O tráfico total do mes de AGOSTO no porto de Vigo ascendeu a 302.131 toneladas

Publicado por o día 29/09/2019 na sección de Economía,Galicia,Vigo

O tráfico total do mes de AGOSTO no porto de Vigo ascendeu a 302.131 toneladas, o que representa un descenso do 0,92% sobre o mesmo mes do ano anterior, debido basicamente á diminución do 0,30% das mercadorías e do 22,80% nos avituallamientos.

No lado contrario temos o caso da pesca fresca, que tivo unha evolución moi positiva cun ascenso do 9,06% no seu volume de movemento, debido ao considerable aumento de descargas de xurelo e bocarte. Doutra banda, hai que destacar tamén o bo comportamento da mercadoría en “convencional”, que experimenta un incremento xeral do 13,62%, sendo moi importante o do tráfico ro- ro de automóbiles, cun aumento do 33,35%. En canto a mercadoría embarcada/desembarcada por guindastre, o seu descenso é do 14,97%, arrastrado polo comportamento negativo dos metais e a pesca conxelada.

As mercadorías máis destacables que pecharon o mes en positivo son os automóbiles, o granito en bruto e as pezas auto: Os automóbiles presentan un moi bo dato este mes, cun aumento considerable nas exportacións a Bélxica (169,82%), Francia (40,58%) e Reino Unido (249,40%); o granito en bruto incrementouse nun 46,54%, moi favorecido polas importacións procedentes de Mozambique e as exportacións a Alxeria e Francia; as pezas auto incrementouse nun 49,48%, sendo Francia o principal país de intercambio desta mercadoría, pero é de destacar o gran crecemento das exportacións a Canadá cun aumento do 320,39%.

Outras mercadorías que tiveron un comportamento positivo, aínda que con subidas de tráfico inferiores aos anteriores, foron as madeiras (11,55%), o cemento (6,55%) e a froita (151,19%) que sofre un forte impulso grazas aos novos tráficos de importación de cítricos desde Sudáfrica.

As mercadorías que neste mes pechan en negativo son, principalmente, a pesca conxelada (-13,13%), as conservas (-26,07%) e os metais (-16,78%). En canto á pesca conxelada, hai que poñer de manifesto que son as exportacións as que caeron nun -30,15%, facéndoo as importacións nun -6,42%. Chile, #Ecuador e Sudáfrica encabezan as perdas de tráfico e incrementan os seus movementos, China, EE. UU. Perú e Namibia

O crecemento do tráfico de cemento nacional levantou a España como principal país de intercambio comercial co Porto de Vigo. Francia mantén un bo nivel de tráfico, pero, como é habitual no mes de agosto, o intercambio de mercadoría con este país cae considerablemente motivado polas paradas na produción de Citroën.

Acumulado xaneiro-agosto

Se analizamos os datos do acumulado de xaneiro a agosto do presente ano, a pesca fresca mantense en cifras similares ao acumulado do ano anterior, sendo o movemento total no porto foi de 2.870.005 t.

Na evolución dos tráficos totais do porto acumulados a agosto, no últimos cinco anos, vemos como o presente exercicio cae o tráfico con respecto a 2018, aínda que sobre exercicios anteriores segue mantendo unha tendencia positiva.

Se nos cinguimos ao tráfico de mercadorías, a serie histórica do último decenio, o período acumulado ao mes de agosto segue sendo o segundo mellor de toda a serie.

China e Marrocos presentan unha evolución moi positiva, o primeiro cun tráfico moi diversificado no que destacan os metais ( import) e a pesca conxelada, tanto import como export. Marrocos, sustenta o seu incremento de tráfico no crecemento da automoción e as exportacións de granito elaborado. Canadá é outro dos países que está a crecer de modo considerable, o establecemento dunha liña directa transoceánica foi fundamental nesta evolución; só considerar que en apenas 4 anos o seu tráfico multiplicouse case por dez.

Os datos sobre pasaxeiros son positivos (no seu conxunto) neste período, destacando a pasaxe de ría ou local, que presenta un incremento do 5,10%.

Datos económicos:

A conta de resultados do mes de agosto de 2019 presenta un resultado bastante inferior ao resultado do mesmo mes do ano anterior. En concreto, o resultado de explotación é inferior en 813.000€. Isto débese a varios factores entre os que destaca claramente o resultado das taxas de utilización e, en especial, a taxa da mercadoría, que experimentou unha diminución de 405.000€ nestes primeiros 8 meses do ano, debido á redución dun 10% que a Lei Xeral de Orzamentos aprobada en xullo de 2018 estableceu para esta taxa.

Doutra banda, produciuse un incremento dos gastos de explotación como, por exemplo, o relativo aos gastos de conservación, que aumentaron un 17% tras a reparación en varios peiraos. Así mesmo, incrementáronse as achegas a Portos do Estado (que supoñen un 4% das taxas de 2018), xa que se produciron algúns ingresos extraordinarios o ano pasado, como o provocado pola renuncia do Consorcio Zona Franca de Vigo a parte da súa superficie na Terminal de Bouzas, o cal fixo que a achega a Portos increméntese na mesma proporción. A isto mesmo débese tamén o incremento de 241.000 € no achegado este ano ao Fondo de Compensación Interterritorial de Portos do Estado.

En calquera caso, o resultado no mes de agosto está por encima da parte proporcional do orzamento aprobado para todo o ano, que é dun resultado de explotación de 447.000 €, pois xa se prevían algúns dos descensos e incrementos que se están producindo.