O GUE NGL reivindica unha PAC orientada á xustiza social e á alimentación saudábel para toda a poboación

O GUE/NGL avanzou hoxe a través dunha audiencia pública claves para facer fronte á sinerxia de liberalización da PAC proposta pola CE
Por o 12/01/2018 | Sección: AGE,Política
O GUE NGL reivindica unha PAC orientada á xustiza social e á alimentación saudábel para toda a poboación
Baixo o título “Construíndo un Manifesto para unha PAC xusta e ecolóxica” tivo lugar hoxe unha audiencia pública convocada polo Grupo da Esquerda Verde Nórdica-Esquerda Unitaria Europea (GUE/NGL) no Parlamento Europeo co obxectivo de obter insumos para reforzar a súa posición de grupo en materia de agricultura e facer fronte á futura reforma da Política Agraria Común a desenvolver a partir do 2020.
A eurodeputada galega Lídia Senra, responsábel do GUE/NGL na Comisión de Agricultura e Desenvolvemento Rural, introduciu este debate lembrando que a proposta anunciada pola Comisión Europea (CE) a finais do pasado ano “en lugar de xestionar políticas agrarias redunda precisamente no seu desregulamento, abocando unha cuestión tan sensíbel para a nosa saúde como é a alimentación a estar supeditada aos intereses económicos das empresas privadas que forman parte do conglomerado agroindustrial, moitas delas ademais vinculadas tamén ao ámbito farmacolóxico”.
Xa no momento en que a Comisión Europea anunciou a súa proposta a eurodeputada criticou duramente a vontade continuista da mesma, que redunda precisamente na insostenibilidade social e mendioambiental á  que contradictoriamente di querer facer fronte, e así llo trasladou directamente ao Comisario de Agricultura Phil Hogan durante a súa presentación ao Parlamento Europeo en novembro do pasado ano.
Xunto con estas cuestións de fondo, Lídia Senra puxo hoxe tamén sobre a mesa a necesidade de por en valor a importancia da negociación colectiva, denunciando que “estase a tentarconstruír desde os gobernos estatais e dende a propia UE unhas organizacións que lembran moito ao “sindicalismo amarelo”; temos que ser moi críticas ca cantidade de cartos que se están a dar para financiar este tipo de estruturas feitas á medida das grandes industrias en detrimento das organizacións agrarias construidas polas propias labregas e labregos”.
Aliás, entre as súas denuncias, a representante do GUE-NGL reiterou tamén que precisamente as propostas que a CE plantexa para a PAC “non fan senon incidir en empeorar aquelas cuestións que supostamente pretenden enmendar, tales como o cambio climático, a posta en marcha de dinámicas de producción sustentábel ou facer fronte ao despoboamento das áreas rurais”.
Coincidiu tamén con este plantexamento Isabel Vilalba, Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego (SLG) e representante europea do movemento mundial La Vía Campesina, unha das participantes nos paneis desenvolvidos como eixos de debate da audiencia de hoxe. Vilalba chamou a atención sobre o feito de que o criterio que prevaleceu á hora de deseñar a reforma da política agraria europea presentada pola CE “primou os intereses da agroindustria e o criterio especulativo. As sucesivas reformas da PAC están enfocadas a favorecer a globalización económica poñendo a circular arredor do planeta materias primas baratas, non hai o compromiso co coidado da poboacións a través da alimentación que cabería agardar dunha institución pública”.
A Secretaria Xeral do SLG animou tamén a “non permitir un sistema dual de alimentación onde só quen teña máis recursos económicos poderá acceder a unha alimentación de calidade”. Fronte a este escenario reclamou a necesidade de “democratizar o sistema agroalimentario”, cuestión que pasa tanto por garantir unha alimentación saudábel para toda a cidadanía -a través de políticas agrarias orientadas á soberanía alimentaria dos pobos en base a modelos de produción agroecolóxicos-, como “ao mantemento de labregas e labregos en todo o territorio europeo e, en xeral, ao  respecto dos dereitos humanos, onde debemos prestar especial atención a combater cuestións como a discriminación estructural á que fan fronte as mulleres labregas e a situación de explotación á que se está a forzar a moita poboación migrante que traballa na produción de alimentos na UE”.
Tamén subliñou a gravidade dos abusos das grandes empresas ao longo das denominadas cadeas de valor, “prácticas agresivas como as que estamos a vivir nestes momentos por exemplo na Galiza cos contratos cas que as industrias lácteas queren forzar ás produtoras e produtores a aceptar prezos ruinosos e condicións que levan ao peche forzado das explotacións”. “O suicidio de persoas labregas, que xa leva anos acontecendo noutras zonas do planeta, está tamén comezando a verse en Europa en países como Francia, onde a dificilísima situación económica levou a que máis de 700 labregos e labregas se quitaran a vida só no ano 2016”, exemplificou.
Polo tanto, se é certo o argumento de que a UE quere facer políticas que salvagarden o campesiñado europeo e proporcionen unha alimentación da calidade á poboación,  estas teñen que ser reformuladas por completo. Así, abondando na reivindicación de que a Política Agraria Común sexa desenvolvida en base a un modelo sustentábel social e medioambientalmente, Isabel Vilalba chamou á responsabilidade cas vindeiras xeracións, temos que que apostar por un modelo de produción agroecolóxico e relocalizar as dinámicas de comercialización, iso contribuiría a facer fronte ao cambio climático, melloraría a calidade dos alimentos e a situación do campesiñado europeo”.
Para iso é necesario tamén que se loite contra o acaparamento de terras, unha problemática cada vez máis preocupante en todo o mundo, tamén en Europa. “Segundo datos da propia UE o 52,2% da superficie cultivable da UE está en mans de tan so o 3,1% das explotacións”, lembrou, “iso implica que as corporacións fan un control absoluto da terra, do futuro da alimentación, da saúde das persoas” En relación a este aspecto, Vilalba trouxo a colación tamén a reiterada denuncia dos criterios de reparto das subvencións agrarias: “a UE non pode seguir financiando con cartos públicos aos que a propia CE denomina “agricultores de sofᔓhai que esixir unha condicionalidade social das axudas públicas”, reivindicou.
Por ultimo, en calidade de representante do GUE/NGL na Comisión de Agricultura e Desenvolvemento Rural, Lídia Senra sinalou que dende o Grupo da Esquerda Verde Nórdica-Esquerda Unitaria Europea estase a traballar xa  nun informe de iniciativa para ir avanzando en situar claves como as tratadas hoxe de cara a avanzar estes criterios co obxectivo de que sexan incluídos na futura PAC 2020.