O inicio das obras para a ampliación da estación de esquí de Cerler reactiva un proxecto que nunca debeu autorizarse

Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, SÉ/ BirdLife e WWF solicitan que se paralicen as obras da estación de esquí e invístanse recursos nun desenvolvemento sustentable do territorio.
Publicado por o día 25/09/2019 na sección de Ecologistas en Acción,Medio Ambiente,Social

O inicio das obras para a ampliación da estación de esquí de Cerler reactiva un proxecto que nunca debeu autorizarse

O día 12 de setembro comezaron as obras de ampliación da estación de esquí de Cerler polo val virxe de Castanesa. O proxecto sopórtase nunha declaración de impacto ambiental aprobada en 2010 e prorrogada sucesivas veces a pedimento do promotor ARAMÓN S.A. Á súa vez, está considerado polo Gobierno de Aragón como Proxecto de Interese Xeral para Aragón, o que conleva unha maior flexibilidade e laxitud á hora de conseguir os permisos e autorizacións. Por exemplo, non son necesarias as licenzas municipais e pódense realizar expropiacións aos propietarios dos terreos implicados.

ARAMÓN, composto a partes iguais por Ibercaja e o Gobierno de Aragón, está a incumprir polo menos un dos condicionantes aos que lle obrigaba a Declaración de Impacto ambiental, facer un estudo dos restos arqueolóxicos da zona dos traballos. Ese estudo non se fixo e por tanto a DGA, que autorizara as obras, viuse obrigada a paralas.

No Gobierno de Aragón e ARAMÓN mandan as mesmas persoas (Marta Gastón é ao mesmo tempo presidenta do Consello de Administración de ARAMÓN e Conselleira de Economía do Goberno), o que dá lugar a situacións sospeitosas. Hai meses que as diferentes asociacións que forman parte da Plataforma en Defensa das Montañas (PDMA) solicitaron información a diferentes departamentos da Deputación Xeral de Aragón, pero as organizacións ecoloxistas tan só recibiron unha resposta incompleta hai uns días.

Na devandita resposta, asegúrase que se fixeron os estudos e os informes aos que obrigaba a Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero non se entregaron. Por iso, WWF, SÉ/ BirdLife, Ecoloxistas en Acción, e Amigos da Terra declararon: “temos razóns para dubidar da súa calidade e axuste á nova normativa ambiental. Por exemplo, na zona avistáronse exemplares de oso pardo e lobo, especies en perigo de extinción, que non se contemplaban en dita DIA. A PDMA solicitou o proxecto pero dubidamos que exista. Quérese convencer aos desorientados socios de goberno aragonés de que é un proxecto novo, nese caso carecería de declaración de impacto ambiental e os promotores terían que empezar de novo”.

A ampliación das pistas de esquí de Cerler por Castanesa é un proxecto que se xestou nos anos previos da burbulla inmobiliaria e que pretendía construír unhas 4.500 segundas residencias, case todas no mesmo val do municipio de Montanuy. A anulación do PGOU de Montanuy polo Tribunal Supremo e a picada da burbulla inmobiliaria parecía facer crer que ARAMÓN e a DGA esquecéronse do proxecto.

O anuncio en marzo da Conselleira de Economía que ditaba “comezaremos en xuño e temos 40 millóns de euros”, puxo en alerta ás organizacións ecoloxistas. Segundo declararon, “así nos decatamos de que o Concello de Montanuy, dous meses despois da anulación do PGOU, encargou un estudo estratéxico para facer un novo plan urbanístico e un ano máis tarde, o arquitecto que participou no anterior plan errado comezou a elaborar a primeira fase do PGOU”.

Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, SÉ/ BirdLife e WWF pediron información ao Concello fai máis de catro meses, sen que se lles facilitou, incumpríndose a lei de transparencia. Tampouco se especificou de onde van saír os 40 millóns de euros en que se estima o custo do ‘novo’ proxecto.

Evidentemente, as condicións económicas non melloraron e o mercado inmobiliario segue en crise. As condicións ambientais han empeorado e o cambio climático é cada día máis evidente, como o demostran diferentes estudos científicos. Incluso os estudos do Observatorio Pirenaico para o Cambio Climático, cuxa páxina web di textualmente: “Nos últimos anos este sector (o turismo de inverno) foi identificado como extremadamente vulnerable para os efectos do cambio climático”.

Castanesa Neve (empresa do Grupo ARAMÓN) investiu máis de 20 millóns de euros en comprar praderías que o Concello recalificó a terreo urbanizable, pero seguen sendo prados. O diñeiro inxectado a algúns veciños só serviu para que a poboación diminuíse en case 100 veciños nos 4 anos seguintes. Non serviron para paliar o despoboamento, principal argumento utilizado para apoiar o despropósito. Curiosamente, o Gobierno de Aragón acaba de recortar 36 millóns de euros (o 30% do orzamento) nos programas Leader para desenvolvemento rural.

Se ARAMÓN deixa caducar o Impacto Ambiental, a empresa Castanesa Neve deberá crebar, e ARAMÓN terá que apuntarse no balance de perdas máis de 35 millóns de euros. Isto deixará á empresa nunha situación económica insustentable que afectaría aos seus numerosos acredores.

As organizacións ecoloxistas han manifestado que “o Gobierno de Aragón é cómplice dun proxecto absurdo desde todos os puntos de vista, económico, ambiental e social. O uso de diñeiro público para defender escuros intereses privados non é lexítimo e pode constituír un delito de malversación”. Por iso, esixiron que este proxecto descártese definitivamente e destínense os recursos para procurar un desenvolvemento territorial equilibrado e eficaz, tamén nas extensas áreas rurais aragonesas que non teñen unha estación de esquí.