Medio Ambiente convoca as axudas para actuacións municipais de posta en valor das Reservas da Biosfera de Galicia

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a Orde coas bases reguladoras da convocatoria para o actual ano, dotada cunha partida global de 600.000 euros
Publicado por o día 17/02/2020 na sección de Medio Ambiente,Xunta de Galicia

Medio Ambiente convoca as axudas para actuacións municipais de posta en valor das Reservas da Biosfera de Galicia

Diario Oficial de Galicia publica hoxe a Orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para este ano as axudas para a realización de estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica nos espazos que forman parte da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia.

A convocatoria do ano 2020 é a segunda que se convoca, polo que a Xunta pon a disposición dos concellos unha liña de subvencións específica, dotada de 600.000 euros e coa que se busca potenciar e poñer en valor este tipo de espazos naturais.

A orde enmárcase nas axudas recollidas no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia para o período de programación 2014-2020 e está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). A súa finalidade é promover a conservación e valorización do patrimonio natural e cultural de zonas rurais cun elevado e contrastado valor, como son as reservas da biosfera, unha figura de carácter internacional creada pola Unesco para mellorar a relación das persoas coa súa contorna natural.

Poderán beneficiarse destas axudas todos os concellos incluídos no ámbito territorial de calquera das seis reservas da biosfera de Galicia: Terras do Miño e Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (ambas na provincia de Lugo); río Eo, Oscos e Terras do Burón (tamén en Lugo pero compartindo territorio co Principado de Asturias); Área de Allariz (en Ourense); As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (A Coruña); e Xurés-Gerês (a única reserva da biosfera transfronteiriza entre Galicia e Portugal).

Como requisito para admitir as solicitudes, na convocatoria establécese que as accións a realizar deberán estar incluídas especificamente ou ben ser coherentes cun instrumento de planificación: plan de acción dunha reserva da biosfera, plan de xestión dun espazo ou especie protexida, plans de ordenación cinexética, plans de xestión de poboacións ictícolas e plans técnicos de ordenación dos aproveitamentos piscícolas, entre outros. Ademais, realizaranse en coherencia cos plans de desenvolvemento dos municipios, sempre que existan, ou, de ser o caso, coas estratexias de desenvolvemento local pertinentes.

Accións e investimentos subvencionables

Serán subvencionables as actividades de restauración de ecosistemas naturais como prados de sega, soutos de castiñeiros ou bosques de ribeira, así como a eliminación de especies exóticas invasoras e restauración da vexetación característica; os proxectos de creación, mellora e adecuación de centros de interpretación da natureza; a sinalización, por exemplo, de zonas de caza ou pesca; a creación e mellora de sendas peonís, pasarelas, refuxios de pesca,…; os proxectos de conservación do patrimonio inmaterial (etnobotánica, folclore, música, etnoloxía, etc); a realización de inventarios/estudos sobre o seguimento e estado de conservación das especies de flora e fauna e os seus hábitats; campañas de concienciación ambiental; e actividades de información e/ou sensibilización para a conservación do patrimonio natural.

Así mesmo, e sempre que se enmarquen nalgunha das actividades anteriores, os concellos poderán optar a esta liña de axudas para a construción, adquisición ou mellora de bens inmobles, a compra ou arrendamento con opción de compra nova maquinaria e equipos, os custos xerais vinculados ao investimento: honorarios á asistencia en arquitectura, enxeñaría e ao asesoramento en xeral, ou os honorarios relativos ao asesoramento sobre a sustentabilidade económica e ambiental, incluídos os estudos de viabilidade.

En canto ás axudas, o importe máximo será de 30.000 euros por proxecto e só se admitirá unha solicitude de axuda e un único proxecto por solicitante. En función do tipo de actividade ou investimento que se pretenda realizar, os concellos poderán recibir o 100% do custo subvencionable ou o 80%, sempre dentro dos límites anteriormente sinalados. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir de mañá.