En Marea defende a necesidade de protexer as persoas con peor situaci贸n econ贸mica no pago do Imposto de Bens Inmobles

O viceportavoz de En Marea, Ant贸n S谩nchez, rexistrou unha Proposici贸n Non de Lei na que se pon de manifesto a inxustiza actual ao non se ter en conta a situaci贸n econ贸mica das persoas e das familias no pago do Imposto de Bens Inmobles.
Publicado por o d铆a 31/10/2016 na sección de En Marea,Pol铆tica,Vigo

En Marea defende a necesidade de protexer as persoas con peor situaci贸n econ贸mica no pago do Imposto de Bens Inmobles

En Marea presentou unha Proposici贸n non de lei na que insta 谩 Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno do Estado e aos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados levar a cabo unha modificaci贸n do artigo 74.2 TRLRFL para permitir aos Concellos regular unha bonificaci贸n de ata o 90 por cento da cota 铆ntegra do聽 Imposto de Bens Inmobles (IBI) a favor daquelas persoas que acrediten unha situaci贸n econ贸mica de insuficiencia de rendas familiares.

O viceportavoz de En Marea, Ant贸n S谩nchez, considera este imposto inxusto e perxudicial para os que te帽en unha pior situaci贸n econ贸mica, porque non ten en conta a situaci贸n das persoas e das familias que o pagan. Nos 煤ltimos anos a recadaci贸n aumentou de xeito moi importante por decisi贸ns do Goberno do Estado, que utilizou o incremento do IBI como xeito e compensar a reducci贸n de trasferencias aos concellos despois da crise.

De acordo coa normativa legal vixente (artigos 9.1, 12.2 e 15.2 RDL 272004, de Texto Refundido da Lei reguladora de facendas locais, TRLRFL) os concellos poden establecer nas s煤as Ordenanzas fiscais o r茅xime de cotas tributarias de conformidade co disposto legalmente, o que incl煤e o r茅xime de bonificaci贸ns fiscais (art. 71 TRLRFL) , que no caso do IBI remite ao disposto no art. 74.2; apartado e artigo que non prev茅 bonificaci贸n potestativa ningunha en relaci贸n coa situaci贸n econ贸mica do suxeito pasivo nin tampouco en funci贸n do Valor Catastral (VC) do inmoble.

Sendo certo que hai concellos que si te帽en establecido ditas bonificaci贸ns en forma de subvenci贸ns, tanto a literalidade do TRLRFL como especialmente os pronunciamentos xudiciais ao respecto (STS de 19 de maio de 2014, por exemplo) non amparan normativamente coa debida seguridade xur铆dica ditas subvenci贸ns/bonificaci贸ns aprobadas.

Tendo en conta que o IBI pode resultar moi gravoso para moita xente en condici贸ns de especial vulnerabilidade, e tendo en conta o incremento que dito imposto tivo nos anos da chamada crise, o grupo parlamentario de En Marea considera necesario protexer aqueles casos de persoas con maiores problemas econ贸micos. Para elo rexistrou no Parlamento de Galicia unha Proposici贸n non de Lei na que se insta 谩 Xunta de Galiza a solicitar ao Goberno do Estado e aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados a levar a cabo e a apoiar a modificaci贸n do art. 74.2 TRLRFL aos efectos de inclu铆r como bonificaci贸n potestativa聽 de ata o 90 por cento da cota 铆ntegra do imposto a favor daqueles suxeitos pasivos que acrediten unha situaci贸n econ贸mica de insuficiencia de rendas familiares.