España necesita 5.000 matronas e matrones máis para coidar á muller como se merece

En Galicia non chegamos nin a 1 por cada 1.000 habitantes. Unha denuncia que se fai extensible a todo o territorio nacional. O Sindicato de Enfermería denuncia que o noso sistema sanitario público conta con 8.531 especialistas en Enfermería Obstétrico-Xinecolóxica, o que supón unha cociente de 0,18 profesionais por 1.000 habitantes, é dicir, un profesional por 10.000 habitantes.

O Sindicato de Enfermería, SATSE, denunciou, con motivo do Día Internacional da Matrona, que o noso sistema sanitario segue obtendo un “rotundo suspenso” á hora de dar resposta a todas as necesidades das mulleres no que respecta á súa saúde sexual, reprodutiva e maternal, ao contar só con 0,18 profesionais por 1.000 habitantes. En Galicia a media é mesmo máis baixa e alcanza os 0,12 profesionais por 1.000 habitantes.
 
Co lema “Coidando da Muller”, SATSE conmemora, un ano máis, o Día Internacional da Matrona, que se celebrará elpróximo domingo 5 de maio, poñendo en valor o destacable labor que realizan estes profesionais á hora de proporcionar unha atención integral á saúde sexual, reprodutiva e maternal da muller ao longo de toda a súa vida, garantindo así a seguridade e calidade na asistencia sanitaria que reciben.
 
O Sindicato de Enfermería quere aproveitar esta conmemoración a nivel mundial para poñer o foco de atención na necesidade de que o noso país conte co número de profesionais suficiente para dar resposta a todas as necesidades da muller nas distintas etapas da súa vida, así como do recentemente nado e a súa parella.
 
Na actualidade, España conta cun número claramente insuficiente de especialistas en Enfermería Obstétrico-Xinecolóxica. Segundo o estudo ‘Análise da situación dos enfermeiros, enfermeiras, matronas e fisioterapeutas nos centros sanitarios do país’, hai 8.531 matronas e matrones, o que supón unha cociente de 0,18 profesionais por 1.000 habitantes, é dicir, un profesional por 10.000 habitantes.
 
Ante esta lamentable realidade, SATSE considera necesario incorporar, polo menos, a 5.000 matronas e matrones ao Sistema Nacional de Saúde e así llo trasladará á persoa que asuma a responsabilidade do Ministerio de Sanidade, unha vez sexa nomeada, así como aos futuros conselleiros e conselleiras de Saúde das diferentes comunidades autónomas, tras as eleccións do próximo 26 de maio.
 
Leste mesmo estudo, realizado por un grupo de expertos, sinala que un 91 por cento son mulleres e un 9 por cento son homes. Por rangos de idade, un 48 por cento ten entre 36 e 50 anos; un 34 por cento, entre 51 a 65, e un 18 por cento, entre 20 a 35 anos.
 
Con motivo do Día Internacional da Matrona, SATSE quere recalcar que estes profesionais proporcionan unha atención integral á saúde sexual, reprodutiva e maternal da muller, e, ademais de asistir o embarazo e posterior parto, atenden as súas necesidades na fase de puerperio normal tras o nacemento, así como as do recentemente nado san ata que case cumpre un mes de vida (control de metabolopatía…) “As matronas e matrones fan moito máis que atender partos”, reiteran desde SATSE.
 
Respecto diso, o Sindicato apunta que, na adolescencia de calquera muller, as matronas e matrones realizan actividades educativas e informativas en materia de saúde sexual e reprodutiva, métodos anticonceptivos, hábitos de vida saudables ou prevención do cancro de pescozo de útero, mentres en que no embarazo, parto e puerperio, asesoran e educan para a saúde á embarazada e a súa parella en aspectos como a alimentación, exercicios, hixiene, sexualidade ou depresión post parto, entre outros.
 
Nunha etapa adulta, estes profesionais desenvolven actividades educativas en materia de saúde sexual e reprodutiva e traballan na detección precoz de distintos cancros, como o de pescozo uterino, mama ou xenital, así como na atención no climaterio ou a prevención das alteracións de chan pélvico, incontinencia urinaria, etc

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM