Iberdrola, obrigada a anular unha refacturación de 2.600 euros a un socio de FACUA tras acusarlle de manipular o contador

A Administración concluíu que a eléctrica só baseouse nun informe dun técnico propio e non requiriu nin a súa intervención nin a presenza do titular da subministración. O usuario tivo que abonar varios prazos para evitar un corte de luz.
Publicado por o día 28/01/2019 na sección de FACUA,Social

Iberdrola, obrigada a anular unha refacturación de 2.600 euros a un socio de FACUA tras acusarlle de manipular o contador
Iberdrola viuse obrigada a anular unha refacturación de 2.629 euros a un socio de FACUA Castela e León tras acusarlle de manipular o contador da subministración eléctrica correspondente á súa vivenda. O usuario tivo que abonar varios prazos da mesma para evitar que llo cortase.
 
A Delegación Territorial da Junta de Castilla y León en León concluíu tras un recurso de alzada da asociación que a refacturación só baseouse nun informe dun técnico de Iberdrola e non requiriu nin a intervención da Administración para comprobar a suposta manipulación nin a presenza do titular da subministración, Ramón V. V.
 
Os feitos remóntanse a decembro de 2017, cando Iberdrola comunicou ao socio de FACUA Castela e León que o seu servizo de inspección detectou que o “equipo de medida” estaba “manipulado” e díxolle que procedeu “a reguralizar a situación” e a facer “a valoración da enerxía pendente de facturar”.
 
En marzo de 2018, Ramón comunicou á asociación que Iberdrola fixo, supostamente, unha inspección ao contador e díxolle que o atopaban manipulado. O día da suposta revisión non avisaron a ninguén. Iberdrola indicou ao socio que o contador é propiedade da compañía e que eles non teñen por que avisar a ninguén para realizar inspeccións.
 
Na factura de regulación que emitiu a eléctrica desde que se colocou ese contador, supostamente manipulado, ata a data de inspección vén recollido un consumo moito maior do realizado. Ramón, antes de pedir a actuación de FACUA Castela e León, reclamou a Iberdrola alegando que era excesivo o consumo indicado pola empresa, xa que realizou un resumo de consumos desde 2015 ata a data de colocación do contador e observou que era abusivo o que pretendía cobrar. Esta reclamación foi desestimada por Iberdrola.
 
A eléctrica contestoulle en abril de 2018 que “un inspector autorizado” visitou a instalación “detectando que o contador estaba manipulado mediante unha ponte colocada pola parte posterior, unindo a entrada e saída de fase”. Por iso, a empresa “substituíu o contador” e “realizou unha facturación complementaria por un ano”, desde o 22 de decembro de 2016 ao 21 de decembro de 2017, “en base ao artigo 87 do Real Decreto 1955/2000; é dicir, 365 días x 6 horas/día x 9,2 kW contratados, descontando o consumo facturado”.
 
Tras esta resposta, FACUA Castela e León presentou un escrito con alegacións na Delegación Territorial de León do Servizo Territorial de Economía da Xunta no que indicou que Iberdrola incumpriu os requisitos esixidos para revisar o contador. A asociación expuxo que a Ramón non se lle ofreceu a posibilidade de estar presente na inspección e non se lle notificou a data exacta na que ía levar a cabo. Ademais, a asociación alegou que o consumo que Iberdrola pretendía cobrar ao usuario non se axustaba para nada ao seu consumo real
 
FACUA Castela e León lembrou ao Servizo Territorial de Economía da Xunta en León que un informe da Comisión Nacional da Eenergía do 11 de abril de 2013 indica que “a empresa distribuidora deberá notificar ao consumidor, como responsable do punto de medida, a data na que se vai a executar a correspondente actuación e o seu alcance” e unha sentenza da Audiencia Provincial de Madrid, do 18 de novembro de 2010, resolveu que “non pode obviarse que se produce unha indefensión cando sen comunicación previa algunha se procede a facturar unha elevadísima suma en base ao contido dunha norma cuxa aplicación nin sequera notifícase nin se menciona nesa factura manifestándose que cálculo efectuouse e sen dar posibilidade algunha ao ciente para que poida discutir ou opoñerse a tal facturación”.
 
En xuño de 2018, o Servizo Territorial de León da Delegación Territorial de Economía rexeitou a reclamación da asociación. Por iso, FACUA Castela e León interpuxo un recurso de alzada ante a Delegación Territorial da Xunta en León, que foi estimado, deixando sen efecto a resolución do Xefe do Servizo Territorial de Economía de León, e declarando que Ramón non tiña que abonar a suposta débeda de 2.629 euros (2.173,13 euros + 456,36 euros de IVE) reclamada por Iberdrola, entre o 21 de decembro de 2016 e o 21 de decembro de 2017.
 
A asociación alegou no recurso de alzada que Iberdrola tería que demostrar a suposta manipulación a tráves dun informe oficial e non mediante un informe privado da propia empresa realizado polo seu propio persoal laboral. A asociación entende que a refacturación non procedía xa que a inspección do contador non ten ningunha validez oficial. De feito, unha resolución do Servizo Territorial da Enerxía da Comunidade Valenciana sinala que “os técnicos remitidos polas empresas distribuidoras non gozan da condición de axente da autoridade” e que “as actas non posúen unha veracidade e indiscutible” senón que “poden ceder fronte a outras probas que conduzan a conclusións distintas”.
 
A Delegación Territorial da Xunta en León destacou que a compañía eléctrica “non cumpriu coas súas obrigacións, xa que non acreditou a posta en coñecemento das autoridades da manipulación do equipo de medida” e que desde a mesma “non informaron da inspección que ían realizar” senón “do resultado da inspección unilateral realizada”.
 
A administración castellanoleonesa dixo que “un técnico dunha empresa privada non pode ter presunción de veracidade” e preguntouse que “como é posible que no ámbito privado póidase actuar con total impunidade sendo ‘xuíz e parte’ á hora de imputar un presunto ilícito e a correspondente sanción sen valoración obxectiva algunha a pesar de ter datos para realizala”.
 
Finalmente, concluíu que Iberdrola “non actuou conforme a Dereito xa que se incumpriron as obrigacións esixidas polo procedemento de actuación en supostos da presunta manipulación” do contador e resolveu que “non procede abonar a débeda reclamada” de 2629,49 euros. Por tanto, a eléctrica debeu abonar a cantidade de diñeiro pagada por Ramón en varios prazos polo aviso do corte da subministración.