Por Victoria Portas | O informe de COESPE sobre a Mochila Austríaca

Por o 07/04/2019 | Sección: Economía,Opinión
Por Victoria Portas | O informe de COESPE sobre a Mochila Austríaca
Compartir en:

Calquera medida de choque que pretenda neutralizar o desaxuste social e económico, de inxustiza e desprotección, con présa e sen consenso con todas as capas sociais, o único que xerará é máis crise e máis inxustiza social. Por iso os gobernos necesitan disfrazar estas medidas a través dos mal chamados pactos sociais.

Hoxe temos un novo escenario, a nova reforma, a mochila Austríaca: Algunhas persoas pensarán que é utopía, pero o PSOE e CS pactárono no seu primeiro intento de goberno, pouco despois o PP e CS ratificárono como acordo de goberno, deixouse en compás de espera, non esquecido, e que se volveu a mencionar nas últimas sesións do Pacto de Toledo.

Imos tentar explicalo paso a paso, para poder entender onde preténdellenos levar.

PRIMEIRO: AUSTRIA – ESPAÑA

É de gran relevancia o poder comparar a situación de ambos os países para ver desde que punto parte cada un.

Outros datos de interese de Austria serían:

Cesta básica non supera o 10% do soldo mensual.

O aluguer medio é de 500 a 600 €

O litro de gasolina 1,20 €.

Banda ancha da internet 25 € mensuais.

Transporte mensual completo 50 €.

IVE xeral 20%.

O índice medio deste País dentro da UE é do 123,1 % ( 23,1 % sobre o 100% ). Desagregación industrial da súa economía:

O 57 % de 1 a 4 traballadores, o 20,9 % de 5 a 9 traballadores, un 12 % de 10 a19, un 7 % de 20 a 49, un 1,8 % de 50 a 99 e só o 1,3 % ten máis de 100 traballadores.

SEGUNDO: EN QUE CONSISTE A MOCHILA AUSTRÍACA?

A Mochila Austríaca consiste en implantar un único contrato, teoricamente fixo onde as empresas no canto de pagar despedimentos só no momento de efectualos, o que fan é achegar cada mes un 1.53 % sobre o salario bruto do traballador a un fondo de capitalización independentemente do contrato que se teña. Permitindo ao traballador dispoñer do mesmo no momento que é despedido xa que non recibiría outro tipo de indemnización, ou ben cando desexe crear a súa propia empresa ou deixalo para que complemente a súa pensión de xubilación chegado o día.

*Austria: Antes da implantación da mochila, non existía indemnización ata o terceiro ano de contratación.

TERCEIRO: QUE SUPOÑERÍA A MOCHILA EN ESPAÑA?

Primeiro a conversión de todos o contrato unicamente en dous, e que economicamente supoñería o seguinte para os traballadores ***:

** Os cálculos realizáronse sempre sobre un salario bruto de 1500 €/mes 21.000€/ano.

** As indemnizacións actuais, proveñen do peto da empresa, o 1.53% da mochila cho detrae o empresario de ti nómina para ingresalo no fondo que el queira.

Conclusión:

Os empresarios poderán despedir sen custo, acaban coa negociación dos convenios, a antigüidade, ou calquera dereito conseguido ata ese momento. En España hai tres millóns de parados, un exército para suplir a traballadoras e traballadores reivindicativos, simplemente porque devanditos parados están a sufrir miseria e precariedade.

Segundo, actualmente as Indemnizacións están exentas de tributar, mentres que a mochila ao ir a un fondo de capitalización que é xestionado por fondos privados (bancos, caixas e aseguradoras), o día que o traballador os necesite, serán considerados como rendementos de traballo e como tal, aumentan a base impoñible do IRPF provocando que aumenten os impostos que hai que pagar, actualmente de 0 a 12.450 € páganse un 19%, de 12.451 € a 20.200 € págase un 24%… e así sucesivamente.

Conclusión:

Aumento de impostos aos que menos rendas teñen. Imposición dobre sobre os Rendementos do Traballo.

Terceiro, ao ir a fondos de capitalización privados estarán sometidos a comisións en función do risco do fondo no cal o empresario os coloque, sendo actualmente as comisións no caso de renda fixa do 0.85%, en renda mixta o 1.30% e en variable 1.5 %, pérdase ou se gañe.

Se o investimento é equivocada o Estado garantirá o cento por cento do capital achegado cos impostos de todos e de todas.

Conclusión:

O diñeiro público traspásase a petos do capital financeiro, eles poderán xogar cos nosos salarios, e gañemos ou perdamos eles cobrarán igual as súas comisións. Risco do Capital = 0

Cuarto, e chegada a xubilación, que ocorre?

Cando o traballador chega á idade de xubilación e pretenda recupera a mochila teremos que lle aplicaron durante todos os anos que achegou comisións pola súa xestión polo que o acumulado descendeu, xa que actualmente non xeraría intereses pois todos os fondos están a dar rendibilidade negativa, e que ademais se desexa recuperalo xusto o tratamento fiscal é exactamente igual que o dun fondo de pensións privados, así que serán considerados como rendementos de traballo e como tal, aumentan a base impoñible do IRPF provocando que aumenten os impostos que hai que pagar, actualmente de 0 a 12.450 € páganse un 19%, de 12.451 € a 20.200 € págase un 24%… e así sucesivamente.

Se igualmente baixamos á realidade do mercado laboral actual, salarios de miseria e gran temporalidade, e senón recuperamos os dereitos laborais, os traballadores seguiremos longos períodos sen traballo polo que nos veremos obrigados a recorrer á mochila para poder sobrevivir, devandito rescate antes da idade de xubilación en Austria está a realizarse acosta de perder o 6% , e ademais unha vez chegada á xubilación o único que quedará na mochila é o seu nome, acusándollenos de mal aforradores e levándonos a pensións de supervivencia xa que se foi desmantelando o Sistema de Seguridade Social público para fomentar os fondos de capitalización privados.

Conclusión:

A mochila austriaca do mesmo xeito que o sistema chileno é unha fórmula de deterioración nos dereitos laborais da clase traballadora que alimenta os beneficios dos grandes empresarios, banca e aseguradoras á conta do despezamento do sistema público de pensións.

CUARTO: FACENDO UN PARALELISMO HISTÓRICO:

Esta medida que se nos quere implantar como moderna e nova, parécese ao comezo das pensións chamado entón retiro obreiro.

Hai 100 anos aprobouse o retiro obreiro e dentro das medidas as empresas achegaban unha cantidade a unha cartilla que poderían levar o capital aforrado dunha empresa a outra. Os maiores de 45 anos podían capitalizar cando chegaban aos 65 anos, e mesmo herdar ditas cantidades os seus familiares. Xestionaríase a través de entes privados que garantirían un 3,5 % de interese, podendo cobrar ata un 5 % de xestión do capital.

Quen patrocinou o desenvolvemento disto con máis afán?

Os sindicatos católicos gremiais, que se fixeron xestores de parte dese capital.

Que ocorría cando un traballador con cartilla esixía traballo e o abono do cupón, pois que os empresarios contrataban ao que non tenia cartilla porque lle saía máis barato.

Que paso con eses capitais?

Pois do mesmo xeito que a nosa hucha desapareceu.

Se hoxe implantásese esta mochila quen o xestionaría?

Os sindicatos e os do IBEX 35.

Cando chegase o momento da xubilación deses centos de miles volverían pedir un rescate como o banqueiros porque non habería diñeiro.

A única alternativa é a loita, a constancia e o estar presente en todas as negociacións, se queremos ter un futuro. Necesitamos unha organización de clase que defenda o presente e o futuro.

Informe de Victoria Portas sobre a mochila austríaca

Comentar noticia

Your email address will not be published.