Estiman que as familias gastarán de media 1.993 euros por fillo no próximo curso escolar

Máis ou menos, os alumnos que acudan o próximo curso académico á educación pública gastarán 1.176 €, quen vaia a un colexio concertado 2.617 € e quen acuda a un centro privado 6.171 €
Publicado por o día 26/08/2019 na sección de Educación,OCU,Social

Estiman que as familias gastarán de media 1.993 euros por fillo no próximo curso escolar

A Organización de Consumidores e Usuarios realizou unha enquisa a máis de 1.000 pais con fillos entre 3 e 18 anos co fin de coñecer o gasto medio que terán que afrontar como consecuencia da actividade escolar dos seus fillos o próximo curso. Os datos das entrevistas realizadas revelan que, máis ou menos, cada fillo escolarizado custará aos pais un total de 1.993 euros durante o curso escolar 2019/2020.

Os resultados revelan ademais a diferenza de gasto medio que os pais teñen que asumir en función do tipo de centro educativo (público, concertado ou privado) e da etapa educativa na que estean escolarizados os seus fillos (infantil, primaria, secundaria e bacharelato).

Así, por tipo de centro, quen acuda á educación pública pagarán unha media de 1.176 euros ao ano (1.268 segundo a mesma enquisa realizada por OCU en 2013), os que o fagan a un centro concertado abonarán 2.617 euros (2.386 en 2013) e aqueles que asistan a un centro privado terán que pagar de media un total de 6.171 euros (5.232 en 2013). Desta forma, a diferenza no gasto medio pode variar ata en máis de 5.000 euros (4.000 en 2013) en función de se o centro escolar é público ou privado.

Por ciclo educativo a diferenza non é tan rechamante. Segundo a enquisa de OCU, en función dos estudos que se realicen e o tipo de centro, os gastos totais por neno serán de media ao ano:

 
Educación Infantil 2º ciclo (3-6 anos)
1.141 € en colexio público
2.558 € en colexio concertado
6.281 € en colexio privado
Educación Primaria (7-12 anos)
1.332 € en colexio público
2.767 € en colexio concertado
6.105 € en colexio privado
Educación Secundaria (13-16 anos)
995 € en colexio público
2.463 € en colexio concertado
6.926 € en colexio privado
Bacharelato
948 € en colexio público
2.380 € en colexio concertado
5.529 € en colexio privado
 

Onde se gasta cada euro

OCU extraeu a través desta enquisa información sobre cal é o custo medio dos servizos e materiais máis comúns que se utilizan durante o curso escolar.

Pola súa banda, os gastos mensuais máis relevantes son: a cota escolar/achegas voluntarias, actividades extraescolares (deportes, música…), comedor/almorzo e transporte/roteiro. A media destes gastos segundo o tipo de centro será de 92 € para os centros públicos, 227 € para os concertados e de 611 € para os alumnos que acudan a un centro privado.

Se multiplicamos o gasto mensual polos 9 meses que ten o curso, o total destes gastos mensuais ao ano supoñerán 828 € no caso dos colexios públicos, 2.043 € para os colexios concertados e 5.499 € para os privados.

Ademais, a estes gastos fixos mensuais hai que engadir desembolsos anuais como a matrícula, os libros de texto, o material escolar, as excursións, a cota de asociacións de pais e outros gastos. Segundo cada tipo de centro, estes gastos supoñerán de media 348 € no caso da educación pública, 574 € na concertada, e 672 € se se opta pola educación privada.

En todos os casos, a media dos datos corresponde ás cantidades declaradas por todos os pais, tantos a aqueles que gastarán algo en cada partida, como aos que non gastarán nada.

No caso dos libros de texto, OCU quixo pescudar canto prevén gastarse os pais (aqueles que gastarán algo) o próximo curso segundo o nivel de estudos dos seus fillos. Así, os alumnos que acudan a educación infantil gastarán de media 124 € ao ano en libros de texto, 187 € os de educación primaria, 230 € os de Secundaria, e 264 € os de Bacharelato.

OCU lembra que algunhas comunidades autónomas contan con programas de acceso a libros de texto gratis, a pesar de que cada unha ten as súas normas e criterios propios.

Aforrar é posible

OCU lembra que é posible aforrar coa volta ao cole, sobre todo en libros e material escolar, e ofrece unha serie de recomendacións para conseguilo.

En primeiro lugar, OCU anima aos pais para tratar de recuperar, rebaixados ou mesmo gratis, os libros usados do curso anterior que xestionan os mesmos centros ou as asociacións de pais ( AMPA). Para as lecturas recomendadas, a opción máis económica é tomalas prestadas nalgunha biblioteca pública ou utilizar a nova tendencia na internet, moi popular noutros países, de intercambiar libros a través de plataformas on-line.