En Marea denuncia a intención do PP de permitir as cortas xeneralizadas de especies frondosas autóctonas nas marxes do Camiño de Santiago

O viceportavoz de En Marea no Parlamento, Antón Sánchez, asegurou que de se aprobar a proposición de Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais non serán precisas en todos os casos a autorización de Patrimonio para cortas en ámbitos de protección
Publicado por o día 31/08/2017 na sección de En Marea,Política

En Marea denuncia a intención do PP de permitir as cortas xeneralizadas de especies frondosas autóctonas nas marxes do Camiño de Santiago

 En Marea alerta unha vez máis das consecuencias da aprobación da proposición de Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais presentada polo Partido Popular que como salientou o viceportavoz, Antón Sánchez, “é en realidade un totum revolutum de modificacións lexislativas de todas as cores para esconder medidas que poidan resultar antipopulares e que supoñen o incremento da desprotección para a paisaxe, o medio ambiente ou o patrimonio”.

A proposición introduce dúas propostas de modificación que facilitan as actuacións de talas en bens de interese cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou na súa zona de amortecemento  e de corta xeneralizada de frondosas autóctonas nas marxes dos camiños de Santiago. No relativo ao primeiro caso na Lei 5/2016 de Patrimonio de Galiza, aínda vixente as intervencións que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou na súa zona de amortecemento, teñan que ser autorizados sempre pola consellaría competente en materia de patrimonio cultural.

Coa nova redacción, introdúcese segundo indicou Antón Sánchez, a excepción referida ás autorizacións forestais, ao preverse na Proposición de Lei a emisión de informe de Patrimonio no réxime de autorización única dos aproveitamentos madeireiros ,coa nova redacción do art. 92 da Lei 7/2012, de montes que tamén se pretende modificar nesta proposición de lei. En consecuencia, o informe de Patrimonio , e co réxime de silecio positivo, ás autorizacións de aproveitamentos madeireiros integra e substitúe á autorización vixente específica prevista na Lei de Patrimonio Cultural de Galiza.

No relacionado co permiso de corta xeneralizada de frondosas autóctonas nas marxes dos Camiños de Santiago mentres que na lexislación aínda vixente de Patrimonio era unha actividade prohibida, e de aprobarse esta iniciativa do Partido Popular ábrense varias vías para que se poidan realizar, en concreto nos supostos suxeitos pola lexislación de montes para as declaracións responsables, que tamén se introducen nesta mesma iniciativa mediante modificacións da Lei de Montes de Galiza.
Por exemplo a aprobación dun instrumento de ordenación ou de xestión forestal comportaría automaticamente a autorización de corta de arboredo frondoso autóctono na banda perimetral de máxima protección dos camiños de Santiago, sen mais requisito que a presentación dunha declaración responsable, e como, ademais, ao modificarse o art. 142.2.i) da Lei do Solo, as cortas de arboredo suxeitas a declaración responsable en solo rústico non van precisar tampouco de licenza municipal.

“Mentres que dende En Marea defendemos un modelo de actividade económica compatible coa preservación do patrimonio, a paisaxe ou o medio ambiente, semella que a única aposta do PP é a desprotección e a agresión a eses valores. Eso si, con nocturnidade e alevosía, tratando de esconder esas medidas na maraña de propostas lexislativas que constantemente se modifican.”declarou o viceportavoz de En Marea no Parlamento. “A liberalización salvaxe para beneficio duns poucos non debe de ser o  futuro para Galiza que precisa un desenvolvemento integral e harmónico para que poidamos compatibilizar o desenvolvemento económico, para todos, coa conservación do noso patrimonio” concluíu.