Logran que Liberty pague a dous irmáns 36.000 euros que lles negaba tras a morte do seu pai

A compañía había tentando rescindir o seguro de vida tras abonar outros 36.000 euros por outro de incapacidade permanente.
Publicado por o día 30/01/2019 na sección de FACUA,Social

Logran que Liberty pague a dous irmáns 36.000 euros que lles negaba tras a morte do seu pai
Tras a reclamación de FACUA, Liberty Seguros pagou 36.000 euros a dous irmáns debido ao falecemento do seu pai depués de negarse a facer efectiva a póliza contratada. A compañía había tentando rescindir o contrato tras abonar outros 36.000 euros por un seguro de incapacidade permanente.
 
María del Carmen G. G. e José Manuel G. G., socios de FACUA Sevilla, dirixíronse en abril de 2018 a Liberty Seguros para facer efectiva a indemnización de 36.061 euros do seguro de vida que tiña contratado o seu pai, falecido o mesmo ano, e do que figuraban como beneficiarios.
 
A compañía negouse a pagar a poliza afirmando que fora rescindida debido a que en 2016 o pai dos dous usuarios recibiu o mesmo importe ao serlle recoñecida unha Incapacidade Permanente Absoluta, cuberta por un seguro complementario. O seguro de vida, con todo, permanecía inscrito no Rexistro Xeral de Contratos de Seguros e Liberty cobroulle a curmá en 2017, aínda que procedeu a devolver o recibo posteriormente para soster o argumento de que estaba rescindido.
 
Ante a negativa da aseguradora de pagar o importe da poliza, María del Carmen e José Manuel decidiron acudir a FACUA para reclamar os 36.061 euros.
 

Os dous seguros non eran excluíntes

 
O equipo xurídico da asociación constatou unha serie de irregularidades e dirixiuse a Liberty para esixirlle o pago do seguro. En primeiro lugar, as condicións particulares pactadas entre a aseguradora e o falecido non incluían ningunha cláusula que fixesen excluíntes o cobro do seguro de Incapacidade Permanente Absoluta e o de vida.
 
Así, a Lei de Contrato de Seguro establece que as condicións xerais e particulares do contrato “redactaranse de forma clara e precisa. Destacaranse de modo especial as cláusulas limitativas dos dereitos dos asegurados, que deberán ser especificamente aceptadas por escrito”.
 
Ademais, o artigo 91 da mesma normativa recolle que “no seguro para caso de morte o asegurador só se libera da súa obrigación se o falecemento do asegurado ten lugar por algunha das circunstancias expresamente excluídas na poliza”, mentres que o 19 determina que “o asegurador estará obrigado ao pago da prestación, salvo no caso de que o sinistro fose causado por mala fe do asegurado”.
 

Non podía rescindir o contrato

 
Por outra banda, FACUA Sevilla argumentou que o seguro de vida non podía estar rescindido, xa que seguía constando no Rexistro Xeral de Contratos de Seguros e, segundo a Lei 20/2005 sobre a creación do Rexistro de Contratos de Seguros de cobertura de falecemento, leste goza presunción de veracidade en canto á existencia do contrato.
 
Neste sentido, o Real Decreto 398/2007, que desenvolve a lexislación anterior, obriga ás entidades aseguradoras a ser quen comunique ao Rexistro e actualicen os datos dos contratos, incluíndo altas, modificacións e baixas. Tamén establece que son as compañías de seguros as que deben responder das omisións ou erros que puidesen existir na comunicación dos devanditos datos ao Rexistro.
 
Tras a reclamación de FACUA, Liberty informou a María del Carmen e José Manuel de que procederan a abonar o pago dos 36.061 euros da poliza do seguro de vida.