Nace o colectivo Dereito a Ensino sen Risco en Pandemia

Publicado por o día 23/08/2020 na sección de Educación,Social

Nace o colectivo Dereito a Ensino sen Risco en Pandemia

DERPA Galicia

Dereito ao ensino sen risco en pandemia

Quen son?

Somos un colectivo de familias galegas preocupadas pola volta ao cole na actual situación sanitaria.
Somos nais e pais que consideramos que os nosos fillos e fillas non van estar seguros nas aulas en setembro, e queremos que as administracións educativas garantan o seu dereito á educación nun entorno seguro, e favorable para a súa aprendizaxe, facilitando a libre elección de formación: presencial ou a distancia.

Dentro do colectivo hai todo tipo de persoas.

Hai familias que queren que os seus fillos e fillas asistan a clase de xeito presencial, pero reclaman o seu dereito a que as aulas sexan un lugar seguro, no que se cumpran as medidas sanitarias necesarias para velar pola saúde de toda a comunidade educativa.

Outras familias prefiren que os seus nenos e nenas, moitos deles con patoloxías previas que os fan moi vulnerables en caso de contaxio, non asistan ao colexio entanto non se resolva a crise sanitaria actual, e reclaman o dereito a recibir unha educación de calidade dende a casa.

Hai tamén no colectivo docentes que pensan que a flexibilidade educativa é unha boa opción nestas circunstancias tan excepcionais que estamos vivindo, e que tamén permitiría que as persoas de risco poidan traballar seguras telemáticamente.

O que todos e todas compartimos é a convicción de que a flexibilidade de asistencia benefícianos a todos, protexendo ás persoas máis vulnerables e ás súas familias, e reducindo a ratio nas aulas, e polo tanto os contaxios. Ante todo, somos persoas que queremos o mellor para todos e cada un dos nenos e nenas en idade escolar, e que o comezo de curso garanta a súa seguridade e a de todos os traballadores e traballadoras dos centros escolares.

Queremos ademais protexer o dereito a unha educación de calidade, que atenda á diversidade de cada neno e ás súas circunstancias persoais. Para logralo é preciso un sistema educativo aberto, flexible e equitativo, moi especialmente no momento que vivimos. E pensamos que para que isto sexa así, as administracións educativas teñen que aportar os recursos necesarios para un entorno de ensino e aprendizaxe eficiente, tanto presencial como a distancia.

Consideramos isto imprescindible, non só para quen pedimos o dereito a escoller, senón tamén para quen se pode ver afectado no futuro polas posibles repuntas, ou para non frear a formación do alumnado que teña que permanecer puntualmente na casa por presentar síntomas compatibles coa COVID-19.

Sabemos que nas aulas se dan as condicións que as autoridades sanitarias consideran que maximizan o risco de contaxio: son espazos pechados e reducidos, acollen a numerosas persoas, as cales permanecen alí durante un tempo prolongado.

Por este motivo, apoiamos todas as reivindicacións de ANPAs, sindicatos e outros colectivos da comunidade educativa reclamando un novo protocolo que garanta o dereito á saúde e á educación. Pero pensamos que esa reclamación ten que recoñecer o dereito das familias a protexer aos seus fillos como mellor consideren así como o dereito dos docentes a poder levar a cabo o seu traballo en condicións seguras.

A nosa loita está dentro da defensa dunha educación de calidade, que garanta a equidade e a flexibilidade precisa para atender as necesidades de todas as nenas e nenos, independentemente do seu estrato social, circunstancias persoais e familiares ou xeitos de aprendizaxe, nun entorno seguro no que poidan dar o mellor de sí. Por desgraza, o concepto de “entorno seguro” mudou e as autoridades educativas teñen que adaptarse á nova realidade canto antes.

Por que loitan?

Por todo o exposto, reclamamos un novo PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 que garanta:

● O dereito a escoller a modalidade de ensino, presencial ou a distancia, que mellor se adapte ás necesidades educativas e de saúde de cada crianza e das súas familias na situación de risco sanitario actual.
● O dereito á saúde dos alumnos e alumnas, docentes e resto de persoal que traballa nos centros educativos, tomando as medidas requiridas polas autoridades sanitarias.
● A provisión de recursos e formación necesarios para docentes e alumnado que posibiliten unha educación de calidade, ben sexa de forma presencial ou en liña.

Onde encontrar a este colectivo?

DERPA Galicia forma parte de DERPA, colectivo estatal que se reune no seguinte grupo de Facebook:

https://www.facebook.com/groups/310794550327914/?ref=share

Tanto DERPA como DERPA Galicia apoiamos a Propuesta de Flexibilidade Educativa, cuxo manifesto pódese ler e asinar no seguinte enlace:

Manifiesto sobre la Propuesta de Flexibilidad Educativa

Se precisas mais información sobre DERPA Galicia podes atoparnos nas redes sociais:

https://www.facebook.com/DerpaGalicia/

https://www.instagram.com/derpagalicia

https://twitter.com/Ensino_SenRisco?s=09