Educación presenta aos sindicatos a proposta de prazas e especialidades da oferta público de emprego docente de 2020

Hoxe abordáronse na mesa sectorial todas as prazas agás ás de catedráticos, que se tratarán noutra convocatoria
Publicado por o día 18/02/2020 na sección de Educación,Xunta de Galicia

Educación presenta aos sindicatos a proposta de prazas e especialidades da oferta público de emprego docente de 2020

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional presentoulles hoxe na mesa sectorial do ensino non universitario ás organizacións sindicais as proposta de prazas e especialidades da oferta pública de emprego (OPE) de 2020. Das 3.654 prazas previstas, abordáronse as dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de Formación Profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e de artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño, e de inspectores de educación. As de catedráticos (1.300 prazas) trataranse noutra mesa sectorial, dado que a convocatoria vai por separado ao resto da OPE.

Polo tanto, serían 2.354 prazas en 97 especialidades diferentes, entre as que se inclúe a de portugués, co fin de continuar dando cumprimento á Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía (coñecida como Lei Paz Andrade).

A convocatoria das oposicións publicarase no Diario Oficial de Galicia nas vindeiras semanas.

Por corpos e especialidades, o número de prazas propostas hoxe aos sindicatos na mesa sectorial distribúese do seguinte xeito:

Corpo de mestres. Total: 747 prazas, 8 especialidades

Corpo de mestres

Código/especialidade
Reserva persoa con discapacidade
Libre
Total
031
Educación Infantil
10
140
150
032
Lingua Estranxeira: Inglés
6
79
85
033
Lingua Estranxeira: Francés
5
60
65
034
Educación Física
4
56
60
035
Música
3
42
45
036
Pedagoxía Terapéutica
10
140
150
037
Audición e Linguaxe
7
87
94
038
Educación Primaria
7
91
98
Total

52

695

747

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade
Libre
Total
001
Filosofía
2
23
25
002
Grego
1
5
6
003
Latín
2
25
27
004
Lingua Castelá e Literatura
3
45
48
005
Xeografía e Historia
4
48
52
006
Matemáticas
5
92
97
007
Física e Química
3
42
45
008
Bioloxía e Xeoloxía
2
31
33
009
Debuxo
3
41
44
010
Francés
2
21
23
011
Inglés
1
19
20
015
Portugués
—-
4
4
017
Educación Física
1
19
20
018
Orientación Educativa
3
52
55
019
Tecnoloxía
1
11
12
053
Lingua Galega e Literatura
3
48
51
061
Economía
1
19
20
101
Administración de Empresas
1
19
20
102
Análise e Química Industrial
1
4
5
103
Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal
1
11
12
105
Formación e Orientación Laboral
2
26
28
106
Hostalaría e Turismo
1
14
15
107
Informática
1
17
18
109
Navegación e Instalacións Mariñas
1
6
7
110
Organización e Xestión Comercial
1
10
11
111
Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos
1
5
6
112
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
1
6
7
113
Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos
1
7
8
116
Procesos na Industria Alimentaria
1
5
6
117
Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos
1
8
9
118
Procesos Sanitarios
1
15
16
119
Procesos e Medios de Comunicación
1
8
9
120
Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel
1
5
6
122
Procesos e Produtos en Artes Gráficas
—-
3
3
123
Procesos e Produtos en Madeira e Moble
1
12
13
TOTAL
55
726
781

Acceso do subgrupo A2 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade A2-A1
A2-A1
Total
001
Filosofía
1
7
8
002
Grego
—-
2
2
003
Latín
1
8
9
004
Lingua Castelá e Literatura
1
15
16
005
Xeografía e Historia
1
16
17
006
Matemáticas
2
31
33
007
Física e Química
1
14
15
008
Bioloxía e Xeoloxía
1
10
11
009
Debuxo
1
14
15
010
Francés
1
6
7
011
Inglés
1
6
7
017
Educación Física
1
6
7
018
Orientación Educativa
1
17
18
019
Tecnoloxía
—-
4
4
053
Lingua Galega e Literatura
1
16
17
061
Economía
1
6
7
101
Administración de Empresas
1
6
7
102
Análise e Química Industrial
—-
2
2
103
Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal
—-
4
4
105
Formación e Orientación Laboral
1
8
9
106
Hostalaría e Turismo
—-
5
5
107
Informática
1
5
6
109
Navegación e Instalacións Mariñas
—-
2
2
110
Organización e Xestión Comercial
—-
4
4
111
Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos
—-
2
2
112
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
—-
3
3
113
Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos
—-
3
3
116
Procesos na Industria Alimentaria
—-
2
2
117
Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos
—-
3
3
118
Procesos Sanitarios
—-
5
5
119
Procesos e Medios de Comunicación
—-
3
3
120
Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel
—-
2
2
122
Procesos e Produtos en Artes Gráficas
—-
1
1
123
Procesos e Produtos en Madeira e Moble
—-
4
4
TOTAL
18
242
260

Corpo de profesores técnicos de formación profesional. Total: 363 prazas, 24 especialidades

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre
Total
201
Cociña e Pastelaría
1
17
18
202
Equipamentos Electrónicos
1
27
28
203
Estética
1
13
14
204
Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble
1
12
13
205
Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos
1
9
10
206
Instalacións Electrotécnicas
1
7
8
208
Laboratorio
1
7
8
209
Mantemento de Vehículos
1
19
20
210
Maquinas, Servizos e Produción
—-
4
4
211
Mecanizado e Mantemento de Máquinas
1
7
8
214
Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios
1
11
12
216
Operacións de Produción Agraria
1
7
8
217
Patronaxe e Confección
1
12
13
218
Peiteado
1
6
7
219
Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico
1
7
8
220
Procedementos Sanitarios e Asistenciais
1
19
20
221
Procesos Comerciais
1
11
12
222
Procesos de Xestión Administrativa
2
26
28
223
Produción de Artes Gráficas
1
13
14
225
Servizos á Comunidade
1
25
26
226
Servizos de Restauración
1
9
10
227
Sistemas e Aplicacións Informáticas
2
36
38
228
Soldadura
1
15
16
229
Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son
1
19
20
TOTAL

25

338

363

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Total: 68 prazas, 4 especialidades

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código/Especialidade
Reserva persoas con discapacidade
Libre
Total
001
Alemán
—-
6
6
011
Inglés
2
22
24
Total
2
28
30
Acceso do Subgrupo A1 ao A1

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade A1-A1
A1-A1
Total
008
Francés
1
7
8
009
Galego
—-
5
5
011
Inglés
2
23
25
Total
3
35
38

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas. Total: 85 prazas, 20 especialidades

Corpo de profesores de música e artes escénicas

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade
Libre
Total
401
Acordeón
—-
2
2
403
Canto
—-
3
3
404
Clarinete
—-
5
5
405
Clave
—-
2
2
406
Contrabaixo
—-
2
2
408
Fagot
—-
4
4
412
Fundamentos de Composición
1
5
6
413
Gaita
1
4
5
414
Guitarra
—-
4
4
419
Óboe
—-
3
3
423
Piano
1
5
6
424
Saxofón
1
3
4
426
Trombón
—-
2
2
427
Trompa
—-
3
3
429
Tuba
—-
4
4
431
Viola
—-
4
4
434
Violonchelo
—-
3
3
436
Danza Clásica
1
7
8
437
Danza Contemporánea
—-
3
3
460
Linguaxe Musical
1
11
12
TOTAL
6
79
85

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Total: 40 prazas, 6 especialidades

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

Código/especialidade
Reserva para persoas con discapacidade
Libre
Total
507
Debuxo Artístico e Cor
—-
3
3
509
Deseño de Interiores
1
7
8
510
Deseño de Moda
—-
4
4
512
Deseño Gráfico
1
6
7
515
Fotografía
—-
4
4
525
Volume
—-
4
4
Total
2
28
30

Acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

Código/Especialidade
Reserva persoas con discapacidade
A2-A1
Total
507
Debuxo Artístico e de Cor
—-
1
1
509
Deseño de Interiores
—-
2
2
510
Deseño de Moda
—-
1
1
512
Deseño Gráfico
1
2
3
515
Fotografía
2
2
525
Volume
—-
1
1
Total
1
9
10

Corpo de inspectores de educación. Total: 10 prazas

Inspectores de educación
Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade
Libre
Total
001
Inspección Educativa
1
9
10