FACUA aconséllate sobre como reclamar a perda, atraso ou rotura da túa equipaxe no transporte aéreo

A organización territorial en Castela e León logrou que Iberia abone 1.336 euros a un usuario ao que lle extraviou unha maleta nunha viaxe entre Tenerife e Madrid.
Publicado por o día 24/07/2019 na sección de FACUA,Social

FACUA aconséllate sobre como reclamar a perda, atraso ou rotura da túa equipaxe no transporte aéreo

FACUA-Consumidores en Acción lembra a todos os pasaxeiros que sufrisen a perda, atraso na entrega ou rotura de é equipaxes nun voo de avión que teñen dereito a indemnizacións de ata 1.353 euros, dependendo do traxecto.
 
Así, tras a reclamación de FACUA Castela e León, Iberia abonou 1.336 euros a un usuario ao que lle extraviou unha maleta nun voo entre Tenerife e Madrid. Á súa chegada á capital madrileña, Mario R.V. comprobou que lle faltaba parte da súa equipaxe, polo que foi á oficina de Iberia no aeroporto para presentar unha reclamación.
 
A asociación aconsella que, no mesmo momento en que recollan a equipaxe facturada, os usuarios comproben que se atopa en perfecto estado e sen danos. De non ser así, o máis conveniente é dirixirse inmediatamente aos mostradores da aerolínea coa que se contratou a viaxe -ou a empresa de handling se a primeira non ten oficinas no aeroporto- e pedir o chamado Parte de Irregularidade de Equipaxe ( PIR, polas súas siglas en inglés). Este documento recolle por escrito que existe unha incidencia. No caso de que a equipaxe non aparecese, tamén se debe encher este informe.
 
O PIR é de gran importancia, xa que moitas compañías aéreas non atenden a reclamacións sobre a equipaxe se os usuarios non o presentan. Por tanto, non se debe abandonar o aeroporto sen unha copia do mesmo.
 
Mario, por tanto, encheu e entregou devandito PIR a Iberia e, ademais, facilitoulle unha relación dos obxectos que ían dentro da maleta extraviada e as facturas correspondentes.
 
Con todo, pasados máis de dous meses desde que encheu o PIR, Iberia aínda non dera resposta á reclamación de Mario, e a maleta seguía sen aparecer. O usuario decidiu entón acudir a FACUA Castela e León para que reclamase á aerolínea no seu nome.
 
O equipo xurídico da asociación solicitou a Iberia que indemnizase a Mario pola perda da maleta, xa que pasara un tempo superior ao que establece a lexislación no atraso na entrega.
 

Voos nacionais

 
A normativa aplicable para reclamar as incidencias relacionadas coa equipaxe cando se trata de voos nacionais é a Lei de Navegación Aérea, que establece no artigo 98 que “o transportista responderá unicamente da perda, subtracción ou deterioración da equipaxe que se lle entregou para a súa custodia”.
 
Esta lei tamén fixa a indemnización máxima que pode percibir un usuario por algunhas das circunstancias anteriores. Segundo o seu artigo 118, as compensacións por perda ou avaría (danos) son de ata 500 Dereitos Especiais de Xiro ( DEG) -unha unidade definida polo Fondo Monetario Internacional cuxa equivalencia fluctúa e actualmente sitúase en 1,23 euros-. No caso de atraso na entrega, poderase indemnizar “ata o límite dunha cantidade equivalente ao prezo do transporte”.
 
As reclamacións ante a compañía aérea por atraso ou avaría, segundo o artigo 124 da Lei de Navegación Aérea, deberán formalizarse por escrito “dentro dos dez días seguintes ao da entrega, ou á data en que debeu entregarse”.
 
Ademais, o artigo 100 establece que “o recibo da equipaxe sen protesta do garfo do talón ou billete implica a renuncia a toda reclamación”, polo que FACUA aconsella non abandonar nunca o aeroporto sen o PIR, que sería a proba da devandita protesta.
 
Finalmente, tras a actuación de FACUA Castela e León, a aerolínea comunicou que “Iberia procedeu á indemnización por valor de 1.336,05 euros, que recibirá nun prazo aproximado de 14 a 21 días”. Mario xa recibiu o diñeiro.
 

Convenio de Montreal

 
No caso dos voos internacionais, a normativa aplicable adoita ser o chamado Convenio de Montreal, un texto asinado pola gran maioría dos Estados e a propia Unión Europea como organismo internacional que regula as compensacións máximas por incidencias coa equipaxe nos traxectos entre países asinantes, ou naqueles con destino e orixe no mesmo país pero que fixeron escala noutro distinto ao primeiro, independentemente de se subscribiron ou non o convenio.
 
Este acordo establece un límite superior de indemnización de 1.131 DEG no caso de danos, perda ou atraso na entrega da equipaxe. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE), ademais, interpretou que tamén se poden reclamar danos morais por incumprimento do contrato de transporte debido ás circunstancias anteriores. Esta última indemnización tamén debe estar dentro do límite total de 1.131 DEG. Como excepción, se o usuario realizou unha Declaración Especial de Valor de Entrega da equipaxe, podería compensarse ata co valor do importe declarado.
 
Como prazo, o Convenio de Montreal establece que, no caso de avarías, debe facerse a reclamación inmediatamente despois e ata sete días como máximo, mentres que en atrasos recolle un tempo máximo de 21 días desde o momento da entrega. A partir dos 21 días de atraso, ou desde que a aerolínea así o comunique, considerarase que o que existe é unha perda da equipaxe.