erradicar a pobreza e promover o emprego pleno e o traballo decente, a igualdade entre os sexos e o acceso ao benestar social e a xustiza social para todos. A xustiza social é un principio fundamental para a convivencia pacífica e próspera, dentro os países e entre eles.

Para as Nacións Unidas, a procura da xustiza social universal representa o núcleo da súa misión na promoción do desenvolvemento e a dignidade humana. A adopción pola Organización Internacional do Traballo da Declaración da Organización Internacional do Traballo sobre a xustiza social para unha globalización equitativa é só un exemplo recente deste compromiso. A Declaración céntrase en garantir resultados equitativos para todos a través do emprego, a protección social, o diálogo social, e os principios e dereitos fundamentais no traballo. O logro desta xustiza social está tamén estreitamente vinculada cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.