O Concello de Vilagarcia saca a licitación a mellora de servizos e urbanización da rúa O Freixo por 148.600 euros

Os veciños da rúa O Freixo, en Vilaxoán, están a un so paso de ver como se resolven os problemas de accesibilidade e de inundacións que sofren dende hai anos no estreito vial que da acceso as súas vivendas. Será mediante a execución das obras proxectadas polo Concello de Vilagarcía e que acaban de sacarse a licitación cun investimento de 148. 571 euros. As empresas interesadas dispoñen de prazo ata o día 9 de febreiro para presentar as súas ofertas para realizar a obra que ten un prazo de execución de 3 meses. O Concello financia a actuación a través do POS 2020 da Deputación de Pontevedra.
Publicado por o día 22/01/2021 na sección de Galicia,Vilagarcia

O Concello de Vilagarcia saca a licitación a mellora de servizos e urbanización da rúa O Freixo por 148.600 euros

As obras previstas no proxecto consistirán en ensanchar o vial actual ata a aliñación prevista no P.X.O.M., de xeito que dispoña do ancho suficiente para garantir a accesibilidade na zona e mellorar a seguridade viaria tanto para condutores como para peóns os que, ata o de agora, carecían de beirarrúas e apenas de espazo para transitar á vez que un coche. O ensanche requirirá o retranqueo dun muro de peche.

O proxecto prevé tamén o soterramento das canalizacións de servizos de telecomunicacións, alumeado público e electricidade, así como a mellora e ampliación das redes de abastecemento de auga, saneamento e recollida de pluviais. A mellora nos dous últimos servizos suporá evitará o colapso e atasco das canalización de augas residuais que se producen en ocasións polo obsoleto da instalación e tamén que a rúa se anegue coa chuvia. Os traballos rematarán coa construción de beirarrúas, pavimentación da calzada e instalación de luminarias led.

Compra de terreos

A mellora na Rúa do Freixo é unha actuación que demandaban dende hai tempo os veciños da zona debido ás inundacións que sofren en época de choiva e tamén polos problemas que se rexistraban coa rede de saneamento, que non se podía arranxar debido a que a estreitura da vía impedía o acceso da maquinaria. O goberno local salvou este impedimento negociando e, posteriormente, adquirindo á empresa Coínba unha franxa de terreo que permitise dar maior amplitude á rúa. A franxa de terreo de 551 metros cadrados de superficie comprouse por 15.000 euros. Tras ter formalizada a adquisición, o Concello tivo que encargar un estudo topográfico para garantir o correcto trazado e funcionamento das redes de saneamento e pluviais a instalar e, a continuación, redactouse o proxecto técnico e de obra que agora se saca a licitación.