O PPdeG presentará unha moción para incrementar o número de mesas en terrazas e para suprimir a taxa pola súa instalación en 2020

O PPdeG presentará unha moción nos concellos para modificar os espazos públicos dispoñibles que permitan incrementar o número de mesas en terrazas dos establecementos de hostalería e resolverá as solicitudes de permiso coa máxima celeridade posible.
Publicado por o día 13/05/2020 na sección de Coronavirus,Partido Popular,Política

O PPdeG presentará unha moción para incrementar o número de mesas en terrazas e para suprimir a taxa pola súa instalación en 2020

Así mesmo, por motivo da pandemia do COVID-19, solicitarase a modificación da ordenanza fiscal reguladora das terrazas establecendo a exención excepcional do cumprimento da obriga tributaria polo aproveitamento e ocupación da vía pública aos establecementos hostaleiros durante este ano 2020.

APOIO AOS HOSTALEIROS

A declaración do estado de alarma non só impuxo restricións na mobilidade das persoas, senón tamén a suspensión ou a limitación dun número importante de actividades sociais e económicas ante o risco para a saúde pública que supón a propagación do COVID-19.

Os populares amosan así o seu apoio incondicional a un dos sectores máis castigados por esta pandemia como é o da hostalería, desempeñado por un amplo número de autónomos ou pequenas empresas que xeran moitos empregos nos nosos concellos; sen esquecer que a prioridade é garantir a saúde de todos os cidadáns.

Estes establecementos hostaleiros estanse vendo privados de gran parte da súa facturación anual polo peche obrigado durante a Semana Santa e estes meses de primavera. Ademais, a gran maioría deben afrontar gastos operativos fixos, como os financeiros, de alugueiro ou tributarios, que comprometen seriamente a súa viabilidade económica.

Cómpre lembrar que naquelas unidades territoriais, como Galicia, ás que nos sexa aplicable á fase 1 poderán abrir ao público as terrazas ao aire libre dos establecementos de hostalería e restauración limitándose ao 50% das mesas permitidas no ano 2019 en base a correspondente licencia municipal. Igualmente, este precepto habilita aos concellos a permitir o incremento do número de mesas que lle correspondería a ese establecemento aumentando a superficie destinada a terraza, e con elo facilitando que se respecten as necesarias distancias de seguridade entre as cadeiras das mesas.

ÁXILES E DILIXENTES

Os populares consideran que non só se debe ser áxil na resolución destes permisos, senón tamén dilixentes informando aos titulares destes establecementos desta posibilidade normativa e da dispoñibilidade da administración local para a súa implementación ampliando as terrazas a zonas peonís ou de aparcamento, así como pechando determinadas rúas ao tráfico para dispoñer dun maior espazo para pasear e ubicar mesas.

Por outra parte, o concello, no uso das facultades concedidas polas leis reguladoras das bases de réxime local e das facendas locais, aprobou a ordenanza fiscal que establece unha taxa pola instalación de terrazas. Ante a caída dos ingresos destes establecementos, as limitacións de aforo e distancia xustificadas por motivos sanitarios e a fonda repercusión no emprego que ten este sector, non houbo outro momento máis xustificado que este para establecer unha exención do pago da taxa pola instalación de terrazas.

Comentar noticia

Your email address will not be published.