O concello de Arbo, acometerá melloras nos accesos a Paravedra, en Mourentan

O concello de Arbo, ten concedida unha subvención do Plan Concellos 2018-2019- Liña Investimentos, da Deputación provincial con destino ao financiamento do 100% do investimento para óbraa ‘Acceso a *Paravedra’ por un importe de 70.545,21 euros.

O obxecto deste proxecto, -segundo infórmase desde o Concello- é reparar o viario –ademais de amplialo- polo mal estado no que se atopa cun firme totalmente deteriorado e con fochancas en diversas zonas o que fai perigoso o paso de vehículos e de peóns.

O pavimento estará formado por formigón roto e baixo o mesmo estenderase unha capa de zahorra artificial. Ademais fará falta realizar cinco muros de contención de mampostería nas zonas indicadas nos planos. Repoñerase a rede de drenaxe de pluviais existente, así como unha rede de rega. Será necesario o retranqueo, de acordo ao definido nos planos do proxecto. Así mesmo modificarase o rasante do mesmo puntualmente, para lograr *sobreanchos nalgunhas zonas, mantendo os accesos ás leiras. A lonxitude total do viario é de 220 metros.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM