Interior anuncia a retirada das concertinas de Ceuta e Melilla

As obras terán unha duración de dez meses e permitirán a eliminación das concertinas e a súa substitución por outros elementos máis seguros e menos cruentos
Publicado por o día 16/11/2019 na sección de Sucesos

Interior anuncia a retirada das  concertinas de Ceuta e Melilla

As obras de modernización e reforzo da seguridade no valo fronteirizo de Ceuta e Melilla comezarán antes de que acabe o mes de novembro, unha vez concluídos os preceptivos trámites administrativos.

As obras, que terán unha duración de dez meses e contan cun orzamento de 17.899.886,69 € (8.366.337,42 € para Ceuta e 9.533.549,27 € para Melilla), supoñerán un reforzo da seguridade en todo o valo fronteirizo e permitirán a substitución das concertinas e as sirgas tridimensionales en todo o perímetro por outros elementos máis seguros e menos lesivos.

Esta obra é unha das medidas do Plan de Reforzo e Modernización do Sistema de Protección Fronteiriza Terrestre en Ceuta e Melilla aprobado en Consello de Ministros en xaneiro deste ano cun investimento total de 32 millóns de euros.

O obxectivo deste Plan é incrementar a seguridade do perímetro fronteirizo, xa que desde o ano 2006 só fixéronse reformas concretas para reparar danos producidos pola climatoloxía ou polas entradas, ás veces masivas, de persoas. Esta actuación é, por tanto, a primeira de entidade estrutural e modernización tecnolóxica que leva a cabo nos últimos 13 anos.

Para a realización destes traballos, fíxose previamente un estudo técnico completo da situación actual das infraestruturas fronteirizas, a identificación dos tramos de actuación das mesmas tendo en cuenta os puntos máis vulnerables, a procura, análise e avaliación de alternativas técnicas e a proposta de solución á vista das alternativas avaliadas. O citado estudo correu a cargo da empresa pública Enxeñería de Sistemas para a Defensa de España (ISDEFE), dependente do Ministerio de Defensa.

MEDIDAS A CURTO E MEDIO PRAZO

Neste contexto de necesidade de reforzo e modernización do sistema de protección fronteiriza terrestre nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla, o Plan de medidas aprobado polo Consello de Ministros o 18 de xaneiro de 2019 comprende actuacións a curto e medio prazo en ambos os perímetros fronteirizos.

As obras no valo fronteirizo son as de maior transcendencia, tanto desde un punto de vista operativo e de loita contra as redes de tráfico de persoas, como pola maior complexidade técnica na súa execución.

O Ministerio do Interior realizou o encargo de execución das obras á empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) como medio propio da Administración Xeral do Estado, que levará a cabo a partir do mes de novembro a recimentación do valado e a substitución das concertinas así como a construción de novos tramos nas zonas de maior vulnerabilidade, cun incremento de altura de ata dez metros.

Ademais deste reforzo do valo perimetral en Ceuta e Melilla, xa foron executadas dous das intervencións estratéxicas do Plan aprobado polo Goberno. Trátase do novo sistema de circuíto pechado de televisión no perímetro fronteirizo de Ceuta que inclúe 66 cámaras, 14 delas térmicas, e que está operativo desde maio de 2019; e da instalación de sistemas de recoñecemento facial nos postos fronteirizos do Taraxal (Ceuta) e Beni Enzar, Barrio Chinés, Mariguari e Farhana (Melilla).

En proceso de execución atópanse as obras de adecuación das zonas de tránsito de peóns e outras melloras no posto fronteirizo do Taraxal, así como a instalación dunha nova rede de fibra óptica e ampliación do sistema de circuíto pechado de televisión no perímetro fronteirizo de Melilla.

Para desenvolver este proxecto mantivéronse diferentes reunións de coordinación coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e as delegacións do Goberno para reforzar a seguridade do valado durante a execución das obras.

Así mesmo, o ministro do Interior veu informando desde as fases iniciais ao seu homólogo do Reino de Marrocos do obxectivo e natureza deste Plan e da necesidade de coordinación nas medidas de seguridade precisas a ambos os dous lados da fronteira durante o período de realización das obras.