Galicia acada un novo fito na redución do abandono educativo temperá, co dato máis baixo desde que existen rexistros

O 2020 pechouse cun 12%, máis de medio punto menos ca o ano anterior

Galicia vén de acadar un novo fito na redución do abandono educativo temperá, que cae ao mínimo na nosa Comunidade desde que existen rexistros, un 12% de media no ano 2020. Isto supón reducir en máis de medio punto o dato co que se pechou 2019 (12,6%) e confirma a progresiva diminución desta taxa, en máis dun 50% respecto do dato rexistrado de media no 2009 (25,8).

Este logro é froito do esforzo de todos os axentes implicados no sistema educativo galego, no incremento da súa calidade e en facelo atractivo para a permanencia do alumnado. En recoñecemento deste bo avance, a Xunta de Galicia comprométese a seguir traballando para acadar niveis de países de maior referencia neste eido. En calquera caso, o noso sistema educativo cumpriu xa o obxectivo marcado para España pola Unión Europea (UE) para 2020, fixado nun 15%.

Nesta liña, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade continúa poñendo en marcha diferentes iniciativas en prol da calidade do sistema, como a publicación dunhas instrucións para manter os criterios de avaliación e promoción, evitando os prexuízos do coñecido como decreto do aprobado xeral, ao tempo que incrementou neste curso o plantel de profesorado en 2.300 docentes.

Grazas a este incremento, foi posible implementar de xeito reforzado iniciativas como ARCO, fundamental para o reforzo de coñecementos tras a particularidade do curso pasado, ou os contratos-programa.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM

Comentarios (0)
Publicar comentario