En Marea vota en contra da “Lei de enganos fiscais e trampas administrativas” coa que o PP busca agochar o desleixo da Xunta de Galicia

O vicevoceiro de En Marea, Antón Sánchez, denunciou que se trata dun texto lexislativo que o único que acompaña é a desgana de Feijóo á hora de achegar solucións reais aos problemas de Galicia
Publicado por o día 20/12/2017 na sección de En Marea,Política

En Marea vota en contra da “Lei de enganos fiscais e trampas administrativas” coa que o PP busca agochar o desleixo da Xunta de Galicia

A sesión plenaria da tarde arracou coa tramitación do proxecto de Lei de medidas fiscais e administrativas. Neste punto foi o vicevoceiro de En Marea no Parlamento, Antón Sánchez, o encargado de expor a postura do seu grupo rexeitando este texto lexislativo coñecido como Lei de acompañamento. O voto en contra basease en primeiro lugar porque “é unha lei de abandono, non de acompañamento, aínda que si acompaña o abandono das responsabilidades da Xunta na definición das políticas públicas que Galiza necesita con urxencia. Acompaña o desleixo do Goberno do Partido Popular”.

“Acompaña a desgana do presidente Feijóo á hora de achegar solución reais aos problemas que os cidadáns e cidadás galegas enfrontan hoxe e terán que enfrontar en 2018” afirmou Sánchez. Entre as ausencias destacou uns orzamentos ao servizo da igualdade e o impulso produtivo da nosa económica, favorecedores dun desenvolvemento sustentable ou á ordenación territorial, solidario para soster servizos nas comarcas do noso rural, preocupado por unha xestión social e ecolóxicas dos nosos recursos forestais, enerxético ou mineiros, pensados para a maioría social e non para a minoría depredadora, coa normalización da nosa cultura e a nosa lingua, comprometidos co ensino e a sanidade pública, e deseñados para resolver e non para aparentar que se fai.

“Non é unha lei de medidas fiscais e administrativas. É unha lei de enganos fiscais e trampas administrativas. É unha gran camuflaxe da incompetencia do autotitulado Goberno de bos xestores de Núñez Feijóo. Un pano de fume fiscal. Unha tapadeira propagandística. É fraude e ruído informativo” denunciou o vicevoceiro de En Marea.

Na súa intervención Sánchez incidiu na improvisación e confusión lexislativa poñendo como exemplo as emendas do grupo parlamentario do PP para promover a quinta modificación da Lei do solo. Quinta modificación en menos de dous anos como lembrou. “Máis espectacular imposible: emendas para facer ortopedias maiores na fabulosa Lei de Fomento das Iniciativas Empresarias aprobada hai un mes” declarou Antón Sánchez. “Sentido de país, ningún. Solidez lexislativa, nula. Decencia, moi pouca” engadiu.

“Viñeron a esta cámara a dar lección do bo goberno e sobre a excelencia das súas políticas forestais, de desenvolvemento rural e de ordenación do territorio pero as súas mentiras non se sosteñen. Que teñen que maquillalas con emendas. Que non teñen ningunha credibilidade. Constatan implicitamente e explicitamente o fracaso das súas políticas forestais, de ordenación do territorio, de fixación de poboación no rural, de xestión conxunta da superficie forestal, de montes veciñais…”afirmou Antón Sánchez.

Sánchez acusou ao PP de forzar con esta lei “o baleiro da acción pública negándose a planificar políticas públicas con rigor, con dotación de recursos e pensando na xente e a protección de desenvolvemento a rural economicamente diversificado”. “Vostede promoven subvencións, deducións e exencións fiscais e convidan a sentarse na mesa de reparto do botín a empresas depredadoras” denunciou.  O vicevoceiro de En Marea rematou a súa intervención referíndose á maioría do PP que “usa para facer emendas ao servizo da mentira e da fraude. É un dos maiores calotes, un dos enganos máis soberbios da historia de Galicia, esa é a súa Gran Obra”.

LEI DE ESPECTÁCULOS: INSUFICIENTE, SEN PARTICIPACION, OPACA E POUCO REALISTA

A deputada de En Marea, Ánxeles Cuña, defendeu a emenda á totalidade presentada polo seu grupo ao proxecto de Lei de Espectáculos presentada pola Xunta de Galicia xa que “contén manifestos defetos difíciles de remediar”. Na súa intervención enumerou 10 motivos que xustifican o voto en contra de En Marea a este texto lexislativo.

  1. POUCA PARTICIPACIÓN. A deputada de En Marea denunciou a falla de “moitas voces”. “Se se escoitasen, outro proxecto se aprobaría. Non oíron aos axentes do sector da chamada industria creativa que pedían a adecuación desta normativa aos criterios básicos da normativa mercantil, neste caso ao Código de Comercio á hora de definir o que é un establecemento público e con esta distinción salvar os perigos de gravar con trámites administrativos e sancións económicas actividades que nada teñen que ver coa oferta de Espectáculos ou Actividades recreativas senón coa creación estética, a educación, o libre exercicio da crítica intelectual e a produción de coñecemento colectivo. Nin se consultou” afirmou Ánxeles Cuña. ‘
  2. MOI ABSTRACTA. Para En Marea sería necesario que a nova regulación incluíse máis definicións de conceptos e máis concreción.
  3. OPACA E CON POUCA SEGURIDADE XURÍDICA. Para incrementar a seguridade xurídica, a lei debera precisar que actividades fican incluídas na aplicación da lei e cal quedan fóra. A lei que presenta o PP é pouco comprensible e moi abstracta, o que dificulta a súa aplicación e xera inseguridade xurídica aos diferentes operadores e operadoras.
  4. POUCO REALISTAO ocio mudou moito, é imprescindible lexislar un marco regulador coherente coa realidade actual, tendo en conta a todas e todos os implicados.
  5. POUCO DESENVOLVIDA. Exemplo a creación dunha comisión da que non se sabe que a vai regular, quen a conformará, que representatividade terá, cal serán as súas funcións,
  6. PERDA DE PROTAGONISMO DA CIDADANÍA. A indefinición inclúe actividades artísticas e culturais (sen ánimo de lucro) na categoría de Espectáculo Público. Isto é desproporcionado e lesiona dereitos fundamentais para En Marea. Non permite a expresión libre e gratuíta.
  7. DESAPARICIÓN DE GRUPOS SOCIOCOMUNITARIOS. A lei non exclúe actos organizados por grupos cívicos e pon en perigo aos grupos pequenos. “É clamoroso que este tipo de actividades estean incluídas na categoría de Espectáculos públicos, xa que estaría confundíndose gravemente a súa natureza e condición artística e cultural de creación de coñecemento libre e colectivo” salientou a deputada de En Marea.
  8. MOI BUROCRÁTICA. Duplicidade administrativa.
  9. CON PAUTAS DESNORTADAS e deficiencias de sistemática considerables
  10. SANCIÓNS DESEQUILIBRADAS.

O grupo de En Marea presentou 61 emendas parciais coas que mellorar este proxecto de Lei que como destacou “é unha lei necesaria”. O PP salientou unicamente aceptou 8 emendas sete delas “cosméticas” que engaden unha palabra ou frase pouco relevante, deixando fora as realmente importantes como a referida á adaptación á normativa europea, os dereitos dos menores, igualdade e dereitos lingüísticos; seguridade de persoas e animais; convivencia; sustentabilidade ambiental entre outras.
“Sentimos que non se regulamente o traballo do voluntariado, cun catálogo de función e formación precisas. Sentimos a perda de protagonismo da cidadanía. Sentimos que o réxime sancionador sexa tan desproporcionado. Sentimos que as licencias poden ir en detrimento da hostalaría. Sentimos que non se teña en conta concretamente cuestión como o control de acceso” lamentou Ánxeles Cuña .

Si se aceptou unha emenda de substitución, a número 60, na que se fala de  garantir o equilibrio entre o principio de seguridade, liberdade e convivencia como subliñou a deputada de En Marea. “As emendas parciais non arranxan as eivas do proxecto porque ou ben son cosméticas, superficiais e deixan un texto legal ineficiente co consecuente retraso con respecto ás demais comunidades autónomas do Estado” concluíu Ánxeles Cuña.

UNHA LEI PARA GARANTIR O DEREITO PLENO DA OFICIALIDADE LINGÜÍSTICA EN GALICIA

O voceiro de En Marea, Luís Villares, baseou o apoio do seu grupo á Iniciativa Lexislativa Popular sobre os dereitos lingüísticos en galego nunha serie motivos fundamental destacando que este proxecto de Lei o que busca garantir o dereito pleno ao exercicio da oficialidade lingüística en Galicia no eido socioeconómico. “Trátase en consecuencia de regular o acceso da cidadanía aos bens de consumo en plena liberdade e igualdade lingüísticas, é dicir, con garantía de que poderán facelo na lingua oficial que decidan” asegurou.

Esta pretensión defendeu é totalmente coherente co réxime xurídico-lingüístico do noso país, e pretende facerse equivalente ao que no conxunto do Estado existe para o castelán en territorios onde esta é a única lingua oficial. Quérese con isto salientar que o que prevé a norma para o castelán é a necesidade de que as entidades comerciais ofrezan a posibilidade de relación en castelán e podan desenvolverse cos/as consumidores/as nesa lingua, sen prexuízo de que se queren podan optar por outras diferentes.

O primeiro dos motivos para apoiar o texto lexislativo é que desenvolve a nivel legal a previsión estatutaria de oficialidade lingüística. En segundo lugar é unha medida de desenvolvemento da CELRM, lexislación internacional ratificada polo Estado. Inclúe a lexislación de consumo, básica estatal e galega facendo referencia aos dereitos das persoas consumidoras a poder usar calquera das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia de acordo co previsto no ordenamento xurídico. Así mesmo recolle que a Administración autonómica incentivará a utilización da lingua galega na oferta de compra, na información de carácter fixo e documentación, nas relacións entre os consumidores, e destes cos ofertantes. A norma polo tanto contribúe a ampliar dereitos á cidadanía sen reducir os das empresas, garantindo ao tempo a liberdade.

Outro dos motivos é que non se prohibe o emprego de ningunha lingua á empresa e ao mesmo tempo garánteselle á cidadanía o dereito a ser atendido na lingua oficial da súa elección. A norma só vela para que a cidadanía galega dispoña os servizos en galego para quen queira exercer a opción lingüística de empregar esa lingua.

O voceiro de En Marea sinalou ademais que a ILP é garantía material da liberdade lingüística asegurando a efectividade dos dereitos proclamados formalmente pero que non tiveron aínda unha plasmación real nas relacións de consumo.

Busca garantir todo o proceso de formación e execución libre da vontade lingüística, nas mesmas condicións que a lexislación estatal asegura para o castelán.

Villares destacou a necesidade de admitir como unha realidade incuestionable que  as organizacións sociais e o tecido asociativo do país deben ser chamados polo Consello Galego de Consumidores e Usuarios a participar na creación dunha nova cultura do consumo responsable e solidario tal e como vén facendo a Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros aras a que cada vez sexan máis os sectores sociais que interveñan na galeguización da economía. “Podemos ter lexislación que garante o exercicio dos dereitos lingüísticos, pero se non temos unha cidadanía que demande os mesmos a norma non terá eficacia” asegurou.

O voceiro de En Marea quixo facer un recoñecemento a entidades como o Foro E. Peinador e á Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros no pleno, porque “é de xustiza, porque levan asumindo e presumindo de galeguidade durante décadas”.