O PP propón cinco eixos fundamentais para mellorar o servizo de transporte público, xa que o modelo actual está ancorado nos anos 90

O grupo municipal do Partido Popular suxire que se lle dea un maior protagonismo ás persoas usuarias, medindo periodicamente o seu grao de satisfacción, ademais de realizarse unha reorganización
Publicado por o día 10/09/2019 na sección de Galicia,Partido Popular,Política,Vigo

O PP propón cinco eixos fundamentais para mellorar o servizo de transporte público, xa que o modelo actual está ancorado nos anos 90

O Partido Popular propón cinco eixos fundamentais para mellorar o servizo de transporte público, xa que o modelo actual está ancorado nos anos 90. Iniciouse o procedemento para aprobar o Regulamento do Servizo de Transporte Urbano de Viaxeiros en autobús, un trámite legal para que se produza o contrato de concesión de servizos.

O grupo municipal do Partido Popular considera que o servizo de transporte urbano de viaxeiros é un servizo público esencial e debe prestarse en condicións de igualdade e non discriminación, calidade e eficacia, accesibilidade e sustentabilidade.

O portavoz asegura que “o actual modelo está claramente superado, está ancorado nos anos 90. O servizo de autobús non funciona e debemos deseñar e regular a mobilidade urbana do século XXI”. E, nese sentido, o PP propón cinco eixos fundamentais:

1. Debe darse maior protagonismo ás persoas usuarias. Os modelos para a xestión de liñas e paradas teñen que ter en conta as experiencias e as necesidades da cidadanía e non só os estudos de tráficos ou a ocupación das liñas. Debe medirse periodicamente o grao de satisfacción dos usuarios.
2. Debe facerse unha reorganización completa que pilote sobre máis lineas e maiores frecuencias e atender as novas necesidades da cidade: o Hospital Público Álvaro Cunqueiro, a nova Ciudad da Xustiza, a nova estación intermodal, entre outras. Así mesmo, hai que facer unha reorganización completa das liñas nos barrios e parroquias. Tamén crear liñas específicas e directas ao aeroporto desde a estación intermodal e desde localizacións estratéxicas do centro da cidade.
Neses puntos (intermodal, Estación Marítima, aeroporto, Universidade, auditorio, hospital, polígonos industriais, etc.) haberá que superar o modelo de parada creando nodos que permitan a adquisición de billetes de transporte urbano e interurbano, zonas de espera e mesmo que dispoñan de información multimedia actualizada a tempo real. Nas paradas, tamén deberá haber información completa e en tempo real e dispoñer de wifi.
3. O servizo de transporte público urbano de viaxeiros debe ser un servizo conectado, no que as novas tecnoloxías implantar de maneira decidida, transversal e en mellora continua. Tanto para a xestión do servizo como para a relación das persoas con el. As persoas usuarias teñen que poder acceder ao servizo utilizando o seu teléfono móbil e, a través del, coñecer os tempos de espera e as frecuencias en tempo real. A través das terminais móbiles, a concesionaria do servizo debe coñecer en tempo real a afluencia de persoas a unha parada ou a unha zona da cidade. Mediante unha aplicación pódese saber cantos usuarios están a reclamar o servizo en determinados puntos en franxas horarias concretas e onde estanse desprazando ou queren facelo. O Regulamento debe garantir este modelo de relación e de xestión.
4. O servizo público debe ser sustentable. A frota que presta o servizo debe, gradualmente, adaptarse ás melloras tecnolóxicas na mobilidade eléctrica ou híbrida e aos combustibles menos contaminantes.
5. Debe facerse unha revisión das tarifas. Hai que adaptar as tarifas á realidade social e económica da cidade.

“Vigo ten unha oportunidade histórica que só se dá unha vez en décadas. O alcalde ten a responsabilidade de facer unha transformación radical dun servizo esencial na cidade, de facer un servizo do século XXI”, conclúe Alfonso Marnotes.