O SUP aplaude a firma do convenio para as Unidades de Vixiancia en Edificios Xudiciais e insta a que se cubran as vacantes

Publicado por o día 29/12/2018 na sección de Sindicatos,SUP Galicia

O SUP aplaude a firma do convenio para as Unidades de  Vixiancia en Edificios  Xudiciais e insta a que se cubran as vacantes

Desde o pasado mes de febreiro, os 41 policías nacionais encargados de garantir a seguridade nos edificios xudiciais de Galicia non perciben as retribucións inherentes ás súas funcións.
A pesar de ingresar a Xunta de Galicia no Tesouro Público, tal como establece o convenio, o monto correspondente, a Dirección Xeral da Policía non vén abonando as súas nóminas, o que representa un absoluto desprezo a uns funcionarios que superan os 60 anos de idade e que finalizan a súa carreira profesional neste posto de traballo, tras moitos trienios de servizo e dedicación ao servizo público.
Desde o Sindicato Unificado de Policía, denunciamos esta situación a través da Dirección Xeral de Xustiza, Xefatura Superior de Policía, Audiencias Provinciais, Delegación do Goberno, Comisión de Persoal e Proxectos Normativos da Dirección Xeral da Policía, Portal de Transparencia, Valedor do Pobo e Defensor do Pobo. Da mesma forma, instamos á convocatoria urxente da Comisión de Seguimento do Convenio e mesmo, celebramos concentracións diante das sedes xudiciais galegas. Froito desa presión, o pasado 21 de decembro, produciuse a firma do convenio entre o ministro do Interior e o vicepresidente @de la Xunta de Galicia, o que permitirá que en próximas semanas regularícese a situación económica do servizo.
Unha vez conseguida esta revindicación, denunciamos a falta de previsión á hora de convocar as vacantes que existen nas UVEX. O Catálogo de Postos de Traballo, contempla un total de 81 efectivos, contando, a día de hoxe cun déficit do 50%, cando a media na Xefatura Superior de Policía de Galicia é do 22%. Algunhas sedes xudiciais han tido que limitar a vixilancia e outras contratar seguridade privada, co consecuente gasto extra que supón este feito.
Desde o Sindicato Unificado de Policía, levamos advertindo internamente esta situación desde hai moitos meses, urxindo a convocatoria das prazas, demandando a modificación do convenio para que non queden vacantes sen cubrir ao non existir peticionarios que cumpran os requisitos esixidos, ou que se cumpra a Lei Orgánica 2/86 de Forzas e Corpos de Seguridade.