Investidos máis de 8.700 euros de baixas do Plan Concello 2017 en material audiovisual e informático

O Concello de Tui vén de investir 8.742,25 € procedentes de baixas do Plan Concello 2017 na adquisición de material audiovisual e informático para distintos departamentos municipais.

En concreto adquiríronse equipos audiovisuais e de televisión cos que se mellorarán os procesos das mesas de contratación, a exposición de proxectos, … tamén se mellorará o equipamento na sala de xuntas e reunións.

Unha das pantallas adquiridas será colocada no vestíbulo da casa do concello. Na mesma proxectaranse anuncios de interese para a cidadanía, brindarase información das actividades culturais, deportivas ou doutra índole previstas no municipio, reproduciranse vídeos promocionais da cidade, e daranse a coñecer as obras previstas.

Igualmente con outro dos monitores mellorarase a información achegada no vestíbulo do Teatro Municipal sobre os espectáculos a celebrar. Outro dos servizos beneficiarios do novo equipamento é o Conservatorio Profesional de Musica que contará con dous novos equipos de audio.  Do mesmo xeito mellorou o equipamento que se emprega, por parte do Concello, na megafonía de distintos eventos ao longo do ano.

A renovación de equipamento informático e monitores de ordenador para distintos departamentos municipios foron obxecto tamén deste investimento.

Porén debido á demora na adxudicación doutros proxectos do Plan Concello 2017 o concello de Tui perdeu máis de 100 mil procedentes das baixas destas obras, xa que non daba tempo a investir este cartos antes do 30 de novembro.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM