A loita contra a pobreza, o dereito ao traballo e a garantía dunha sanidade e un ensino públicos centran as 376 emendas parciais de En Marea

O voceiro de En Marea, Luís Villares foi o encargado de explicar as propostas específicas de cara área de goberno.
Publicado por o día 19/12/2017 na sección de En Marea,Política

A loita contra a pobreza, o dereito ao traballo e a garantía dunha sanidade e un ensino públicos centran as 376 emendas parciais de En Marea

As 376 emendas parciais de En Marea aos Orzamentos da Xunta para 2018, destinadas a incrementar partidas tan fundamentais coma o gasto social en sanidade, educación, a loita contra a pobreza ou a recuperación do emprego (sumadas ás do resto de grupos da oposición) foron rexeitadas en bloque polo PP nun pleno específico para debate e aprobación das contas no Parlamento de Galicia.

O voceiro de En Marea, Luís Villares foi o encargado de explicar as propostas específicas de cara área de goberno. Comezou defendendo un incremento de partidas para a loita integral contra a violencia de xénero e a inserción laboral das vítimas de violencia. En materia sanitaria destacou que este orzamento “afonda na privatización e consolida o desmantelamento da Atención Primaria, indicando a proposta de recuperación progresiva do Hospital Alvaro Cunqueiro para o público e que os 674 mil euros que a Xunta destina ao pagamento de relixiosos en centros hospitalarios, se dediquen a un programa de saúde específico dirixido ao colectivo LGTBI.

Asimesmo, En Marea aposta por políticas que “arroupen a natalidade”, cun incremento das prazas públicas en escolas infantís, “que arroupen a terceira idade”, extendendo a rede de centros de día aos muncipios máis envellecidos do rural, ademais de demandas concretas coma un aumento das partidas destinadas ao CAPD de Ourenseou a proposta de construción dun Centro Integral de Día para Menores en Santiago, unha demanda dos axentes sociais de Compostela dende hai máis dunha década.

No capítulo de educación “non nos parece aceptable que mentres siguen faltando recursos materiais e humanos nos centros públicos, os recursos vaian para os centros concertados, e que cada ano o orzamento da consellería de educación e cultura consagra uns 27 millóns de euros no adoutrinamento relixioso da infancia”. O acceso universal á cultura como principio vén acompañado de emendas coma a supresión de partidas que se destinan á fundación Cidade da Cultura e á Fundación Camilo José Cela, a cambio dun plan de cultura no rural, o fomento de actividades culturais nos concellos, un plan de recuperación do patrimonio galego e unha batería de medidas a prol da recuperación lingüística.

Queremos dereitos laborais no traballo na comunidade con maior sinistralidade laboral do Estado”, sinalou o voceiro de En Marea antes de reivindicar propostas que insisten na creación de emrpego de calidade, coma un Plan de choque contra a precariedadee a medidas concretas contra o paro de longa duración e o desmprego xuvenil. En materia de vivenda e infraestruturas, destaca a demanda dun estudo sobre o tren de proximidade, a creación dunha compañía pública de transportes de Galicia e dun parque de vivenda pública en réxime de alugueiro.

En Marea tamén reivindica unha visión integral do territorio, con propostas concretas para o medio rural, coma a creación do novo dispositivo de defensa e prevención de incendios, un plan de rescate e mellora do sector lácteo, e a mobilidade de terras agrarias improdutivas cun plan de incorporación de xente moza ao agro. En Pesca, as medidas de En Marea céntranse na seguridade marítima, as axudas a produtores polos paros derivados por toxina ou inclemencias meteorolóxicas, ademais de axuda á investigación para facer máis eficiente e produtiva a pesca artesanal.

 

Alternativa En Marea: 768 millóns en 208 propostas

Na segunda quenda do debate, o voceiro de Economía de En Marea Manuel Lago, defendeu o movemento de partidas proposto polo seu grupo. “Fronte a resignación, os recortes e o axuste permanente En Marea propón incrementar os ingresos co obxectivo de financiar unha política económica que impulse o crecemento, o transforme en desenvolvemento económico e social, baseado na economía produtiva, que traslade a maior riqueza o benestar da cidadanía combatendo a desigualdade, a precariedade, a pobreza e a exclusión”, explicou Lago.

As obxeccións de En Marea van, en definitiva, na liña da emenda á totalidadepresentada previamente. Nese senso, Manuel Lago reclamou unha reorientación na estratexia orzamentaria que pase por esixir un incremento dos recursos procedentes do Estado cun novo sistema de financiamento autonómico e novos instrumentos de reequilibrio territorial, un paquete de medidas fiscais co obxectivo de incrementar a recadación, cunha minoración selectiva e ponderada do actual nivel de beneficios e reforzando o Plan de Inspección e de loita contra a fraude fiscal.

Deste xeito, “lograriamos un incremento de 500 millóns de euros no nivel de gasto actuando sobre as diferentes vías de ingresos, ao que sumamos unha reorientación de 268 millóns de euros, trasladando gasto corrente de pouca utilidade a partidas que sirvan para mellorar a vida das persoas e impulsar o desenvolvemento produtivo do país”. En definitiva, a alternativa de En Marea concrétase en 768 millóns de euros en 18 programas con 208 propostas concretas entre as que destacan:

  1. Un plan de loita contra a pobreza e a exclusión social, dotado con 170 millóns de euros e 26 medidas para combater unha das principais lacras do pais: as 700.000 persoas en risco de pobreza ou exclusión tal e como reflicte a taxa AROPE de Eurostat.

  2. Un plan de emerxencia para o emprego e de loita contra a precariedade, dotado con 68 millóns de euros para dar resposta as 187.000 persoas desempregadas e a precariedade laboral na que afecta a metade da clase traballadora galega.

  3. Un plan de mellora e garantía da sanidade publica universal, dotado con 115 millóns de euros e 49 medidas concretas.

  4. Un plan de mellora e recuperación do ensino publico, dotado con 67 millóns e articulado en 14 medidas concretas.

Os orzamentos para 2018 que presenta a Xunta, son decepcionantes, restritivos, mediocres, antisociais, continuistas e neoliberais, non serven para mellorar a vida da cidadanía, nin para empezar a darlle a volta aos recortes, nin para impulsar a actividade económica e recuperar o emprego”, lembrou Manuel Lago, “por iso En Marea os rexeita con rotundidade e por iso seguimos defendendo as nosas emendas”