Esixen maior protección ás enfermeiras e fisioterapeutas embarazadas

Oito servizos autonómicos de saúde poñen problemas ás enfermeiras e fisioterapeutas que solicitan un permiso por risco no seu embarazo, e soamente en Ceuta téñense catalogados postos de traballo específicos adaptados ás súas necesidades.
Por o 22/02/2018 | Sección: Sanidad,SATSE
Esixen maior protección ás enfermeiras e fisioterapeutas embarazadas
Compartir en:

O Sindicato de Enfermería, SATSE, denunciou que as profesionais de Enfermería e Fisioterapia embarazadas de oito servizos de saúde atopan numerosos problemas á hora de ver concedido un permiso por risco durante os meses de xestación.

Os servizos de saúde de moitas comunidades autónomas non atenden adecuadamente as necesidades dos seus profesionais embarazadas que seguen traballando no seu centro sanitario, segundo SATSE, que lembra que estas ven expostas a diario a numerosas situacións que poñen en risco a súa saúde e integridade física e a dos seus futuros fillos (cortes, picadas, contaxios, mobilización de pacientes, manipulación de cargas, etc.).

En concreto, as profesionais de oito servizos autonómicos de saúde atopan problemas á hora de ver concedido o permiso por risco no seu embarazo, sendo xeneralizado o atraso na súa concesión, entre outros motivos polas diferenzas de criterio en canto á semana de concesión ou pola valoración do inspector do INSS ou da Mutua correspondente, ao non existir uns protocolos que fixen unhas regras uniformes.

A concesión deste permiso por risco no embarazo adoita demorarse en exceso, cunha variabilidade significativa segundo o servizo onde se traballa (UCIs, Urxencias, etc.), atopándose tamén que o trato é diferente segundo o centro sanitario, mesmo dentro da mesma comunidade autónoma. As oito comunidades autónomas nas que as profesionais acusan esta situación son Asturias, Canarias, Castela-A Mancha, Castela e León, Comunidade Valenciana, Euskadi, Madrid e Murcia.

Ademais, a organización sindical denuncia que na totalidade dos servizos de saúde (fóra de Ceuta) non existen postos de traballo establecidos e regulados especificamente para que poidan ser desempeñados polas traballadoras embarazadas durante os meses de xestación.

Ante esta realidade, SATSE continúa esixindo nas mesas de negociación dos distintos servizos de saúde que se acabe coa arbitrariedade existente segundo o centro de traballo e a CC.*AA. onde se estea traballando e que se ofreza a protección real e efectiva das profesionais que, polas características intrínsecas da súa actividade laboral, ven expostas no seu estado *gestacional, tanto elas como os seus futuros fillos, a diario, a numerosas situacións que poñen en risco a súa saúde e integridade física.

Sen garantías

Outro aspecto demandado por SATSE é como se xestiona a adaptación do posto para estas traballadoras e sinala que, tras a comunicación voluntaria da profesional embarazada, é o servizo de prevención correspondente o que presenta unha avaliación e a recomendación da adaptación de posto.

Cando esta adaptación non é posible, porque non hai postos dispoñibles, o trámite do permiso por risco durante o embarazo realízase a través do Instituto Nacional da Seguridade Social ou na Mutua, onde se ve alongado o prazo para a concesión do permiso e deixando ao criterio do inspector ou da devandita entidade a resolución do mesmo, o que pode levar unha arbitrariedade na súa apreciación, variando amplamente, segundo o caso, a semana de xestación na que se concede a baixa, engaden desde o Sindicato.

Así mesmo, a análise realizada polo Sindicato de Enfermería apunta que en 11 comunidades autónomas non existen protocolos acordados sobre esta materia, e nas que si hai estes acordos, SATSE remarca que non se aplican de maneira homoxénea en todos os centros sanitarios dos seus servizos de saúde correspondentes, dependendo da Xerencia en cuestión a súa realización e posta en marcha.

Ante esta situación que sofren as profesionais enfermeiras e fisioterapeutas, SATSE seguirá denunciando en todos os ámbitos onde ten presenza nas mesas de negociación, e a través de todos os medios ao seu alcance, para que se vexan garantidos os dereitos das profesionais afectadas e convida ás mesmas a seguir acudindo ás sedes e seccións sindicais de SATSE para denunciar os abusos e a dificultade para facer uso dos seus dereitos.