Enquisa de OCU: listas de espera e saúde bucodental principais deficiencias do sistema sanitario

Os datos da enquisa elaborada por OCU na campaña Defende a túa saúde revelan que os españois están preocupados polos tempos de espera para acceder ao especialista, probas diagnósticas e intervencións, demandan máis servizos dentais públicos e senten enganados polas etiquetas dos alimentos
Publicado por o día 04/02/2019 na sección de OCU,Social

Enquisa de OCU: listas de espera e saúde bucodental principais deficiencias do sistema sanitario

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU), no marco da campaña Defende a túa Saúde, realizou unha consulta pública para coñecer cales son as principais preocupacións dos usuarios en materia sanitaria e que medidas propoñen para mellorar o benestar e a calidade de vida dos españois.

OCU presentou os resultados da enquisa realizada a 1.500 persoas de todo o territorio nacional e na tívose en conta a opinión dos cidadáns en materia de saúde para que as súas demandas e preocupacións sexan escoitadas na toma de decisións.

En relación cos dereitos do paciente, os datos revelan que os cidadáns senten moi preocupados polas listas de espera, tanto para o especialista como para probas diagnósticas e intervencións: 7 de cada 10 españois ven necesario reducir os tempos. En segundo lugar, os usuarios ven necesario ampliar as prestacións na sanidade pública, especialmente os servizos de coidados bucodentais, que aparecen como prioridade para un 42%.

Os datos poñen tamén de manifesto as deficiencias e necesidades de cambio que se requiren en determinados sectores de poboación, como as persoas maiores e os menores de idade. Un 85% dos enquisados reclaman máis e mellores prestacións asistenciais para os maiores. En relación cos menores, 8 de cada 10 españois cren que se deben impoñer restricións adicionais á publicidade dirixida a menores respecto a certos produtos como o alcol, o tabaco ou alimentos pouco saudables, así como os xogos de azar, co fin de evitar poñer en risco a saúde deste grupo de idade.

Un desafío para a alimentación: maior seguridade e etiquetaxes máis claras

Unido á necesidade de cambios na publicidade para certos alimentos e produtos sanitarios, os enquisados reclaman un maior control sobre a información, de forma que se limiten os bulos e informacións falsa sobre saúde e alimentación. Segundo a enquisa, este problema inquieta a 8 de cada 10 cidadáns. De feito, o 71% asegura sentirse enganado pola etiquetaxe e a publicidade de produtos de saúde e alimentos nalgunha ocasión.

Evitar a publicidade enganosa e ser máis transparente en certos alimentos, produtos de saúde ou coidado persoal, é outra das demandas aclamadas polos españois. Neste caso, o 86% dos cidadáns cre que se deben realizar cambios non só na información, senón tamén na composición dos alimentos procesados para que sexan máis saudables e conteñan menos azucre, sal e graxas saturadas. Doutra banda, o 82% da poboación sente preocupada pola seguridade e a calidade dos alimentos que consome.”

Levar a voz dos cidadáns ás institucións

En base a estas demandas cidadás e coa determinación de optimizar aspectos relacionados coa saúde dos españois, OCU elaborou os seus ‘9 retos en Defensa da túa Saúde’, que inclúe plan de traballo con institucións públicas e privadas para motivar estes cambios, especialmente relacionados cos dereitos do paciente e a mellora da súa calidade de vida.

Os retos propoñen medidas como un novo sistema de información que inclúa as listas de espera da totalidade do proceso de atención médica, co fin de garantir uns tempos máximos por paciente. En canto a saúde dental, promoverase o acceso a probas diagnósticas, asistenciais e terapéuticas a todos os menores de idade, e será para OCU unha prioridade que se amplíen de forma progresiva as prestacións de saúde bucodental a toda a poboación, incluíndo plans de financiamento.

Co obxectivo de mellorar a protección legal dos consumidores, OCU propón a revisión do Real Decreto 1907/1996 sobre publicidade e promoción comercial de produtos, actividades ou servizos con pretendida finalidade sanitaria. Unha norma que se creou nun marco moi distinto do que nos atopamos e que necesita ser actualizada, sobre todo en materia de sancións para evitar que determinados produtos considérense beneficiosos para saúde sen que teñan un aval científico.

Ademais, OCU encargarase de tomar as medidas necesarias para que se loite contra os bulos sobre saúde e alimentación, que se favoreza o acceso dos maiores aos servizos asistenciais, así como que se fomente un estilo de vida saudable a través dunha mellora na composición de alimentos procesados.