Fernández Leiceaga: “A Xunta fracasa no impulso do crecemento económico, a diminución das desigualdades e a creación de emprego en Galicia”

Publicado por o día 18/11/2019 na sección de Política,PSOE

Fernández Leiceaga: “A Xunta fracasa no impulso do crecemento económico, a diminución das desigualdades e a creación de emprego en Galicia”

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, sinalou que os Orzamentos da Xunta para 2020 “fracasan nos principais retos do impulso do crecemento económico, a diminución das desigualdades e a creación de emprego en Galicia”. Interveu no debate de Totalidade dos Orzamentos do Parlamento, que os socialistas rexeitaron por insistir en fórmulas “regresivas e ineficaces” logo de 10 anos de recortes.

O portavoz socialista puntualizou que “logo de seis anos de crecemento económico ininterrompido no Estado, a Xunta é incapaz de facer o esforzo necesario para soster os elementos necesarios do Estado do Benestar, deixando ao descuberto os ocos de 10 anos de recortes”. Insistiu na necesidade de “adoptar outro tipo de medidas máis ambiciosas e importantes que as contempladas no Proxecto de Lei de Orzamentos para 2020”.

Criticou que a meses das eleccións, e a pesares de romper co seu discurso de déficit cero e empregar a décima de endebedamento autorizada, “incorrendo nun déficit similar ao de 2019, de 68 millóns de euros”, o goberno galego “véndenos unha lei baleira”. Acusounos de “pretender substituír con cosmética as medidas de fondo necesarias para enfrontar a regresión demográfica ou a agudización dos desequilibros territoriais”.

Fernández Leiceaga situou así ao emprego como o “primeiro grande fracaso” da xestión de Feijóo, que “na súa previsión macroeconómica prométenos seguir fracasando”, cando Galicia crea “moitos menos postos de traballo que en España”. Criticou así a “deficiente execución das políticas de emprego”, como demostra que no Exercicio 2018 executaran tan só o 51 por cento dos fondos para Mellora e Fomento da Empregabilidade e o 45 por cento de Formación para o Emprego.

Ademais, dixo, o goberno galego fracasa á hora de captar investimento privado, co que a súa actuación limítase a “seguir o crecemento de España, mentres exportamos traballo cualificado e capital galego”. Resumiu que o goberno galego é incapaz de incrementar o emprego nin a produtividade, facendo imposible gañar competitividade e polo tanto impulsar as exportacións a outros mercados.

Apuntou a unha “política industrial con máis sombras que luces”, situando a Galicia no posto 197 sobre 268 territorios europeos, 16 menos que hai tres anos, e ocupando a décima posición de tódalas comunidades autónomas españolas. Apuntou ás deficiencias no nivel superior de ensino, a eficiencia no mercado de traballo, o tamaño do mercado, a I+D ou as infraestruturas, factores que dependen do goberno galego e “penalizan a capacidade de Galicia para competir”.

Finalmente, subliñou a “clamorosa dimisión da Xunta de Galicia en materia de infraestruturas”, cando aínda mantén o Plan Move nun nivel de execución do 30 por cento. Lembrou que aquel plan, aprobado en 2010, pretendía mobilizar 2.600 millóns de euros en infraestruturas titularidade da Xunta antes de 2015. Mentres, dixo, a conselleira do ramo “ocupada na crítica ao goberno central e non ten tempo para a xestión”.

Censurou que “abronca aos que fan e non acepta críticas polo que non fai”, co que reduce os investimentos en infraestruturas en 56 millóns para o próximo ano. Demóstrase así incapaz de rematar as actuacións propias nas Vías de Altas Prestacións Tui – A Garda ou A Ramallosa – A Estrada, mentres asume como propias as estacións intermodais financiadas maioritariamente con fondos europeos e transferencias da administración central e municipal.

Estado do Benestar

Fernández Leiceaga cualifica como “moi insuficiente” o “reforzamento necesario” das políticas do Estado do Benestar, provocando un “problema serio en políticas de vivenda competencia exclusiva da Xunta de Galicia”. Apuntou que o balance resulta “dramaticamente pobre” deixando de executar 100 millóns entre 2014 e 2017, e pasando de 2.000 vivendas protexidas iniciadas en 2009 a apenas 9 entre 2016 e 2017.

Sinalou que a política “pode resumirse no abandono dos incentivos, parálise total na promoción directa de vivendas”. Ademais, engadiu, da incapacidade demostrada para cubrir a demanda de 13.453 familias solicitantes para unha oferta máxima de 100 vivendas nesta Lexislatura, “un desequilibro que avergoña”, mentres os alugueres continúan subindo e “a mocidade atopa máis dificultades para emanciparse”.

O portavoz socialista criticou ademais á “insuficiente, tardía e pouco fiable rectificación sanitaria” do goberno galego, que carece de recursos e medios ás propostas acordadas cos responsables da sanidade pública, que pasan por establecer un máximo de consultas, melloras laborais e planificar o relevo xeracional. Advertiu que os Orzamentos para o próximo ano conclúen que lle teñen “tomado o pelo ás organizacións sindicais ou profesionais”.

Os Orzamentos, dixo, van “moi por detrás das necesidades en materia de Política Social”, obviando o “deterioro na sanidade, sinaladamente na Atención Primaria ou as listas de espera, así como os retrasos na atención á Dependencia ou na execución de Residencias de Maiores”.

Política tributaria regresiva

O portavoz socialista acusou á Xunta de “insistir” nunha política tributaria “regresiva e ineficaz”, demostrando unha previsión de ingresos “excesivamente ambiciosa sobre os ingresos alleos pero restritiva nos propios, que pon en risco a necesaria acción sobre as partidas básicas do Estado do Benestar e compromete o futuro do sistema público. Denunciou unha “política de márketing fiscal e de redución substancial da progresividade”.

Así, criticou os anuncios sobre a redución de tipos do imposto de Patrimonio, que só afecta a uns miles de contribuíntes de maior riqueza, e o incremento substancial das bonificacións en Sucesións, deseñado para beneficiar tamén ás maiores fortunas e que “afecta negativamente á progresividade do conxunto do sistema tributario sen efectos sobre o ritmo de crecemento”.

Reclamacións do PSdeG

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclamou hoxe mobilizar un total de 427 millóns de euros dos Orzamentos da Xunta para o ano 2020 co obxectivo de acadar un proxecto “máis social, máis centrado no emprego e con contido medioambiental”. Presentou a emenda transversal que inclúe cambios entre partidas modificando as prioridades nas contas para o próximo ano, e que foi rexeitada polo PP.

Fernández Leiceaga reivindicou “outra política que corrixa as carencias e rectifique as prioridades equivocadas da Xunta de Galicia, que fomente o emprego de calidade e a modernización económica cun crecemento inclusivo”. Sinalou que “outra política orzamentaria é posible”, que “reduza a desigualdade e promova a mellora dos servizos sociais, atendendo á emerxencia climática”.

Situou ao emprego como prioridade do proxecto socialista, cunha “estratexia de loita contra o desemprego” consensuada incluíndo consignacións adicionais para políticas activas de emprego, priorizando o apoio aos traballadores máis mozos, parados e paradas de longa duración e potenciando o emprego feminino”. Reclamou ademais “unha nova liña de actuación para prover o retorno de persoas que residen fora” ou o reforzo das oficinas de emprego”.

O responsable socialista reclamou rectificar as prioridades orzamentarias para centrarse no impulso ao crecemento económico inclusivo, incorporando un Plan para unha transición enerxética xusta, coa intervención da Xunta en programas conxuntos das comarcas afectadas pola descarbonización. Reclamou unha dotación para actuacións en materia de industrias electrointensivas que posibilite alternativas viables para as zonas afectadas.

Propuxo tamén rectificar a política industrial para combinar a transición enerxética coa dinamización do solo empresarial, así como un plan de xestión para o desenvolvemento empresarial no rural ou un Plan para a formación de persoal nos sectores metalmecánicos. Tamén reivindicou o apoio á recuperación e impulso en materia de I+D+i co obxectivo de recuperar os niveis de financiamento que tiña en 2009.

Políticas Sociais

As propostas socialistas inclúen tamén a reposición das dotacións de persoal tanto na sanidade como na educación públicas, afrontando as infraestruturas sanitarias pendentes e as obras de mantemento urxentes nos centros educativos de Galicia. Sinaladamente en materia educativa, dixo, incorporan unha política de bolsas de estudos “máis potente”, así como intensificar os programas de prevención do fracaso escolar, de linguas estranxeiras e reposición informática.

Os socialistas galegos reclaman ademais un novo plan de financiamento, e reforzar o programa de bolsas de formación tanto nos diferentes postgraos como garantir a gratuidade nas primeiras matrículas, compensando ás universidades con fondos autonómicos.

Fernández Leiceaga propuxo unha serie de medidas dirixidas a reducir a fenda social e loitar contra a pobreza e a desigualdade, incrementando o número de persoas perceptoras dunha renda social, desenvolver algúns dos edificios públicos que prestarán unha atención residencial ás persoas de maior idade, e ampliando a rede de centros de día. Tamén inclúe o reforzo dos servizos sociais prestados a través das entidades locais e garantir a gratuidade na educación de 0 a 3.

Os socialistas galegos reclaman ademais o “reforzamento significativo” das axudas para o aluguer e as axudas á rehabilitación, ademais dunha rectificación radical da política do goberno galego en materia de infraestruturas, incrementando o investimento produtivo e encetando actuacións para aumentar a seguridade viaria. O responsable socialista propuxo aumentar as actuacións en estacións intermodais e promover o transporte público galego.

Ademais, incorpora propostas de impulso da política ambiental dirixidas a avanzar na transición hidrolóxica do ciclo da auga co saneamento das rías e plans medioambientais de mellora, con actuacións de depuración e abastecemento de auga en núcleos que carecen actualmente deste servizo básico. Reclamou reforzar a defensa e protección dos espazos naturais promovendo unha menor dependencia da carbonización.

Finalmente, os socialistas galegos propoñen medidas específicas contra a violencia de xénero, incluíndo ampliar a rede de Centros de Información á Muller, a posta en marcha de centros de acollida e o incremento de puntos de encontro.

Alertou ademais da ausencia da Memoria Histórica do proxecto de Orzamentos para 2020, e reclamou así un plan galego para a exhumación de vítimas do franquismo, actos de recoñecemento e reparación das vítimas e a retirada de simboloxía franquista.

Ingresos

O portavoz socialista propuxo variar o 4,15 por cento dos orzamentos da Xunta, ata 427,9 millóns de euros, incrementando os ingresos previstos en 227 millóns de euros cumprindo a normativa de estabilidade orzamentaria. Defendeu unha política de ingresos “non conformista e máis progresista”, incrementando a fiscalidade ás maiores rendas, modificando os tipos nos tramos máis altos do IRPF, por enriba de 47.600 euros.

Tamén reclamou manter o mínimo exento no imposto de Sucesións nos 400.000 euros por herdeiro mais a vivenda habitual, e diminuír o mínimo exento no imposto sobre o Patrimonio ata os 400.000 euros e manter os tipos previos á entrada en vigor da reforma do ano pasado que os rebaixou un 20 por cento.

Tamén propuxo o reforzo da fiscalidade “verde” ás empresas contaminantes e unha acción fiscal “máis decidida” sobre as grandes superficies comerciais, incrementando o gravame polo aproveitamento da auga encorada, ademais de mellorar a xestión recadatoria e dos ingresos propios de entidades como o Sergas ou o IGVS.