Luis Villares: “Un país xusto é un país onde os gandeiros cobran un prezo xusto polo leite”

Publicado por o día 12/09/2016 na sección de Eleccións Galegas,En Marea,Vigo

Luis Villares: “Un país xusto é un país onde os gandeiros cobran un prezo xusto polo leite”

En Marea rematou a súa segunda xornada electoral cun encontro coa veciñanza da Estrada na que o candidato á Xunta de Galicia, Luís Villares, xunto coa cabeza de lista de En Marea por Pontevedra, Carmen Santos, o número 2, Marcos Cal, e a número 3 , Eva Solla.
Luís Villares arrancou poñendo en valor o proxecto de En Marea que “recolle o mellor das coalicións e dos movementos sociais“. Un proxecto que permitirá poñer en práctica políticas públicas para todo o mundo sen discriminar a ninguén nin a concellos en función do que voten “como fai o PP“. “Xustiza social é repartir con quen non ten, botar auga no vaso baleiro. As inxustizas non son casuais, son causais“ remarcou Villares.

A cabeza de lista de En Marea por Pontevedra, Carmen Santos, destacou na súa intervención o compromiso de En Marea coa creación dunha rede de servizo público de coidados. “A política ao servicio da cidadanía e non dos intereses económicos, nos temos o compromiso de desenvolver políticas transparentes e a construcción da sociedade igualitaria“ e para lograr facer realidade esta afirmación, En Marea é a única alternativa para lograra un goberno “de cambio e estable que loite pola maioría social“.

O número 2, Marcos Cal, afirmou que “non podemos permitir que os que deciden as nosas vidas sexan conselleiros de administración das grandes empresas“. “Marcos Cal Estivemos moitos anos pedíndolle q corrixan e non cambiaron. Agora dicimos que se fagan a un lado e deixen paso ao cambio“ sentenciou. O candidato Marcos Cal comprometeuse con construír “unha Galicia para que os q se foron poidan volver, unha Galicia onde vivir non sexa un imposible“.

A número 3 por Pontevedra, Eva Solla, criticou as privatizacións impostas polo PP nestes últimos anos destacando que o “queremos un pais onde teñamos os servicios públicos blindados porque son un dereito e non un privilexio“. “Tivemos un goberno q so esmoreceu, diminuíu e recortou os servicios públicos e para levar á xente a pobreza“ denunciou, e para acabar con iso En Marea ofrece unha política participativa na que a xente tamén poida decidir.

No encontro na Estrada, Luís Villares lembrou a proposta de En Marea incluída no seu programa para abrir unha comisión de investigación sobre o accidente do Alvia que permita coñecer o que realmente aconteceu e segue a acontecer no noso país co sistema ferroviario. Avaliar as condicións de seguridade da rede ferroviaria é así prioritario para En Marea, como tamén o é crear unha operadora galega e reclamar as competencias na materia para Galicia.

Un país xusto é un país onde os gandeiros cobran un prezo xusto polo leite
Un país xusto é un país onde hai abonda superficie agraria. Un país xusto é aquel que valora a produción de alimentos de proximidade. Un país xusto é aquel que favorece a agrupación das traballadoras e os traballadores en cooperativas. Pois ben, amigas da Estrada, ese é o país que quere En Marea. Un país cooperativo, de proximidade. Un país de iguais.

Outra política rural é posíbel
Unha política rural para que A Estrada se aproveite a si mesma. Para que Galicia se aproveite a si mesma. Porque non somos un país pobre. Somos un país empobrecido polas nefastas políticas do Partido Popular. Porque Feijóo é un pirómano que queima as potencias deste país. Outra política rural é posíbel para que as gandeiras e os gandeiros vivan dignamente. En Marea reorientará os fondos europeos para centralos nas persoas. Non queremos máis cemento desbaldido en bisbarras onde a xente emigra porque non hai traballo. A economía agraria que nós queremos é a das persoas, a de acompañar o dinamismo das nosas labregas e das nosas gandeiras. A de que decidan as nosas labregas, as nosas gandeiras.

O diálogo atópase no cerne de En Marea. Porque En Marea somos o oposto ao candidato do Partido Popular, á xordeira interesada de Feijóo, á blindaxe á que o candidato do Partido Popular someteu as consellarías para que o pobo non entrase. Amigas e amigos, nós imos falar con vós. Porque nós somos vós. Porque un país xusto faise entre todas. E como nós escoitamos, sabemos da importancia dun plan de emprego para o rural. Da consolidación da especialización e da diversificación da produción agraria. En Marea xamais enganaremos aos gandeiros. “Non faremos como fixeron vostedes, ao asinar acordos coa industria que non se cumpran. Nós non nos acuartelaremos sete anos en Monte Pío para baixar ao final 15 días e contar mentiras“  comprometeuse Luís Villares.

Entre os compromisos de En Marea o candidato á presidencia salientou:

Reorientación do modelo produtivo leiteiro
En Marea dará os pasos necesarios para a reorientación do modelo produtivo das explotacións cara a sistemas sustentables, dende o punto de vista económico e ambiental, baseados na produción forraxeira das explotacións e na redución da dependencia dos pensos e outros insumos externos. Elaboraremos e aplicaremos un plan de desenvolvemento da industria láctea. Presionaremos ante as instancias comunitarias para que a UE adopte mecanismos que contribúan ao equilibrio do mercado e á recuperación dos prezos ao produtor, corrixindo a liberalización da política láctea europea aplicada na última década. Neste aspecto defenderemos o establecemento na UE de medidas públicas que permitan un control da produción e unha redución da volatilidade dos mercados.

Plan de desenvolvemento da industria láctea
Elaboraremos e aplicaremos un plan de desenvolvemento da industria láctea, baseado no apoio de proxectos que elaboren derivados de maior valor engadido e/ou baseados na diferenciación dos produtos e as marcas de calidade (leite e produtos lácteos ecolóxicos, leite procedente de vacas alimentadas en pastos, Denominacións de Orixe e outras marcas de calidade). Favoreceranse aqueles proxectos industrias que conten cunha participación directa dos e das produtoras, ben sexa a través de cooperativas ou doutras organizacións. Tamén se apoiará a transformación artesanal, para a valorización directa da súa produción por un segmento das explotacións. O Goberno galego adoptará unha posición activa para favorecer a configuración de proxectos industriais lácteos viables e diversificados, liderados na medida do posible por capital galego.

Reorientar os fondos para outra política agraria e rural
Para desenvolver a nova política no mundo rural galego será necesario, no curto prazo, modificar o Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020. Ademais, a Xunta de Galicia debe demandar cambios nas políticas agrarias a nivel europeo e internacional. Para iso En Marea levará a cabo as seguintes medidas:

  • Como soporte para as novas políticas, a Xunta de Galicia reorientará as medidas financiadas polo Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, coas seguintes directrices básicas:
    • Centrar as medidas nas persoas como motores do cambio, poñendo o acento en estimular, apoiar e facilitar as novas iniciativas. Superar a cultura da subvención (focalizada nos investimentos en capital fixo), instaurando a do acompañamento e a cooperación.
    • Reorientar fondos asignados no actual Programa a infraestruturas de baixo valor engadido cara medidas que estimulen e capaciten aos emprendedores e dinamizadores rurais e contribúan á sustentabilidade social, económica e ambiental do mundo rural. Con ese obxectivo, nos primeiros 100 días do novo Goberno poñerase en marcha un proceso participativo, coa implicación de todos os actores relevantes do noso mundo rural, para a modificación do PDR 2014-2020; de tal modo que, seguindo o procedemento previsto pola normativa europea, se conte cun novo PDR aprobado para a súa aplicación en 2017.
  • Dada a importancia que para a agricultura e o mundo rural galego teñen as políticas adoptadas na Unión Europea, En Marea levará a cabo unha actuación decidida co fin de lograr a participación directa do Goberno galego en todas as negociacións nas institucións comunitarias que afecten ao noso agro.