Medicina Interna do HULA liderou o grupo de traballo para a aplicación do Telea na Comunidade autónoma a pacientes con insuficiencia cardíaca crónica

TELEA posibilita que cada paciente crónico poida medir no seu domicilio, de forma regular e autónoma, as súas variables e rexistrar os resultados directamente na plataforma, onde o profesional sanitario responsable do seu control pode visualizar e monitorizar eses datos e comunicarse co paciente

O Hospital Universitario Lucus Augusti ten implantado o TELEA para o seguimento domiciliario de pacientes crónicos con insuficiencia cardíaca, que son monitorizados no seu domicilio e seguidos de xeito pormenorizado polo Servizo de Medicina Interna do Hospital Universitario Lucus Augusti. O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, desprazouse hoxe a Lugo, onde coñeceu os primeiros resultados deste plan de seguimento a través do TELEA na provincia de Lugo.

O proxecto piloto de implantación do TELEA foi desenvolvido entre o Servizo de Medicina Interna do HULA e o centro de saúde de Illas Canarias. Forma parte dun grupo de traballo liderado polo Servizo de Medicina Interna do HULA e polo doutor Emilio Casariego Vales, que desenvolveron todo o proceso de seguimento dos pacientes crónicos no seu domicilio e que, posteriormente, validou os resultados obtidos co TELEA comparándoos cos da consulta de enfermos crónicos con insuficiencia cardíaca complexa do hospital lucense. O seu traballo e a validación da eficacia da plataforma feita no HULA posibilitou que o TELEA sexa hoxe unha realidade que se pode usar xa en Atención Primaria e Atención Hospitalaria.

Para participar neste grupo de traballo, o Servizo de Medicina Interna do HULA seleccionou un grupo de pacientes crónicos (máis dunha trintena) con insuficiencia cardíaca susceptibles de participar neste programa de seguimento domiciliario da súa patoloxía e con episodios de desestabilización e ingreso frecuentes. Tras varios meses de implantación do TELEA, o Servizo de Medicina Interna do HULA comparou os resultados obtidos mediante este programa cos dos pacientes que non tiveran seguimento no seu domicilio a través de TELEA.

Segundo explicou na presentación dos resultados o xefe de Servizo de Medicina Interna do HULA, Emilio Casariego Vales, as primeiras avaliacións realizadas constatan que o TELEA permitiu reducir nun 75% o ingreso hospitalario destes pacientes por episodios de descompensación/desestabilización, así como reducir a media de atencións que precisaron no Servizo de Urxencias, ao resolvérselle o seu proceso no domicilio.

Así pois, esta plataforma permitiu minimizar o número de ingresos hospitalarios de pacientes en seguimento de insuficiencia cardíaca a través de TELEA, e tamén a duración de ditos ingresos en caso de producirse, así como reducir o número de visitas a urxencias de pacientes en seguimento con TELEA. Outras vantaxes observadas refiren que nos pacientes seguidos co programa TELEA se incrementaba o tempo entre ingresos, e mesmo o tempo de supervivencia. Tamén permitiu diminuír a ansiedade e mellorar a comunicación do usuario e da súa familia cos profesionais, establecendo novas canles de comunicación entre os pacientes e coidadores e os profesionais sanitarios de atención primaria e atención hospitalaria.

Estes resultados de aplicación do TELEA en Lugo constatan, pois, que dita plataforma de traballo permite mellorar substancialmente a calidade de vida do paciente con insuficiencia cardíaca. Trátase, polo tanto, dun dispositivo sanitario que se orienta á prevención en saúde, á vixilancia e ao seguimento destes pacientes, facilitándolles unha nova canle de acceso aos servizos sanitarios que precisan.

Froito destes resultados, o xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, Ramón Ares Rico, anunciou que o HULA está a traballar nestes momentos no desenvolvemento de novos proxectos de teleasistencia para a estensión deste programa a outras áreas hospitalarias e centros de Atención Primaria da área sanitaria. Nunha segunda fase estenderase o seu uso aos hospitais de Burela e Monforte de Lemos e centros de saúde de referencia dos mesmos. Neste senso, Ares Rico anunciou que o TELEA se estenderá en breve a pacientes da área de Hospitalización a Domicilio (HADO), así como a pacientes crónicos do Servizo de Pneumoloxía e a pacientes crónicos de Xeriatría, entre eles a ingresados en residencias sociosanitarias.

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, afirmou que o TELEA é unha das grandes apostas do Servizo Galego de Saúde para conseguir unha abordaxe integral da cronicidade na atención primaria e hospitalaria grazas ao uso das novas tecnoloxías. “Os novos retos asistenciais, a mellora no prognóstico de enfermidades agudas, o incremento de pacientes crónicos, o aumento da supervivencia… obrígannos a innovar e a implantar novas solucións asistenciais máis eficientes que acerquen a asistencia aos pacientes e melloren a súa calidade de vida”, apuntou.

Neste senso, dixo que o Servizo Galego de Saúde ten entre os seus obxectivos avanzar cara un modelo de atención primaria máis proactivo, orientado á atención da cronicidade, e implementando as novas tecnoloxías para achegar a pacientes e profesionais.

O máximo responsable da Sanidade en Galicia felicitou a todos os profesionais “por promover proxectos de innovación que están a transformar a asistencia sanitaria para mellorar a calidade de vida dos nosos pacientes” e, especialmente, ao Servizo de Medicina Interna do HULA e ao persoal do centro de saúde de Illas Canarias, que “co seu traballo e implicación no proceso de validación e mellora desta plataforma posibilitaron que o TELEA sexa hoxe unha realidade que se pode usar xa en Atención Primaria e Atención Hospitalaria”.

Vázquez Almuiña visitou, posteriormente, o Hospital de Día Médico-Polivalente do HULA para comprobar in situ o funcionamento do TELEA que está a pilotar o Servizo de Medicina Interna do HULA en coordinación con Atención Primaria, en concreto, co centro de saúde de Illas Canarias.

Contacto directo entre usuario e profesional

Neste senso, dixo que o Servizo Galego de Saúde ten entre os seus obxectivos avanzar cara un modelo de atención máis proactivo, orientado á atención da cronicidade, e implementando as novas tecnoloxías para achegar a pacientes e profesionais.

TELEA é unha plataforma que permite implantar un modelo de control teleasistido do paciente crónico dende atención primaria en coordinación con atención hospitalaria. Os pacientes crónicos poden solicitar a inclusión no programa. Unha vez rexistrados, poden medir no seu domicilio de forma regular e autónoma as súas variables (tensión, glucemia…) e rexistrar os resultados no programa. Todos os datos son rexistrados automaticamente na súa historia clínica electrónica.

O profesional sanitario responsable do seu control poderá visualizar e monitorizar esas constantes na historia clínica do paciente e comunicarse co el ou o seu coidador se fose necesario. A comunicación poderá realizarse por vía telefónica, videoconferencia ou mesmo presencialmente. Segundo a situación do paciente, levaranse a cabo as actuacións necesarias para restaurar a normalidade e previr recaídas ou reagudizacións.

As funcionalidades da plataforma TELEA permiten aos profesionais ter unha actitude proactiva no seguimento do paciente, dando una resposta rápida e personalizada en caso de alteración da patoloxía de base e posibilitan establecer niveis de control personalizados en función das necesidades clínicas, sociais ou funcionais de cada paciente. Ademais fomenta o contacto co paciente no seu propio domicilio, evitándolle desprazamentos inncesarios e episodios de reagudización ou desestabilización da súa enfermidade.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

Conselleria de SanidadeHospital Universitario Lucus AugustiHULAsergasTELEA

SIGUENOS EN TELEGRAM