O Concello leva a pleno o expediente de expropiación dos terreos para a ampliación do cemeterio de A Romea

O terreo delimitado para tal fin ocupa unha superficie de 15.394, 69 m2, o que permitirá a creación dunhas 3.100 novas prazas
Publicado por o día 16/01/2019 na sección de Galicia,Lalín

O Concello leva a pleno o expediente de expropiación dos terreos para a ampliación do cemeterio de A Romea

O Concelleiro de Urbanismo e tenente de alcalde, Nicolás González Casares, informa de que o Goberno municipal vai levar ao próximo Pleno o expediente de expropiación de terreos e bens necesarios para a ampliación do cemiterio municipal de A Romea vencellado á modificación puntual nº 13 do PXOM de Lalín. A elección destes terreos para a ampliación do camposanto foi solicitada expresamente polo Concello de Lalín co fin de solventar o déficit existente na capacidade deste equipamento público básico para as necesidades sociais comunitarias da poboación. Deste xeito, entre os acordos incluídos no expediente que se levará á próxima sesión plenaria figuran a aprobación do Proxecto Parcelario e Valoración de Bens para a ampliación do cemiterio, redactado polo asesor urbanístico municipal, Javier Bugallo, e en base ao que se procederá á adquisición mediante expropiación dos terreos e bens afectados pola execución do referido proxecto. Tamén se aprobará a relación individualizada de persoas, bens e dereitos afectados que se indican no documento e notificarase individualmente o acordo a cantas persoas figuren como interesadas no procedemento expropiatorio, dando así inicio ao mesmo.

O Concello de Lalín conta cun orzamento de 90 mil euros procedentes do Plan de Concellos da Deputación de Pontevedra para acometer esta iniciativa.  O cemiterio de A Romea ocupa unha superficie total de 16.710 m2. Dispón dunha capacidade máxima de 4.092 enterramentos, distribuídas ente 622 sepulturas (cada unha con capacidade para 6 corpos) e en 360 nichos individuais. A pesar de que o Concello vén de crear 90 novos nichos e  30 sepulturas, existe a necesidade de ampliar a curto prazo a  capacidade deste camposanto municipal ao estar saturado. Esta situación agrávase dada a alta taxa de mortalidade e o avellentamento da poboación, ao que hai que sumar a falta de máis instalacións no casco urbano.

Deste modo, o terreo delimitado para a ampliación do actual cemiterio municipal ocupa unha superficie de 15.394, 69 m2 e sitúase nos terreos lindeiros cara o este, que están clasificados polo planeamento municipal como Solo Rústico Común.  Esta extensión pemitiría aumentar a capacidade do cemiterio nuns 3.100 novos nichos, o que  representa garantir este servizo básico cidadán durante polo menos unha década.

Segundo sinalou González Casares, “o proxecto para esta actuación urbanística terá en conta a ampliación do cemiterio salvagardando na medida do posible o bosque existente nos terreos que se van adquirir e conservando aquelas árbores de máis porte”. “Así mesmo” -engadiu- “optarase por un modelo de nichos máis que de sepulturas para optimizar en todo o posible o espazo dispoñible e tamén se contemplará a a instalación de columbarios”. O concelleiro explica que os custes estimados para a execución da ampliación do camposanto municipal de A Romea roldarán os 200.000 euros, tal e como tamén se recolle na documentación da MP 13 do PXOM. Estes custes comprenden tanto os traballos de urbanización como a obtención do solo.

Comentar noticia

Your email address will not be published.