Non foi un bo mes para o Porto de Vigo, aínda que lonxe de números vermellos

López Veiga destaca un crecemento moi significativo na pesca fresca. Con todo, o tráfico do mes de xaneiro experimentou un descenso do -11,71% con perdas de tráfico nas mercadorías (-10,29%) e os avituallamientos (-45,22%).
Publicado por o día 25/02/2019 na sección de Galicia,Vigo

Non foi un bo mes para o Porto de Vigo, aínda que lonxe de números vermellos

O Porto de Vigo experimentou un descenso tal e como se deprende do informe de xestión da institución, onde se observa que o tráfico total do mes de xaneiro ascendeu a 293.905 toneladas, un -11,71% menos que no mesmo mes do ano anterior.
O presidente da institución, Enrique C. López Veiga, aclarou que o descenso do tráfico de mercadorías, cuxa cifra mensual foi de 280.078 toneladas, debeuse ao comportamento negativo na mercadoría xeral cun -5,19% por un descenso nos metais e no granito en bruto; nos graneis sólidos un -42,68% debido fundamentalmente á diminución de cemento procedente de Portugal (-66,20%); e nos graneis líquidos un -58,28% por non producirse descarga de combustible e aceites. A principal mercadoría no mes de xaneiro foron os automóbiles.
Segundo asegurou, as mercadorías máis destacables, que pecharon o mes en positivo son, principalmente, e por diferenza en toneladas, os automóbiles (+9,54%), os materiais de construción (26,10%), o granito elaborado (16,52%) e o viño e as bebidas (91,66%).
Pola súa banda, os automóbiles incrementaron as súas cifras nun 5,75% con destinos como Bélxica, Alemaña, Sudáfrica, Italia e Marrocos onde se concentrou o maior incremento, mentres que en materiais de construción destacan as importacións de fibra de vidro de China e o cuarzo de Turquía. De igual modo, o granito elaborado ha experimentado este mes un incremento en importacións, o equivalente ao 42% de todo o importado no ano 2018, sendo Angola o principal provedor desta mercadoría.
 
Entre as mercadorías que pechan este mes en negativo destaca o cemento (-42,68%) lastrado pola diminución de tráficos provenientes de Portugal; a pesca conxelada polo descenso en importacións de Seychelles, Namibia e Perú; os metais, pola súa banda, que mantendo un volume considerable, López Veiga explicou que se viron afectados pola falta de embarque de chatarra (-96,21%), as importacións de palanquilla (-11,61%) e o aluminio (-11,61%).
En relación co tráfico contenerizado, durante o mes de xaneiro, tanto o tráfico lolo como ro- ro viron caer o seu volume de movemento en relación co mesmo mes do ano anterior. Debemos sinalar, indicou, que os contedores cheos obter un lixeiro incremento do 0,93% a pesar de que, en conxunto, o mes de xaneiro foi negativo.
O número de escalas durante o mes de xaneiro sufriu un descenso do -12,12% en comparación co período anterior e dun -6,60% no total de GT’s.
En definitiva, a Conta de Resultados presenta unha cifra de negocio, cun 1,7% de descenso respecto ao exercicio anterior. O Resultado de explotación obtido en xaneiro sitúase nun resultado positivo de 2.600 euros, inferior ao obtido en xaneiro do pasado exercicio cifrado en 80.100 euros.
A Cifra de Negocios alcanza o importe de 2.061.600 euros. Os Resultados despois de Impostos son positivos e ascenden a 3.200 euros, inferiores en 78.300 euros aos obtidos no pasado exercicio, que ascendían a 81.500 euros.

Outros asuntos de interese

Por outra banda, o Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo aprobou o texto do convenio de colaboración entre a Autoridade Portuaria de Vigo e o Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR, con cargo ao financiamento achegado por INDITEX, no marco do Proxecto ML Style. Un proxecto para o tratamento de recuperación de residuos marítimos que recolle a estratexia de crecemento azul ( Blue Growth) do Porto de Vigo.
López Veiga tamén se referiu á resolución do expediente sancionador incoado á entidade AUTOESTRADAS DO ATLANTICO, S.A, “AUDASA” por comisión de infracción grave pola súa reincidencia de faltas leves antes do prazo establecido para a súa prescrición contemplada no art. 307 do R.D. L. 2/2011. Por último, o Consello de Administración aprobou as condicións para a oferta pública de comercialización dos terreos da Plataforma Loxística Industrial de Salvaterra- AsNeves ( PLISAN) e autorización ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).