Novas normas nas fases 0 e 1 da desescalada: máscaras obrigatorias, reunións en casa e terrazas ao 50%

Publicado por o día 03/05/2020 na sección de Coronavirus,España

Novas normas nas fases 0 e 1 da desescalada: máscaras obrigatorias, reunións en casa e terrazas ao 50%

Este luns arrincan as fases de desescalada ideadas polo Goberno e á espera de que fosen recollidas polo Boletín Oficial do Estado para coñecelas a fondo, este sábado ofrecéronse máis detalles sobre o que se podería e o que non se podería facer nas máis inmediatas. A publicación no BOE tivo finalmente lugar este domingo pola tarde.

Estas son as novas normas que os cidadáns deberán cumprir nos pasos 0 e 1, os primeiros que se poderán dar no camiño cara á saída do estado de alarma decretado polo coronavirus. O primeiro comeza en toda España, salvo nas illas do O Hierro, A Graciosa e A Gomera, en Canarias, e Formentera, en Baleares. Estas entran directamente na seguinte fase, que para o resto do país irá empezando a partir do 11 de maio, en función dos parámetros que cumpra cada territorio.

Fase 0

Transporte público e taxis. Será imprescindible e obrigatorio levar máscara para utilizar calquera dos sistemas de transporte público, así como os taxis e os VTC (Vehículos de Transporte con Condutor). Os traballadores deses servizos que teñan contacto directo cos viaxeiros deberán ir igualmente protexidos, ademais de ter acceso a solucións hidroalcohólicas. Para garantir que isto sexa posible, o presidente, Pedro Sánchez, anunciou que as administracións farán unha nova repartición de material aos usuarios. Seis millóns de máscaras ofreceraas o Executivo, outros sete a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), e un millón e medio máis serán entregadas por ONG.

Respecto a a ocupación, nos vehículos de ata nove prazas poderán desprazarse dúas persoas por fila, debendo garantirse, en todo caso, a máxima distancia posible entre os seus ocupantes. Nos autobuses e nos transportes ferroviarios nos que se deba ir sentado non poderán ser ocupados máis da metade dos asentos. Nos primeiros manterase sempre baleira a fila posterior ao condutor. Naqueles medios con plataformas para ir de pé, establecerase como referencia para esas zonas a ocupación da metade das prazas sentadas dispoñibles e a medida de dous viaxeiros por cada metro cadrado.

Apertura de comercios. Comercios comerciantes polo miúdo de menos de 400 metros poderán levantar a persiana pero deberán atender á súa clientela con cita previa. Ademais cada traballador só poderá ocuparse dun cliente, que no caso das barberías, por exemplo, deberá manter unha distancia mínima de dous metros co resto. Se non é posible, será obrigatorio o uso de máscaras tanto para el como para o empregado. Estes establecementos deberán ter igualmente un horario preferente para maiores de 65 anos, que deberá facerse coincidir coas franxas horarias dos seus paseos: de 10.00 a 12.00 e de 19.00 a 20.00 horas.

Os locais deberán limparse dúas veces ao día e os uniformes dos traballadores lavarse a diario. Se se utilizan os probadores terán que limparse cada vez que un cliente úseos e a roupa que se proben deberá tamén desinfectarse antes de volver á liña de venda. Non se poderán empregar os aseos máis que nos casos de urxente necesidade.

Comida para levar. Os bares e restaurantes poderán ofrecer un servizo de recollida de comida, sen poder consumir no local. Estes establecementos terán que contar unha separación a través de biombos entres os empregados e os clientes, mentres que estes últimos deberán manter unha separación aproximada de dous metros, cun aforo dunha persoa por cada traballador.

Reformas. Nas vivendas deshabitadas e nos locais pechados poderanse realizar obras menores, sempre que os obreiros eviten o contacto cos veciños. Queda limitada a circulación de traballadores e material polas zonas comúns dos edificios. Deberán quedar marcados os percorridos que estes poden realizar e que non poderán ser pasados. A entrada e saída ao comezo e fin da xornada queda regulada e incorpóranse todas as regras de prevención de riscos.

Queda establecida como excepción, e por tanto autorizado o acceso, a aquelas zonas ás que haxa que pasar para realizar operacións puntuais de conexión coas redes de servizos do inmoble necesarias para acometer as obras.

Vehículos privados. En cada coche de ata nove prazas poderán desprazarse dúas persoas por cada fila de asentos, sempre que utilicen máscaras e respecten a máxima distancia posible entre os ocupantes.

Deporte profesional. O Ministerio de Sanidade aceptou o protocolo sanitario presentado polo Consello Superior de Deportes (CSD) para o regreso dos deportistas profesionais aos adestramentos de forma individual ao aire libre.

Arquivos. As consultas deben seguir sendo preferentemente telemáticas pero nos casos nos que sexa imprescindible o investigador poderá acceder aos arquivos físicos. Deberá levar os seus propios medios informáticos, porque os de uso colectivo non estarán dispoñibles, e poderá consultar un máximo de dez documentos, que despois terán que estar en corentena. Darase prioridade aos procedementos administrativos e xudiciais.

Fase 1

Reunións. Poderán celebrarse encontros reducidos con familiares ou amigos, que poderán ter lugar tanto na rúa como nun domicilio particular, pero nos que o máximo será de dez persoas, a condición de que non formen parte dun grupo de risco, o que exclúe a anciáns ou enfermos. Sanidade lembra qeu deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades para a prevención da Covid-19.

Vehículos privados e desprazamentos. O Goberno permitirá circular con todas as súas prazas cheas aos vehículos de ata nove asentos, sempre que os ocupantes vivan na mesma casa. En caso de non vivir xuntos, só poderanse ocupar dúas prazas por cada fila de asentos, mantendo as distancias, e cada pasaxeiro deberá utilizar máscaras ou outro dispositivo de protección. Se están empadroados no mesmo lugar, o uso de máscara é recomendable. Os desprazamentos non poderán superar os límites da provincia.

Terrazas. A pesar de que nun principio se estableceu un aforo máximo do 30% da capacidade para as terrazas de bares e restaurantes, as protestas dalgunhas asociacións de hostaleiros provocaron que o Goberno subise esa porcentaxe, ao final, ao 50%. Esta norma afecta tanto as terrazas que estean na vía pública como ás que se atopen dentro do espazo do establecemento, sempre que sexa ao aire libre. Os encontros nelas serán igualmente dun máximo de dez persoas, e deberán manterse as normas de seguridade establecidas, fundamentalmente hixiene de mans e unha distancia de seguridade de polo menos dous metros ou o uso de máscara.

Comercios. Poden abrir aqueles de máis de 400 metros cadrados coas mesmas condicións que na fase 0, sen necesidade de cita previa pero mantendo as medidas de hixiene e reducindo ao 30% o aforo total. Aquí inclúense os centros comerciais. Salvo que poida manterse a distancia de dous metros, os ascensores só poderán ser utilizados de forma individual.

Hoteis e aloxamentos turísticos. Poden abrir cunha ocupación non superior a un terzo, sempre que queden excluídas as zonas comúns e mantendo certas restricións de seguridade.

Lugares de culto. Mesquitas ou igrexas poderán reabrir tamén co límite de ocupación ao 30%. Será posible ademais acudir a velorios cun número limitado de persoas: quince en caso de ser ao aire libre e dez en lugares pechados. A participación na comitiva para o enterramento ou na despedida para a cremación restrínxese a un máximo de quince asistentes.

Mercadillos. Poderán volver á súa actividade, cando o Concello correspondente decídao, cunha cuarta parte dos postos de venda e unha afluencia inferior a un terzo do aforo para garantir que se mantén a distancia de seguridade. Nestes casos, igual que nos establecementos e locais deberá haber ao dispor das público papeleiras, se é posible con tapa e pedal. Ditas papeleiras deberán ser limpadas de forma frecuente e polo menos unha vez ao día.