O Colexio de Médicos de Pontevedra súmase ás reivindicacións dos médicos de Atención Primaria

Con motivo do Día da Atención Primaria, denuncia a deterioración da atención sanitaria como consecuencia dos recortes que sufriu a Sanidade nos últimos anos
Por o 11/04/2019 | Sección: Sanidad
O Colexio de Médicos de Pontevedra súmase ás reivindicacións dos médicos de Atención Primaria
Compartir en:
O Ilustre Colexio de Médicos de Pontevedra sumouse ás reivindicacións profesionais que expuxeron os médicos de Atención Primaria, con motivo da celebración, hoxe 11 de abril, do Día da Atención Primaria promovido polo Foro de Médicos de Atención Primaria. Neste sentido, o Colexio de Médicos de Pontevedra quere facer público o seu apoio ás demandas de índole laboral que realizaron estes profesionais, e ofrece a maior e ofrecendo a maior colaboración á Administración Sanitaria para implementar unha serie de medidas que consideramos resultan necesarias e urxentes.
 
A deterioración da Atención Sanitaria, en xeral, e a Primaria en particular, consecuencia sen dúbida dos recortes sanitarios acontecidos nos últimos anos, foi obxecto de tratamento e discusión en catro Mesas de traballo celebradas no 2016, nas que participaron a Administración Sanitaria de Galicia, os Colexios de Médicos e as Sociedades Científicas de Atención Primaria no ano 2.016. Naquelas reunións de traballo, os profesionais expuxeron unha serie de medidas plasmadas nun documento de consenso, que era necesario articular dentro dunha política de reordenación para a Atención Primaria. O tempo pasou, máis de tres anos, e a falta de avances na implementación de @dicha medidas provocou que a situación evolucionase cara a unha maior deterioración, que está a impedir a práctica profesional no máximo nivel de excelencia, tal e como desexamos o colectivo médico e ademais demándanos a cidadanía.
 
Resulta necesario para este Colexio un esforzo adicional na política de Recursos Humanos, especialmente no que afecta a novas contratacións e xubilacións, de forma que se que garanta a fidelización dos profesionais ao Sistema, dotándolles das mellores condicións para a súa desempeño profesional, sempre no marco dos debidos acordos cos interlocutores sociais e da forma que regula o marco xurídico. Neste contexto, o incremento das prazas de formación, paralelamente ao empoderamiento dos titores docentes, demandado periodicamente polas organizacións profesionais, é unha cuestión que non admite maior demora.
 
A homoxeneización do petitorio de probas a Atención hospitalaria para os diferentes Centros de Saúde é outra ferramenta que este Colexio considera necesaria para facilitar a boa práctica profesional do médico de Primaria. A xestión proactiva das axendas de citación desde as Xefaturas de Servizo dos Centros de Saúde redundará, sen dúbida, nunha maior eficiencia da asistencia prestada e axilizará a resposta do sistema, que ademais debe apoiarse nunha maior axilidade dos procesos diagnósticos compartidos a través da telemedicina, cun control sobre tempos de resposta nas consultas expostas desde o primeiro nivel asistencial.
 
Finalmente este Organismo considera que debe afrontarse, e o máis axiña posible, unha modificación do Organigrama xerárquico das estruturas organizativas de xestión integrada co obxectivo de dotar ás Direccións de Atención Primaria das capacidades para exercer
 
potestativamente a xestión funcional dos Centros de Saúde, e establecendo un orzamento propio para Atención Primaria, facilitando iso unha optimización e resposta das necesidades que, con urxencia, están a reclamar os Centros de Saúde.

Comentar noticia

Your email address will not be published.