O 68% dos españois prefire a incineración ao tradicional enterro

A Organización de Consumidores aprecia un importante cambio cultural que fai da incineración a opción preferida fronte ao enterro (68% fronte ao 18%)
Publicado por o día 01/11/2018 na sección de OCU,Social

O 68% dos españois prefire a incineración ao tradicional enterro

A Organización de Consumidores e Usuarios ( OCU) realizou unha enquisa para coñecer a satisfacción dos españois cos servizos funerarios e os seguros de decesos tras a morte dun familiar, así como o impacto que ten este episodio na economía familiar.
 
Para iso, OCU contou coa experiencia e a opinión de 856 persoas entre 40 e 80 anos, todas elas directamente involucradas nas decisións sobre os servizos funerarios tras a morte dun familiar no últimos cinco anos.
 
En España segue sendo moi habitual contar cun seguro de decesos para xestionar os trámites e cubrir os gastos de todos os servizos funerarios. Segundo os resultados do estudo de OCU, tres de cada catro falecidos españois dispoñían de seguro de decesos, moi por encima do resto de países da nosa contorna, onde estes seguros son practicamente inexistentes.
 
Ademais, a enquisa revela que o 72% dos familiares que se beneficiaron destes seguros móstranse moi satisfeitos cos servizos prestados polas aseguradoras (non existen diferenzas significativas de satisfacción entre as tres principais compañías). Con todo, algúns tamén resaltan algunha desvantaxe ao contratar este tipo de seguros, como que diminúe a marxe de elección (o 36% tivo que conformarse coa compañía funeraria imposta pola aseguradora) ou que non sempre cobren todos os gastos.
 
Para OCU, desde o punto de vista puramente económico, este tipo de seguros non son aconsellables. Mesmo, en ocasións, pode supoñer gastar ata dúas ou tres veces máis do que custaría un funeral abonado en man. Aínda así, moitos españois ségueno considerando unha opción interesante por permitir liberar aos familiares de realizar unha serie de trámites e decisións nun momento particularmente difícil.
 

Canto custa un funeral?

 
Segundo os datos da enquisa realizada pola Organización de Consumidores, o custo dun servizo funerario medio en España rolda os 3.300€. Aínda así, OCU advirte que existen notables diferenzas dependendo dos servizos elixidos e segundo a comunidade autónoma. O estudo de OCU revela que un de cada catro funerais custou 4.200 euros ou máis e que o 45% dos enquisados descoñecía por completo cal sería o custo.
 

Satisfacción coas funerarias

 
Os resultados da enquisa de OCU revelan que, en xeral, as compañías funerarias cumpren satisfactoriamente a súa función: os enquisados puntúanas cun 7,9 sobre 10 e só un 15% móstrase descontento co servizo recibido.
 
Con todo, tamén destacan algúns aspectos que non son ben valorados. Por exemplo, máis da metade dos usuarios sentiron presionados para contratar produtos e servizos máis caros, o 23% suspende ás compañías pola diferenza entre o custo estimado e o real e dous de cada dez decláranse insatisfeitos co detalle e transparencia na facturación.
 

As preferencias están a cambiar

 
En canto ás preferencias persoais de fronte ao funeral, o 63% dos enquisados di telo claro para cando chegue o momento, un 25% apenas llo expuxo e un 12% declara que, a pesar de pensalo, aínda non decidiu que opción prefire.
 
Segundo OCU, as vontades dos enquisados respecto a o seu propio funeral son moi variadas, pero apréciase un moi importante cambio cultural que fai da incineración unha opción preferida ao enterro (68% fronte ao 18%), ao contrario do que sucede hoxe, o 58% dos españois son enterrados sen incinerar. Ademais, entre aqueles que manifestan preferir a incineración, o 45% desexaría que as súas cinzas se esparcieran na natureza.
 
Por último, os resultados desta enquisa revelan que a vontade do defunto cúmprese no 95 % das ocasións.