Novas melloras no 2018 para o CEIP Antonio Carpintero

O CEIP Antonio Carpintero obtivo dous importantes subvencións NO ANO 2018 a través da Consellería de Educación para a mellora na fontanería do centro e para reparacións na fachada do colexio.

Concretamente, estes últimos traballos basáronse en dúas axudas deste organismo autonómico. Unha primeira subvención de 6000€ para a reforma de tuberías do centro, xa que presentaban grandes deficiencias que cómpre solucionar. Deste xeito, procedeuse a executar a mellora e modificación da fontanería do Centro Educativo. E unha segunda subvención dotada en 10000€ para realizar unha serie de reparaciones na fachada do edificio do centro de ensinos. Melloras no estado actual da fachada do edificio que son necesarias para a seguridade, estética e visibilidade do mesmo.

Ademais destas obras, a Xefatura Territorial de Cultura e Educación leva acometidas nos últimos tempos outras melloras no centro como son a reposición da carpintería, a reparación da cuberta, a reposición de cristais, a substitución de ventás e a reforma da calefacción, ou a mellora de toda a instalación eléctrica.

O CEIP Antonio Carpintero de Arbo tamén recibe anualmente una achega do Concello de Arbo, por importe de 1800 euros para a realización de actividades cos nenos, outra achega de 1600 €.- para a realización das actividades organizadas pola ANPA A Lumbre, así como os traballos de mantemento que anualmente recibe o recinto do colexio por persoal municipal. O Concello de Arbo, asi como outras obras que se realizan a cargo do Concello de Arbo, a última a reparación e colocación de canalons para recollida de auga.

Nos últimos anos levase investido case 128.000 euros por parte da administración autonómica nas
melloras do CEIP Antonio Carpintero.

MEJORAS EN EL 2018 PARA EL CEIP ANTONIO CARPINTERO

El CEIP Antonio Carpintero obtuvo dos importantes subvenciones en el año 2018 a través de la Consellería de Educación para la mejora en la fontanería del centro y para reparaciones en la fachada del colegio.

Concretamente, estos últimos trabajos se basaron en dos ayudas de este organismo autonómico. Una primera subvención de 6000€ para la reforma de tuberías del centro, ya que presentaban grandes deficiencias que es necesario solucionar. De esta manera, se procedió a ejecutar la mejora y modificación en la fontanería del Centro Educativo. Y una segunda subvención dotada en 10000€ para realizar una serie de reparaciones en la fachada del edificio del centro de enseñanza. Mejoras en el estado actual de la fachada del edificio que son necesarias para la seguridad, estética y visibilidad del mismo.

Además de estas obras, la Xefatura Territorial de Cultura e Educación lleva acometido en los últimos tiempos otras mejoras en el centro como son la reposición de la carpintería, la reparación de la cubierta, la reposición de cristales, la substitución de ventanas y la reforma de la calefacción, o mejoras en toda la instalación eléctrica.

El CEIP Antonio Carpintero de Arbo también recibe anualmente una aportación del Ayuntamiento de Arbo, por importe de 1800 euros para la realización de actividades con los niños, otra aportación de 1600 €.- para la realización das actividades organizadas por la ANPA Al rojo, así como os trabajos de mantenimiento que anualmente recibe o recinto del colegio por personal municipal. O Ayuntamiento de Arbo, así como otras obras que se realizan a cargo del Ayuntamiento de Arbo, la última la reparación y colocación de canalons para recogida de agua..

En los últimos años se lleva invertido casi 128.000 euros por parte de la administración autonómica en las mejoras del CEIP Antonio Carpintero.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM