Endesa devolve máis de 1.500 euros a unha usuaria á que acusou sen probas de manipular o seu contador

A Consellería de Economía da Junta de Andalucía concluíu que a eléctrica só baseouse nun informe dun técnico propio e non requiriu nin a súa intervención nin a presenza da titular da subministración.
Publicado por o día 14/05/2019 na sección de FACUA,Social

Endesa devolve máis de 1.500 euros a unha usuaria á que acusou sen probas de manipular o seu contador

Tras a reclamación de FACUA Sevilla, Endesa Enerxía XXI SL viuse obrigada a devolver 1.535 euros a unha usuaria de Gelves (Sevilla) cobrados indebidamente tras acusarlle de manipular o seu contador sen acreditalo correctamente. A afectada, a quen se lle refacturó un período de dous anos de consumo de electricidade, tivo que facer fronte aos recibos para evitar o corte de luz.
 
A Consellería de Economía da Junta de Andalucía determinou “non acreditada a existencia de anomalía no equipo de medida, e por tanto non resultando procedente a refacturación efectuada por tal concepto”. A Administración considera que un informe técnico da empresa de inspección do contador, sen a presenza como testemuña da afectada, non é suficiente para demostrar a manipulación.
 
En xullo de 2016, Endesa comunicou a Isidora Z.V. que detectaran “unha situación de anomalía no equipo de medida que serve á subministración”, isto é, que o contador fora manipulado e estaba a facturar un consumo inferior ao real, polo que lle ían a refacturar os períodos comprendidos entre marzo de 2014 e maio de 2016. A cantidade total que lle reclamaban era de 1.535 euros. A eléctrica non facilitou ningunha información adicional nin acreditou de maneira fidedigna a existencia da devandita anomalía ou que a causante fose a afectada. A usuaria, ademais, tivo que abonar o importe para evitar o corte de subministración.
 
Isidora decidiu entón acudir a FACUA Sevilla para solicitar a devolución das cantidades refacturadas, dado que ela non tiña constancia da manipulación da que lle acusaba Endesa. O equipo xurídico da asociación dirixiuse á compañía neste sentido sen éxito, polo que decidiu acudir á Consellería de Economía da Junta de Andalucía.
 
En maio de 2018, a Administración finalmente resolveu a favor da acusada e ditaminou que non quedara acreditada “a existencia de anomalía” algunha, polo que a refacturación non era “procedente”.
 

Un informe técnico privado non é proba suficiente

 
Para demostrar a suposta manipulación, Endesa presentou como proba un documento de inspección realizado pola empresa Activais no que se indica que “se observa que hai un shunt tras o panel”. Ademais, tamén achegaba unha serie de fotografías dun contador onde se vía a manipulación.
 
Na súa resolución, con todo, a Consellería de Economía afirma que ao documento de inspección non é suficiente, dado que “debe atribuírselle natureza de documento privado, emitido por parte interesada e sen que estivese presente o interesado, nin outras testemuñas, polo que non pode outorgárselle a condición de autenticidade, carecendo por se só de eficacia probatoria, non constituíndo carga de proba suficiente para acreditar a existencia da manipulación”.
 
En referencia ás fotografías, aclara que “non pode identificarse que a manipulación alegada, consistente nun shunt, corresponda co contador da interesada, polo que non poden ser tidas en consideración en orde á acreditación dos feitos alegados por Endesa”.
 
Finalmente, e en cumprimento da resolución da Xunta, Endesa devolveu a Isidora os 1.535 euros que lle cobraba indebidamente e corrixiu as facturacións.