Manifesto día internacional da fibromialxia 2019

Publicado por o día 06/05/2019 na sección de Salud

Manifesto día internacional da fibromialxia 2019
O que máis nos doe é a dor da incomprensión. Esta frase definía en 2003 o contido do Primeiro Manifesto de conmemoración do Día Mundial da Fibromialxia e a Síndrome de fatiga crónica. Hoxe, neste Manifesto, continuamos culpando, como causa principal da nosa condición de enfermos de segunda, a incomprensión que sofren as nosas enfermidades. E rebelámonos ante iso.
 
Porque, aínda que esta dor e este cansazo que non cesan nunca, endureceunos persoalmente para poder afrontalos, non nos fan esquecer que somos persoas que temos familias, soños e aspiracións lexítimas, e un sentido da dignidade e dos nosos dereitos que nos obriga a reivindicalos.
 
Hai anos que depositamos a nosa confianza, os nosos anhelos e dignidade en asociacións de enfermos que se foron creando ao longo e ao ancho de España para loitar polos nosos dereitos. Entidades que foron evolucionando, reivindicando e suplindo deficiencias. Unindo esforzos, compartindo experiencias, loitando de xeito conxunto entre elas.
 
Entidades que foron buscando novos camiños nesta loita desde a sociedade civil. Unhas, desde a reivindicación directa e frontal de dereitos dos enfermos; outras, apostando decididamente por fomentar a investigación para ir á raíz do problema, que non é outra que buscar a curación da enfermidade. TODAS, desde a xenerosidade do servizo social para o ben común.
 
Para conseguilo, queremos que todas as persoas que nos escoitan hoxe, sintan e celebren a nosa esperanza e recoñecemento dos logros conseguidos e acompáñennos na denuncia das desigualdades e inxustizas que perduran, para albiscar un futuro de plena normalización dos enfermos e as súas familias na sociedade e no Sistema Público Sanitario e Social.
 
Os enfermos de Fibromialxia e Síndrome de Fatiga Crónica consideramos que para mellorar a nosa calidade de vida e a das nosas familias son prioritarios:
 
➢ O recoñecemento da enfermidade por parte de profesionais, institucións, axentes sociais e sociedade en xeral
➢ A investigación para lograr un mellor diagnóstico, tratamentos e detección precoz
➢ A mellora da atención sanitaria e o establecemento de protocolos unificados que garantan a igualdade na calidade e a accesibilidade aos recursos e servizos do Sistema Público de Saúde
➢ O acceso ao traballo, sexa mediante a adaptación dos postos de traballo, sexa mediante novas fórmulas de inserción laboral
➢ As xustas prestacións sociais cando a gravidade da enfermidade non permita traballar.
Neste Día Internacional da Fibromialxia e a Síndrome de Fatiga Crónica, os enfermos e as entidades que nos defenden levantemos a nosa voz, proclamamos as nosas reivindicacións e aceptamos o reto de ser corresponsables no manexo e mellora das nosas enfermidades.
 
Como dixemos, os enfermos de Fibromialxia e Síndrome de Fatiga Crónica queremos unha mellor calidade de vida para nós e as nosas familias. É responsabilidade de todos que a teñamos. Xa pasou o tempo das escusas, é a hora do RESPECTO, da SOLIDARIEDADE e do CUMPRIMENTO da lei para que todos os enfermos sexamos tratados como cidadáns de pleno dereito, TODOS sen distinción.
12 de Maio