Máis de 20 empresas presentan oferta á reforma do último tramo de Benito Corbal

A Mesa de Contratación abriu a semana pasada as ofertas que están sendo estudadas polos técnicos municipais

A Mesa de Contratación do Concello de Pontevedra abriu a pasada semana 23 ofertas para executar a reforma a última parte de Benito Corbal, o tramo situado entre Sagasta e a praza do Hospital.

As compañías que presentaron oferta son:

1. Ediserpo S.L.
2. Montajes J.M.Iglesias S.L.
3. Construcciones y proyectos Abilleira
4. Naturgalia
5. Construcciones Obras y Viales
6. Construcciones Fechi
7. ACEVI
8. E.C.Casas
9. Narom
10.Obras y saneamentos de Galicia
11. Movimientos de áridos y construcciones de Arosa
12.Sestrama-Ibérica
13.Construmax de Contratas
14.Explotacións medioambientais
15.BCNOR Gestión y Soluciones avanzadas
16.Sergonsa Sevicios
Gabinete de Comunicación. Alcaldia
comunicacion2@pontevedra.eu
www.pontevedra.gal
17.Fevisa Vías y Obras
18.Obras y seneamientos Galicia
19.Nexia Infraestruturas
20.Obras, Reformas y Saneamientos
21.Construcciones Ramírez
22.Elsamex
23.Xestión Ambiental de Contratas

A actuación ten un orzamento de 218.000 euros e un prazo de execución de 4 meses.

A decisión municipal de reformar este último tramo de Benito Corbal débese ao intenso tráfico peonil que ten a rúa. Proxéctase ampliar os espazos peonís, mellorar a mobilidade e seguridade das persoas e garantir o tráfico de servizos (carga e descarga, servizos, accesos a garaxes… ).

Desbotada a plataforma única, óptase por un deseño que inclúe a ampliación de beirarrúas (pasarán de 3 a 4 metros de ancho) a supresión de prazas de aparcamento libres e a creación de prazas de servizos (un carril na marxe dereita).

 

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM