O centro de saúde de Navia incorporou un novo odontólogo e un hixienista dental

A ampliación do horario das consultas en xornada de tarde, supón un feito de especial interese sobre todo para a poboación traballadora e escolar
Publicado por o día 06/02/2019 na sección de Galicia,Sanidad,Vigo

O centro de saúde de Navia incorporou un novo odontólogo e un hixienista dental

A EOXI de Vigo dotou ao centro de saúde de Navia cun novo odontólogo e un hixienista dental, que se incorporaron este luns á Unidade de Saúde Bucodental do devandito centro sanitario.

Estes novos efectivos, que veñen a sumarse ao outro equipo de profesionais xa existentes (odontólogo e hixienista), posibilitan a oferta de atención bucodental na xornada de tarde. Isto é, desde esta semana, a poboación poderá recibir estas prestacións na xornada vespertina.

Con estas novas incorporacións, o SERGAS da cumprimento ao compromiso adquirido con este centro sanitario de ir incrementando as súas prestacións e recursos na medida que vaia incrementando a poboación asignada ao mesmo. Neste momento, a poboación é de 13.735 usuarios, da que 3.133 é poboación infantil.

Hai que recordar que hai pouco máis dun ano iniciouse a xornada de tarde, o que supuxo unha importante dotación de persoal, cuantificada en 11 novos profesionais: 2 médicos de familia, 1 pediatra, 1 odontólogo, 1 hixienista dental, 1 fisioterapeuta, 3 enfermeiras, 1 TCAE e 1 PSX (persoal de servizos xerais).

En total, a día de hoxe, o cadro de persoal de Navia esta composto por 34 profesionais: 8 médicos de familia, 3 pediatras, 9 profesionais de enfermaría, 2 TCAEs, 3 fisioterapeutas, 1 matrona, 2 odontólogos, 2 hixienistas dentais e 4 PSX (persoal de servizos xerais).

Mellora da atención sanitaria

Estas novas dotacións asistenciais incrementaron considerablemente a calidade prestada á poboación, dada a mellora da accesibilidade horaria ofertada. A ampliación do horario das consultas en xornada de tarde, supón un feito de especial interese sobre todo para a poboación traballadora e escolar.

Outra das vantaxes da xornada de tarde, ademais da realización de consultas ordinarias, é que permite atender as urxencias dos usuarios adscritos no propio centro de saúde, o que representa unha gran mellora cualitativa: a proximidade de domicilio, xa que os pacientes con algunha urxencia non teñen que desprazarse a outros puntos de atención urxente senón que de primeira instancia poden acudir ao seu centro de saúde habitual.

Ademais da actividade asistencial, ordinaria e urxente, tamén poderanse realizar trámites administrativos, como son na cita previa, os cambios de médico, a modificación da tarxeta sanitaria individual ou a xestión do arquivo de historias clínicas.

15 Unidades saúde bucodental

A área sanitaria de Vigo conta con 15 Unidades de Saúde Bucodental nos centros de atención primaria, para facilitar a accesibilidade a este servizo a todas e todos os usuarios. Estas unidades están formadas por médicos especialistas, odontólogos e hixienistas dentais. A saúde bucodental é un aspecto importante da saúde e do benestar xeral da sociedade, e debe considerarse como unha actividade fundamentalmente preventiva incluída na práctica diaria da Atención Primaria. En concreto, as prestacións existentes en Galicia están dirixidas á poboación infantil de idade pediátrica entre 6 e 14 anos, e tamén ás mulleres xestantes e ao colectivo de adultos en grupo de risco.

Neste senso, os especialistas realizan actividades curativas -tratamento de procesos agudos bucodentais incluíndo as extraccións de pezas dentarias e obturacións en pezas definitivas (en nenos de 6 a 14 anos)- e actividades preventivas como selados nos nenos para prever a carie, revisión trimestral e aplicación flúor ás embarazas e educación sanitaria en materia de saúde e hixiene bucodental.

Convén destacar que as doenzas bucodentais máis frecuentes son a carie dental e a enfermidade periodontal. Ámbalas dúas son susceptibles de prevención coas medidas dispoñibles na actualidade. Ademais, estas enfermidades son máis facilmente tratables nos seus estadios iniciais, polo que é importante garantir as revisións periódicas.

Comentar noticia

Your email address will not be published.