En Marea presenta a s√ļa estratexia de emprego con 40 medidas concretas para impulsar o emprego e loitar contra a grave situaci√≥n laboral de Galicia

O voceiro Luís Villares e o deputado no Parlamento, Manuel Lago, denunciaron a falla de acción por parte da Xunta e salientaron a necesidade de impulsar un plan urxente que permita que Galicia deixe de ter os peores datos de evolución do emprego do Estado
Publicado por o d√≠a 06/07/2017 na sección de En Marea,Pol√≠tica

En Marea presenta a s√ļa estratexia de emprego con 40 medidas concretas para impulsar o emprego e loitar contra a grave situaci√≥n laboral de Galicia

O voceiro de En Marea, Lu√≠s Villares, e o deputado no Parlamento, Manuel Lago, presentaron esta ma√Ī√° as 40 medidas do seu grupo para dar soluci√≥n ao grave problema laboral de Galicia. Ante a falla de acci√≥n do Goberno galego que leva case un ano de lexislatura e a √ļnica resposta que da para solucionar o grave problema do emprego no noso pa√≠s √© ‚Äúo baleiro‚ÄĚ como destacou o voceiro, Lu√≠s Villares. Ante isto, En Marea cumprindo co seu compromiso de ser unha alternativa real de goberno para o noso pa√≠s presentou a s√ļa estratexia para o emprego. Unha estratexia que se poden po√Īer en marcha desde xa e que contempla 40 propostas concretas que naceron do di√°logo cos distintos sindicatos do pa√≠s como salientou o deputado Manuel Lago durante a comparecencia.

O obxectivo cuantitativo de En Marea pasa por recuperar a taxa de ocupaci√≥n anterior √° recesi√≥n e √° chegada de N√ļ√Īez Feij√≥o ao goberno da Xunta o que implica xerar 155.000 postos de traballo deixando a taxa de desemprego por debaixo do 8 por cento. Un obxectivo que deber√° alcanzarse antes do 2020 establec√©ndose un calendario con obxectivos parciais ao longo do per√≠odo. Crear m√°is emprego pero tam√©n de mellora calidade, o que implica que a f√≥rmula ten que ser maioritariamente de car√°cter indefinido, para acadar unha taxa de temporalidade por debaixo do 15 por cento.

O grupo de En Marea aposta por impulsar o crecemento de econom√≠a sobre a base dos sectores produtivos estrat√©xicos para o que en primeiro lugar haber√≠a que substitu√≠r a austeridade por pol√≠ticas expansivas e a devaluaci√≥n salarial por un incremento real dos salarios co fin de fornecer a demanda interna. Mellorar as condici√≥ns de vida da maoir√≠a social, combatendo a desigualdade e os baixos salarios, cunha distribuci√≥n da riqueza a favor das rendas salariais. Aproveitar sectores produtivos onde Galicia sit√ļase en posici√≥n de vantaxe competitiva, priorizar actividades orientadas ao cambio de modelo produtivo cara unha econom√≠a baixa en carbono, desenvolver actividades vinculadas √° riqueza medioambiental ou incrementar os empregos relacionados cos servizos publicos propios do estado do benestar, tanto sa√ļde como educaci√≥n e atenci√≥n a maiores, son algunas das propostas inclu√≠das na estratexia de En Marea contra o desemprego.

Unha estratexia para ‚Äúque a nosa xente te√Īa maiores oportunidades porque xa est√° ben que sempre paguen os mesmos esta crise que pretende non dar dereitos a todo o mundo‚ÄĚ. En Marea presenta as√≠ a s√ļa proposta para a creaci√≥n de emprego pero ‚Äúun emprego con dereitos, non precarizado, de calidade, con estabilidade para que todo o mundo poda facer a s√ļa vida‚ÄĚ como afirmou o voceiro de En Marea.

40 propostas concretas para loitar contra o desemprego  

 1. Potenciar¬†os organismos de¬†di√°logo e concertaci√≥n¬†que xa existen, como son o¬†Consello Econ√≥mico e Social¬†(CES) e o¬†Consello Galego de Relaci√≥ns Laborais¬†(CGRL) d√°ndolles o reco√Īecemento e os medios para cumprir cos seus obxectivos de acadar acordos en aspectos moi relevantes en materia sociolaboral.
 2. Aumentar e reforzar¬†os recursos humanos e os servizos ofrecidos polo¬†Servizo P√ļblico de Emprego.
 3. Redefinir¬†os protocolos de atenci√≥n √°s persoas desempregadas nas oficinas do¬†Servizo P√ļblico de Emprego de Galicia¬†e entidades colaboradoras para garantir unha atenci√≥n unificada e sen derivaci√≥ns innecesarias.
 4. Potenciar un sistema de orientación que defina itinerarios profesionais individuais para mellorar a empregabilidade dos traballadores e traballadoras.
 5. Dese√Īar un¬†modelo de orientaci√≥n espec√≠fico¬†para as persoas afectadas por procesos de¬†regulaci√≥n ou suspensi√≥n de emprego¬†ou en procesos de recolocaci√≥n.
 6. Recuperar os recursos de prospección para a detección de posibilidades de emprego e aumento de ofertas de emprego xestionadas polas oficinas de emprego.
 7. Dotar dun papel protagonista¬†√≥ Servizo P√ļblico de Emprego de Galiciana¬†intermediaci√≥n laboral¬†fronte √° iniciativa privada.
 8. Crear un¬†mapa √ļnico¬†e claro para as persoas usuarias de recursos para o emprego, m√°is aberto, transparente e f√°cil de empregar para as persoas usuarias.
 9. Reactivar  e mellorar a rede de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local de Galicia así como da rede de Orientadores/as laborais de Galicia.
 10. Redefinir o programa de Obradoiros de Emprego  garantindo  períodos de contratación suficientes para a formación das persoas alumnas/traballadoras dos mesmos.
 11. Redefinir os programas de cooperación garantindo períodos de contratación suficientes para a formación en prácticas das persoas participantes.
 12. Facer fronte √°¬†desigualdade nas oportunidades¬†de incorporaci√≥n e permanencia no mercado laboral e nas condici√≥ns de traballo mediante acci√≥ns de informaci√≥n, sensibilizaci√≥n e detecci√≥n nas empresas p√ļblicas e privadas, as√≠ como¬†elevar as partidas orzamentariasdestinadas √°s pol√≠ticas de igualdade, en contra do que se ven facendo nos √ļltimos anos.
 13. Desenvolver  lexislativamente  os plans de igualdade, os seus contidos mínimos e a creación dun rexistro dos mesmos.
 14. Promover a empregabilidade de mulleres en postos e sectores onde están infrarrepresentadas así como combater toda forma de discriminación directa e indirecta por razón de sexo na selección, contratación, promoción, formación e clasificación profesional.
 15. Aprobar unha lei de igualdade salarial que permita eliminar a discriminación nas retribucións de homes e mulleres e a creación de mecanismos adecuados e eficaces de control e tutela contra a discriminación salarial.
 16. Elaborar planes de emprego específicos para as persoas que esgotaron a protección por desemprego.
 17. Revisar as ordes de incentivos á contratación indefinida para que fomenten a  contratación indefinida de inicio e eviten o crecemento da temporalidade vinculándose ó incremento do emprego e ó cumprimento de maiores taxas de estabilidade.
 18. Establecer un Programa para a bonificación da Seguridade Social nas empresas que eliminen as horas extras habituais e xeren emprego de persoas menores de 30 anos.
 19. Elaborar e desenvolver plans integrais de emprego que fomenten a¬†empregabilidade dos mozas e mozos, con especial atenci√≥n aos que te√Īen menor cualificaci√≥n profesional, que foron os m√°is castigados pola crise, e das mulleres, que a√≠nda mante√Īen unha situaci√≥n de desvantaxe no mercado laboral.
 20. Converter o Observatorio do Emprego nun verdadeiro instrumento de estudo, seguimento e prospección da evolución do mercado laboral para que os seus traballos orienten as políticas de emprego e formación, co obxectivo de adecualas permanentemente ás necesidades produtivas e sociais.
 21. Artellar as medidas necesarias para facer efectiva a lei que favorece o acceso ao emprego das persoas con diversidade funcional.
 22. Perseguir as prolongacións de xornada irregulares e as horas extras non pagadas e limitar no máximo posible as horas extraordinarias para facilitar a creación de novos empregos.
 23. Acabar coas fórmulas fraudulentas de contratación, dende a utilización de contratos eventuais para cubrir postos de traballo indefinidos, coma os contratos a tempo parcial, que agochan traballos de xornada completa que só se pagan e cotizan parcialmente, pasando por perseguir a sobreexplotación das persoas máis novas, sometidas a becas e formas similares que encobren relacións laborais normais.
 24. Reforzara Inspección de Traballo como instrumento de vixilancia, de loita contra a fraude e de garantía dos traballadores e traballadoras.
 25. Elaborar un¬†mapa da econom√≠a irregular en Galicia¬†para detectar a existencia de bolsas de fraude e atender a s√ļa erradicaci√≥n.
 26. Dese√Īar medidas para recuperar o¬†talento xuvenil¬†obrigado a emigrar durante a crise.
 27. Impulsar un acordo pola racionalización do horario de traballo que permita conciliar a vida laboral e persoal.
 28. Mellorar a protección ás persoas sen traballo e sen ingresos, ampliando para iso os fondos da renda de inclusión social de Galicia, e chegar a acordos cos concellos para implementar de xeito coordinado una renda social contra a exclusión.
 29. Establecer unha¬†conciliaci√≥n corresponsable¬†que permita compatibilizar a vida laboral, familiar e persoal con medidas como o establecemento de permisos individualizados e non transferibles para a atenci√≥n dos coidados, acompa√Īados de medidas econ√≥micas e/ou fiscais que incentiven o seu goce e orientar as pol√≠ticas √° consecuci√≥n da corresponsabilidade real.
 30. Implantar un¬†Pacto contra a violencia de x√©nero, coa participaci√≥n de todas as administraci√≥ns p√ļblicas, corpos e forzas de seguridade, axentes econ√≥micos e sociais, e demais entidades, organizaci√≥ns e asociaci√≥ns especializadas, para coordinar e fortalecer a loita contra a violencia de x√©nero a fin de erradicala definitivamente.
 31. Apoiar as¬†persoas que traballan por conta propia, especialmente as denominadas dependentes que te√Īen unha relaci√≥n mercantil cando en realidade a s√ļa vinculaci√≥n coa empresa para a que traballan √© realmente laboral.
 32. Promover a¬†creaci√≥n de emprego directo e indirecto¬†por parte da Administraci√≥n auton√≥mica potenciando os servizos p√ļblicos que son xestionados directamente.
 33. Desenvolver en Galicia os contidos do¬†Acordo para a mellora do emprego p√ļblico¬†asinado polas organizaci√≥ns sindicais o Goberno do Estado en materia de oferta de emprego p√ļblico e reduci√≥n do emprego temporal.
 34. Aprobar¬†Planes de Emprego P√ļblico negociados¬†coas organizaci√≥ns sindicais nas diferentes administraci√≥ns.
 35. Axudar a contrataci√≥n das¬†persoas en risco de exclusi√≥n social, contrat√°ndoas directamente en programas espec√≠ficos polas administraci√≥ns p√ļblicas en traballos socialmente necesarios e tam√©n chegando a a cordos con empresas que presten servizos ao sector p√ļblico.
 36. Inclu√≠r nos pregos de condiciones dos contratos p√ļblicos a¬†obrigatoriedade para as empresas contratadas ou subcontratadas de cumprir a normativa laboral, inclu√≠dos os convenios colectivos e a subrogaci√≥n das obrigas laborais e de seguridade social do anterior titular, inclu√≠ndo os compromisos de pensi√≥ns.
 37. Redefinir os programas de formación para o emprego para incorporar a demanda e necesidades do mundo empresarial  nos mesmos pero prestando especial atención as PEMES, ILES; empresas innovadoras e empresas de economía social na definición dos seus obxectivos.
 38. Converter os¬†Centros Integrados de Formaci√≥n Profesional¬†de titularidade p√ļblica¬†nunha rede p√ļblica¬†que canalice a formaci√≥n para o emprego financiada con fondos p√ļblicos. Adaptar √° nosa realidade o decreto estatal que os regula.
 39. Establecer unha¬†regulaci√≥n auton√≥mica da FP dual¬†para favorecer a s√ļa utilizaci√≥n e garantir o acceso universal e en condici√≥ns de non discriminaci√≥n.
 40. Implantar un¬†novo Plan de Formaci√≥n Profesional, coa participaci√≥n das organizaci√≥ns sociais mais representativas, que estableza os eixos estrat√©xicos de actuaci√≥n ‚ÄĒe as medidas concretas que os desenvolvan‚ÄĒ para avanzar cara a un sistema integrado de formaci√≥n profesional de calidade e con capacidade para adaptarse √°s necesidades cambiantes da nosa estrutura produtiva e √°s demandas de cualificaci√≥n dos galegos e galegas. A formaci√≥n dirixida √° obtenci√≥n √° obtenci√≥n de certificados de profesionalidade debe responder tanto √°s necesidades do mercado de traballo e como √° demanda dos traballadores e traballadoras.