‘Espantaves’ deseña seis dispositivos específicos para evitar as capturas incidentales de aves mariñas durante a pesca

O proxecto, iniciativa de ARVI e CETMAR, presenta hoxe os seus resultados e confía en lograr financiamento para desenvolver e incorporar os novos espantallos na frota española
Publicado por o día 31/01/2019 na sección de Confederación Española de Pesca,Galicia,Mar,Vigo

‘Espantaves’ deseña seis dispositivos específicos para evitar as capturas  incidentales de aves mariñas durante a pesca

O proxecto “ ESPANTAVES”, iniciativa de ARVI, a maior asociación pesqueira española, e o Centro Tecnolóxico do Mar, CETMAR, presenta os seus resultados, tras un ano de actividade, con vistas a reducir as capturas incidentales de aves mariñas, un efecto indeseado que se produce durante as faenas de pesca e que, segundo constatouse, prexudica tanto á fauna como ao sector pesqueiro.

Os resultados do Proxecto ESPANTAVES concrétanse no deseño de seis dispositivos espanta-paxaros –dous por cada un das artes de pesca máis afectados: arrastre, palangre de superficie e palangre de fondo–, que implican melloras como o largado automático da liña de espantaves ou a modificación da altura do mastro, e ofrecen ao sector pesqueiro un produto de eficacia demostrada xa preparado para a súa comercialización.

Tanques de desperdicios e inertización de parasitos (anisakis)

Igualmente, durante o desenvolvemento do proxecto, constatouse que os tanques de desperdicios dos buques pesqueiros poden ser un dispositivo moi eficiente para reducir a presenza de aves mariñas e, por conseguinte, mitigar a mortalidade incidental durante a faena. Este feito é posible debido a que este tipo de tanques almacenan de forma temporal os desperdicios e descárganse por lotes ao mar de forma descontinua, controlada e rápida.

Para aproveitar esta opción, ESPANTAVES desenvolveu dous tipos de tanques, incorporando ou non, a posibilidade da inertización de parasitos (como o Anisakis) presentes nas vísceras e outros refugallos (resultado do procesado do peixe a bordo), cun equipo denominado TEDEPAD®, desenvolto por MAREXI.

O alcance do proxecto ESPANTAVES abarca os diversos escenarios posibles: cinco segmentos de frotas nacionais diferentes e dous supostos para cada un deles: deseños específicos e optimizados para buques de nova construción e para buques xa construídos e que faenan nestes momentos, tendo en conta criterios de seguridade, operatividade, custos e mantemento.

Simultaneamente a estes desenvolvementos, o equipo de SÉ/ BirdLife realizou un informe sobre medidas de mitigación aplicables aos buques e actividade pesqueira, que inclúe de maneira xeral as vedas temporais e/ou espaciais, a xestión adecuada de descártelos ou desperdicios, e o uso de liñas espantallos. Para os buques de palangre este informe incluíu o uso de Hookpod (protector de anzol), a adición de peso no palangre e a calada nocturna. Específicas para buques de arrastre serían o uso da atadura de redes, o lastre de rede, e unha limpeza adecuada das redes.

SÉ/ BirdLife, que analizou ademais a interacción aves-pesca, as súas causas e efectos, confirma que os segmentos de frota máis afectados por esta problemática son o de palangre –debido á interacción co anzol– e o de arrastre de fondo, pola colisión das aves cos cables ou o seu atrapamiento na rede durante a manobra de pesca. Dentro da frota que opera en augas españolas e comunitarias poderíase dicir que a mortalidade de aves é máis elevada nas pesqueiras de palangre (Mediterráneo e Gran Sol) e que hai capturas anecdóticas de aves mariñas na frota de arrastre que opera en augas españolas –máis frecuentes no Cantábrico e o extremo occidental do Golfo de Cádiz–.

O proxecto ESPANTAVES contempla tamén a formación das tripulacións no uso e aproveitamento dos novos sistemas e dispositivos espantallos, así como na maneira de tratar ás aves que resulten capturadas de maneira incidental durante os labores de pesca.

O proxecto coordinado pola Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) desenvolveuse coa colaboración da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecolóxica, a través do Programa PLEAMAR, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e Pesqueiro (FEMP).