En Marea prop贸n incrementar 500 mill贸ns de euros a inversi贸n social nos orzamentos da Xunta para o ano 2020

Os orzamentos da Xunta deben atallar as emerxencias clim谩tica, feminista e social que vive Galicia
Publicado por o d铆a 08/11/2019 na sección de En Marea,Pol铆tica

En Marea prop贸n incrementar 500 mill贸ns de euros a inversi贸n social nos orzamentos da Xunta para o ano 2020

En Marea prop贸n a devoluci贸n dos orzamentos ao goberno ao tempo que prop贸n emendas en todos os apartados orzamentarios e fixa a proposta de incrementar a inversi贸n social en Galicia durante 2020 en case 500 mill贸ns de euros sobre o orzamento de 2019. Este incremento est谩聽destinado聽fundamentalmente a atallar as emerxencias clim谩ticas, feminista e social que vive o pa铆s. Unhas emerxencias que, revisados os orzamentos presentados pola Xunta, o PP quere continuar ignorando en todos e cada un dos sectores sociais e econ贸micos de Galicia. En Marea considera, por outra parte, que facer “regalos fiscais” aos ricos mentres hai tantas necesidades que atender 茅 unha demostraci贸n m谩is “da n茅boa que rodea a Feij贸o e que non lle deixa ver a realidade de Galicia”, segundo expresou o voceiro de En Marea, Lu铆s Villares.

En Marea considera que os orzamentos presentados pola Xunta de Galicia non atenden nin sirven para atallar ningunha das emerxencias que vive o pa铆s que, revisadas as contas presentadas polo goberno, son ignoradas ou reciben incrementos insignificantes. Nos tres casos m谩is significativos, os orzamentos da Xunta non demostran ningunha prioridade nas cifras. Villares considera que estes orzamentos son de “car谩cter claramente antisocial” e “consisten en baixadas de impostos aos ricos mentres o resto da poboaci贸n segue sen ter ben atendidas as s煤as necesidades en materia de sanidade, dependencia ou en planes de emprego e de desenvolvemento econ贸mico para o futuro”. Por este motivo, a proposta da formaci贸n 茅 incrementar a inversi贸ns social en 475 mill贸ns de euros sobre o exercicio anterior.

En Marea presenta unha emenda de totalidade para que os “orzamentos sexan verdadeiramente sociais”, con case 500 mill贸ns de euros que atendan as tres emerxencias do pa铆s.

Vivimos unha聽emerxencia feminista,聽mais sen embargo, os fondos destinados a proteccio虂n e apoio das mulleres que sofren violencia de xe虂nero resulta ser das que menos se incrementa. Concretamente o aumento soamente e虂 do 1,22%, por debaixo do que medra o conxunto dos orzamentos, e pasa de 14,1 millo虂ns a 14,27 millo虂ns. Un incremento que resulta ser insignificativo especialmente cando se ten en conta o executado no ano 2018. En dito ano o gasto comprometido foi de 14,6 millo虂ns, mentres que o gasto executado acadou os 6,6 millo虂ns. En Marea prop贸n como punto de partida “un plan de superaci贸n da fenda salarial entre mulleres e homes”. A proposta de En Marea para a emerxencia feminista nos orzamentos deste ano tam茅n pretende po帽er en marcha un plan de conciliaci贸n da gratuidade das garder铆as de 0 a 3 anos.

Sufrimos unha聽emerxencia ambiental, pero a Xunta non considera darlle a importancia que realmente ten. Baste con comprobar que cando consideramos todas aquelas partidas destinadas a actuacio虂ns contra o cambio clima虂tico o gasto destinado a combatelo non chega aos 450 millo虂ns de euros, o 4,3% do gasto orzamentario total. As propostas de En Marea para esta emerxencia est谩n centradas en puntos como a creaci贸n dunha empresa p煤blica para as enerx铆as renovables que sirva para xestionar os embalses e parques e贸licos con concesi贸ns que vaian caducando. Entres as propostas de En Marea tam茅n est谩 a creaci贸n dunha empresa p煤blica comercilizadora de enerx铆a para abaratar os prezos a familias e a industrias.

A聽crise industrial聽que preconiza a聽emerxencia social聽dun paro insoportable, e que funciona como tarxeta de embarque da nova emigracio虂n, non resulta un problema para a Xunta do PP, que considera que os retos aos que se expo虂n este sector son insuperables e prefire apostar polo ma虂is sinxelo, encomendarse ao santo e agardar que o 25 de xullo caia en domingo. Causa estupor que un pai虂s no que as su虂as zonas ma虂is industrializadas esta虂n en crise estrutural ou de modelo (electrointensivas), pasando por dificultades conxunturais importantes (construcio虂n naval) precisadas de captacio虂n de novos proxectos de desenvolvemento (transformacio虂n agroalimentaria, I+D+i), ou en transicio虂n (automocio虂n ele虂ctrica) merezan o desprezo da Xunta ata o punto de que a partida dedicada ao Desenvolvemento Empresarial cae nun 1,28%. Mentres tanto, iso si, a aposta polo turismo, que crea emprego maiormente estacional e de baixa calidade, moi sometido a虂 conxuntura econo虂mica internacional e que ten聽efectos secundarios no uso especulativo das vivendas que soben os prezos do aluguer nas cidades impedindo a emancipacio虂n da xente moza -sen que a xunta actu虂e para neutralizalo-, e que promove o crecemento desordenado e insostible do cemento no castigado litoral de Galicia, increme虂ntase nun 15%. Neste sentido, En Marea prop贸n “a creaci贸n dun plan de industrializaci贸n verde que ter谩n a Cerceda e Ferrolterra como puntos de arranque desde os que elaborar un mapa da transici贸n sostible para Galicia”. Segundo explica o voceiro de En Marea, a intenci贸n deste plan 茅 “evitar que o peche de empresas se convirta nunha f谩brica de parados e emigrantes”. Tam茅n desde o punto de vista social, En Marea prop贸n un incremento da atenci贸n 谩 dependencia e unha ampliaci贸n dos servizos da demanda sanitaria.

Estas cifras manexadas pola Xunta de Galicia para o orzamento de 2020 sinalan que as prioridades do PP son moi diferentes das necesidades do pa铆s e por iso En Marea prop贸n unha serie de medidas destinadas a favorecer a inversi贸n en medioambiente, feminismo e social para atallar os males do pa铆s, desde a desigualdade 谩 crise industrial e laboral pola que atravesa Galicia. Villares asegura que estes case 500 mill贸ns de euros de inversi贸n social que prop贸n En Marea ter谩n unha procedencia moi clara nos orzamentos, “anulando as rebaixas fiscais aos m谩is ricos e subindo a fiscalidade as grandes empresas que se est谩n beneficiando do expolio dos recursos de Galicia”. Villares reclama “a aplicaci贸n dunha xustiza fiscal para un reparto m谩is efectivo dos recursos e que ningu茅n quede atr谩s en Galicia”.

Comentar noticia

Your email address will not be published.