O colexio de médicos da provincia de Pontevedra decepcionado tras a última reunión mantida polo consello galego de colexios de médicos coa consellería de sanidade

Publicado por o día 14/10/2018 na sección de Sanidad

O colexio de médicos da provincia de Pontevedra decepcionado tras a última reunión mantida polo  consello galego de colexios de médicos coa consellería de sanidade

A tónica habitual destas reunións, e a do pasado luns non é unha excepción, é a falta de avances significativos nos diversos temas propostos polos Colexios e que son, sen dúbida, de gran importancia para a profesión.

Na reunión desta semana debateuse sobre as bases, recentemente aprobadas e publicadas, do modelo de Carreira Profesional do SERGAS, un modelo que non satisfai en absoluto a este organismo ao non estar incluídos algúns colectivos de profesionais médicos, e pola deliberada exclusión dos Colexios Profesionais dos Comités de Avaliación e da súa participación na elaboración dos baremos de méritos.

Tamén se tratou sobre o modelo asistencial de Atención Primaria e de PACs, sen conclusións definitivas tras o fracaso dos grupos mixtos de traballo creados en 2015 para a reordenación da Primaria; para este Colexio os problemas do colectivo seguen sendo os mesmos e non se afrontan as necesarias solucións pola falta de vontade política, sen dúbida condicionada pola persistencia dos recortes económicos en sanidade.

Outros asuntos que na reunión puxéronse sobre a mesa foron a necesidade de prever a saturación das urxencias hospitalarias por picos de demanda estacional, e a xestión de traslados por urxencias pediátricas a Centros de referencia na área de Pontevedra. Ademais, comentouse a situación xerada pola recente sentenza do xulgado do Contencioso número 2 de Pontevedra, referente á provisión da xefatura de servizo de Psiquiatría do CHOP.

O Colexio de Médicos da provincia de Pontevedra tamén expresou á Consellería de Sanidade a súa preocupación pola declaración de pre-concurso de acredores do Hospital POVISA e a repercusión que iso poida ter para os profesionais médicos que prestan servizos no devandito Centro. Profesionais excelentemente cualificados como recoñecen Asociacións Científicas Internacionais; o Colexio valora o esforzo que día a día veñen realizando para garantir coa máxima calidade a atención dada aos pacientes da súa Área. Respecto diso, a Consellería trasladounos que se está traballando coa Xerencia do Centro para tratar de buscar unha solución á situación actualmente exposta, garantindo sempre os dereitos dos cidadáns para recibir unha asistencia sanitaria de calidade.

O Colexio desexa expresar publicamente, e unha vez máis, a súa preocupación por todos os problemas sanitarios expostos, á vez que ofrece á Administración a súa leal colaboración para a procura das necesarias solucións, sempre dentro dun espírito construtivo e se se afrontan o máis axiña posible con vontade política positiva.