Informe 2016 a sanidade galega a fondo

A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ven a elexir este medio para facer pública a situación da sanidade galega neste 2016
Publicado por o día 01/01/2017 na sección de Sanidad,Vigo

Informe 2016 a sanidade galega a fondo

1.- Se mantén a insuficiencia económica: O orzamento sanitario público baixou un 18.3% desde 2009, sendo a Atención Primaria  a mais prexudicada con un  22.3% fronte a un 0.2% da hospitalaria.

2.- Falta persoal: Desde o inicio da crise perdéronse 1.795 prazas na sanidade pública, 1.154 en AP e 641 nos hospitais: 513 prazas de médicos (392 en AP e 121  en hospitais), 184 prazas de enfermería hospitalaria e a 1.121 prazas de persoal non sanitario.

3.-Faltan camas: Pese a eliminarse 447 camas hospitalarias públicas este verán pecháronse máis de mil.

4.- Segue vixente o Real Decreto  16/2012 que deixou sen dereito a asistencia a inmigrantes ilegais, mozos e mozas ou que emigraron mais de tres meses fora don Estado.  O “Programa Galego de Protección Social e da Saúde Pública” e un parche que non resolve a vulneración do  dereito a  universalidade da asistencia.

5.- Prosegue o desmantelamento e  privatización dos servizos asistenciais:

 • O modelo de Colaboración Público-Privada para construír o Novo Hospital de Vigo presenta innumerables deficiencia como consecuencia da redución de mais de 400 camas,  quirófanos (31.4%) , camas de UCI (25.5%) o Urxencias (55.5%), o Radioloxía (45%). A Xunta licitou a ampliación e xestión privada do hospital de Ourense (CHOU) favorecendo á empresa concesionaria –integrada por ACS, Indra e La Caixa-, en 41 millóns de euros. A ampliación do hospital do Salnés foi adxudicada á multinacional Cofely-Suez.
 • Renovouse o Concerto Singular co hospital privado Povisa de Vigo, que supón pagar un canon anual de 75 millóns de euros pola utilización de 403 camas, pese a ter menos recursos humanos e materiais que os hospitais do SERGAS.
 • Mantense os problemas nos Servizos de Hemodinámica, Radioterapia e Medicina Nuclear no hospital de Lugo.
 • Segue paralizado o proxecto de creación de Hospital Único de Pontevedra
 • Continua o desmantelamento de servizos dos Hospitais Comarcais e das súas áreas sanitarias.
 • Soamente construíronse 6 dos 66 novos Centros de Atención Primaria previstos no Plan de Mellora
 • Mantense as Xerencias Integradas que someten a Atención Primaria as Xerencias Hospitalarias.
 • Privatizouse o Laboratorio Central de Galicia, adxudicado a multinacional UNILABs, o que pon en perigo os laboratorios dos hospitais públicos, que poderán pechar progresivamente como en Vigo
 • Mantense a empresa Galaria S.A., incumprindo o compromiso de integrar os servizos de  Radioterapia, a Medicina Núclear/PET e a Resonancia Magnética na sanidade pública.
 • Mantense o Socio Tecnolóxico polo que as mesmas empresas que fabrican os aparellos tecnolóxicos controlan os equipos que deben adquirir os hospitais, fixan o seu prezo e deciden onde se ubican.
 • Os Institutos Biomédicos de Investigación dos hospitais públicos do Sergas (acollidos ao modelo empresarial, coa participación das multinacionais farmacéuticas) seguen controlando e dirixindo a investigación sanitaria, coa axuda da chamada Compra Pública Innovadora que impulsa a innovación financiando a investigación empresarial e a compra dos bens e servizos resultantes, que reserva os resultados da I+D financiada publicamente as empresas privadas.
 • Mantense a Lei de Racionalización do Sector Público que legalizou o patrocinio privado de todos os Servizos do SERGAS, mentres que “A Axencia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación e Avaliación de Tecnoloxías e Servizos Sanitarios” e da “Axencia Galega de Sangue e Tecidos” mantén aos profesionais do sistema público fora do control da docencia e da avaliación das tecnoloxías.
 • Prosegue o deterioro da Saúde Mental como consecuencia da paralización do Plan Estratéxico de Saúde Mental Galicia 2006-2011.
 • Unicamente tres hospitais públicos ofertan a Interrupción Voluntaria do Embarazo polo que a maioría das mulleres ten que trasladarse a centos privados en Madrid con risco para a súa saúde.   Ningún dos 10 Centros de Planificación Familiar  mantén unha atención integral e de calidade, debido aos recortes de persoal e a potenciación da atención privada.
 • Segue deteriorándose a Atención as Drogodependencias: Polas reducións das axudas a atención xurídica e penal das persoas en risco de exclusión social; ao financiamento dos Equipos de Prevención dás drogo-dependencias; e os convenios con as Comunidades Terapéuticas, cos Centros de Atención a Drogodependentes e do Alcoholismo.

6.- As listas de espera seguen elevadas e manténdose ocultas as non estruturais (deixáronse de publicar trimestralmente e só ofrecen datos dos dous últimos anos, para evitar comparacións).

7.- Mantense privatizados os Servizos Estratéxicos do Sergas (en mans de empresas multinacionais e fondos de inversión)  

 • Servizo de ambulancias
 • Historia clínica electrónica (Ianus): concedida a Indra (xestiona os datos sanitarios da poboación).
 • Telecomunicacións, cedidas a Telefónica.
 • A Plataforma Electrónica, cedida a Netaccede, fondo de capital risco por ex-altos cargos da Xunta e Caixanova, e xestionada por un directivo que provén da auditora
 • O teléfono de cita previa, tamén en mans de Netaccede.
 • O servizo de subministro e loxística cedido a Severiano Servicio Móvil
 • O mantemento dos equipos sanitarios adxudicado á Ibérica de Mantenimiento SA.
 • A xestion da limpeza e enerxía entregada ao Grupo Norte
 • O servizo de catering dos hospitais, adxudicado a Mediterránea-Arturo, do fondo de inversion Portobello (Banco de Santander, BBVA, CAM/Sabadell, Bankia) e de Arturo Fernández (vicepresidente da CEOE e imputado no caso Bankia).
 • Os servizos de protección radiolóxica cedidos a General Electric, empresa que fabrica os equipos é a que realiza o control de calidade.
 • As contratacións públicas do Sergas. Transferidas a Plataforma Electrónica Vortal Connecting Bussines, participada por Microsoft, Telefónica e Indra, que xestionan tamén a teleasistencia, a receita electrónica e a historia clínica.

9.- As Unidades de Xestión Clínica (UXC): o próximo paso cara a privatización do Sistema sanitario público que pretenden converter os servizos de AP e Hospitais en empresas autonomas.